Mărturisire ortodoxă

Subsemnaţii Dănilă Paul-Marian şi Holmu Maranda, enoriaşi în cadrul Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului’’ din municipiul Tecuci, jud. Galaţi, solicităm Părintelui Paroh Opre Petru să condamne şi să se dezică de sinodul din 2016 din Creta (Grecia), la care au fost semnate decizii eretice şi ecumeniste, strâmbând astfel dogma Dreptei Credinţe Ortodoxe strămoşeşti.

De asemenea solicităm părintelui paroh să propovăduiască şi să mărturisească şi celorlalţi enoriaşi că sinodul din Creta a fost unul tâlhăresc şi mincinos (eretic), că s-a abătut de la Dreapta Credinţă Ortodoxă şi că ar trebui să întrerupă pomenirea celorlalţi ierarhi ecumenişti semnatari ai acestui sinod eretic, fiind trădători ai Dreptei Credinţe Ortodoxe.

Menţionăm că nu vom mai participa la Sfânta Liturghie şi la nicio altă slujbă religioasă până când nu vă veţi îngrădi de episcopul ecumenist Casian al Dunării de Jos şi de patriarhul BOR, Daniel Ciobotea. Cerem să întrerupeţi pomenirea acestora şi să mărturisiţi în faţa credincioşilor din Parohie împotriva acestor erezii din sânul Bisericii Ortodoxe Române

Aşa să ne ajute Dumnezeu! Amin.

Semnăturile

7 septembrie 2020

Notă: Credincioşii semnatari ai acestei Mărturisiri s-au adresat Părintelui pentru a o primi, a le da număr de înregistrare şi a le răspunde în scris. Până la această dată Mărturisirea nu le-a fost primită.

Următoarea solicitare s-a îndreptat spre Protoieria Tecuci. Nu ştim cu cine a stat de vorbă Domnul Dănilă Paul Marian, probabil cu Protopopul.

Dintru început, acesta a refuzat să primească şi să înregistreze Mărturisirea. A avut loc o discuţie în care slujbaşii Protopopiatului au reafirmat aceleaşi clişee, precum că nu s-a schimbat nimic în Credinţă, că adunarea cretană e sfântă şi mare.

Când credinciosul semnatar a adus argumente de netăgăduit în schimbările necanonice adoptate în Creta, precum Cununia dintre ortodocşi şi eretici, i s-a spus că e vorba de de cazuri izolate şi că preoţii respectivi vor răspunde pentru faptele lor.

În faţa cui? N-a lipsit nici referirea la ,,răzvrătiţii’’ care s-au îngrădit de episcopii eretici, fără a putea explica în ce constă ,,răzvrătirea’’.

Ca element de noutate, preotul respectiv a spus că nu există o autoritate dogmatică menită să stabilească abaterile de la Dreapta Credinţă, că doar o personalitate precum Părintele Stăniloae ar avea competenţa să se pronunţe…

,,Dar Părintele Teodoros Zisis nu este o autoritate?’’ Nu, a decretat Preacucernicul. Discuţia s-a încheiat, deoarece Părintele ecumenist adopta tactica sectarilor: când era copleşit de argumente, sărea imediat la alt subiect.

Presbiter Ioviţa Vasile