Gradul de îndatorare în 2018 a atins nivelul de 9,2% din PIB, iar în 2019 s-a apropiat de 11% din PIB, ceea ce este de 5 ori mai mult decât acum 15 ani în urmă. Realitatea.md a întrebat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), dacă se prevede restricționarea într-un oarecare mod a activității companiilor de microcreditare, astfel încât să fie evitată incapacitatea de plată a populației, scrie realitatea.md

„Banca Națională analizează și monitorizează atent situația creditării populației în aria atribuțiilor sale. Totuși Organizațiile de Creditare Nebancară (organizațiile de microfinanțare și companiile de leasing financiar) sunt reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Pieței Financiare”, ne-a declarat Octavian Armașu.

În prezent, CNPF a elaborat un proiect pentru modificarea unor legi, care include prevederi ce au drept scop protejarea consumatorilor – persoane fizice de riscul de supraîndatorare. Proiectul prevede, între altele, măsuri referitoare la:

  • limitarea costurilor totale ale creditului nebancar sau leasing financiar în mărime care să nu depășească valoarea debursată conform contractului respectiv;
  • pentru împrumuturile în valoare de până la 50 mii lei (acordate persoanelor fizice consumatori), interzicerea:
    – efectuării schimbărilor clauzelor contractuale respective care ca efect măresc obligația pecuniară inițială a consumatorului respectiv;
    – încheierii oricăror alte acte juridice cu același debitor care ca efect măresc obligația pecuniară totală a acestuia, până la stingerea obligației de rambursare a creditului nebancar curent și expirarea a cel puțin 10 zile lucrătoare de la această acțiune.
  • reglementarea de către CNPF a creditării responsabile, inclusiv privind condițiile și modul de evaluare a capacității clientului de rambursare a creditului nebancar și/sau leasing financiar, gradul de acoperire cu gaj, criterii aferente raportului serviciului datoriei la venitul debitorului;
  • introducerea și creșterea semnificativă a sancțiunilor pecuniare asupra OCN, astfel încât acestea să fie „eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare”.

„Conform CNPF, propunerile au drept scop protejarea consumatorilor – persoane fizice de riscul de supraîndatorare, de exemplu, prin limitarea dreptului OCN de a „renegocia” în dezavantajul clientului condițiile contractuale (mecanismului de „rollover”), care duc la o supraplată continuă a acestuia față de OCN”, a conchis guvernatorul BNM.