Selectați pagina

Confesiunea romano-catolică nu este membră în Consiliul Mondial al „Bisericilor”. De ce Biserica Ortodoxă nu poate la fel?

Confesiunea romano-catolică nu este membră în Consiliul Mondial al „Bisericilor”. De ce Biserica Ortodoxă nu poate la fel?

Din cele scrise mai jos înțelegem că Vaticanul are o conștiință de sine dogmatică mai verticală decât anumite Biserici Ortodoxe? Romano-Catolicii nici măcar nu sunt membri în Consiliul Mondial al „Bisericilor”, ci își trimit doar observatori sau colaborează doar în anumite chestiuni punctuale (ca membri deplini în anumite comisii, dar nu ca membrii în mega-structura ce are la baza teologia eretică ecumenistă). Aceasta spune enorm. Ca și scopul principal declarat al CMB, care este „unitatea vizibilă a Bisericii” – deci teoria eretică a ramificațiilor, pe față și din capul locului: Biserica cea Una ar subzista prin toate ereziile, dar nu și-a găsit încă forma vizibilă a unității. . De ce n-ar putea avea BOR o poziție asemănătoare Vaticanului? Cunoaște vrecineva mai bine chestiunea? Mai țineți minte afirmațiile scandaloase ale IPS Nifon (reprezentantul oficial BOR, în a cărui oficioase, ironic, era prezentat ca mărturisitor al Ortodoxiei acolo) de la ultima mare întrunire a CMB la Busan, în Coreea de Sud, care au atras protestul a cinci mitropoliți din Biserica Ortodoxă a Greciei? Dar, iată ce scrie pe site-ul oficial al CMB:

Traducerea (Mulțumiri Anei Elisabeta!):

Care este scopul CMB?
Scopul CMB este să urmărească obiectivul unităţii vizibile a Bisericii. [Adică ei cred că unitatea Bisericii există numai la nivel nevăzut, iar la nivel văzut nu există.] Aceasta comportă un proces de înnoire şi schimbare în care bisericile membre se roagă, slujesc, discută şi lucrează împreună. Pentru mai multe informaţii faceţi clic la Despre noi

Câte biserici au fost implicate la început?
147, predominant Protestante, care proveneau mai ales din Europa şi America de Nord.

Câte biserici membre are CMB?
La sfârşitul lui 2013 CMB avea 345 de biserici membre. Împreună, aceste biserici reprezintă mai mult de 500 de milioane de creştini (deşi e important de menţionat că biserici diferite au moduri diferite de a calcula numărul de membri). Bisericile membre de astăzi provin din mai mult de 110 ţări de pe toate continentele şi includ biserici Ortodoxe, Anglicane, Protestante, Unite şi altele. O majoritate a bisericilor membe provin acum din Sud. Pentru mai multe informaţii faceţi clic la Biserici membre.

Este Biserica Romano-Catolică membră?
Nu, deşi nu există niciun temei constituţional pentru care Biserica Romano-Catolică (BRC) să nu poată adera; de fapt nu a solicitat niciodată acest lucru. Înţelegerea de sine a BRC a fost un motiv pentru care nu a aderat. CMB are relaţii strânse cu BRC. Un grup de lucru mixt CMB/BRC se întruneşte anual. Comisiile CMB referitoare la Credinţă şi Ordine, precum şi la Misiune Mondială şi Evanghelizare, includ romano-catolici care sunt membri cu drept de vot deplin. Un consultant romano-catolic lucrează cu personalul CMB pe probleme de misiune şi un profesor romano-catolic este membru al corpului profesoral la Institutul Ecumenic Bossey. Pentru mai multe informaţii faceţi clic la Biserica Romano-Catolică membră

Originalul:

„What is the aim of the WCC?
The aim of the WCC is to pursue the goal of the visible unity of the Church. This involves a process of renewal and change in which member churches pray, worship, discuss and work together. For more information click to About us

How many churches were involved at the beginning?
147, mostly Protestant, who came predominantly from Europe and North America.

How many member churches does the WCC have now?
By the end of 2013 the WCC had 345 member churches. Together, these churches represent more than 500 million Christians (though it is important to note that different churches have different ways of calculating membership). Today’s member churches come from more than 110 countries on all continents and include Orthodox, Anglican, Protestant, United and other churches. A majority of member churches now come from the South. For more information click to member churches.

Is the Roman Catholic Church a member?
No, although there is no constitutional reason why the Roman Catholic Church (RCC) could not join; in fact it has never applied. The RCC’s self-understanding has been one reason why it has not joined. The WCC has close links with the RCC. A WCC/RCC joint working group meets annually. The WCC commissions on Faith and Order as well as on World Mission and Evangelism include Roman Catholics who are members with full voting rights. A Roman Catholic consultant works with WCC staff on mission issues and a Roman Catholic professor is part of the faculty at the Ecumenical Institute Bossey. For more information click to Roman Catholic Church”

Sursa: dogmaticaempirica.wordpress.com

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

1 Comentariu

  1. rosu mihai

    Biserica așa-zisă romană catolică nu este membră în WCC deoarece ea se consideră mamă a tuturor bisericilor. Deci scopul unității este întoarcerea fiicelor rătăcite (biserici și alte credințe) la biserica mamă. Sigurul lucru care se cere este recunoașterea primatului papal. Restul nu contează. De aceea agenții Romei sunt prin toate ungherele ecumenismului și au un rol conducător. De altfel cele mai mari evenimente ecumenice se organizează de către Vatican. Ea, biserica Romei, este femeia călare pe fiară descrisă în Apocalipsa sf. Ioan Evanghelistul iar centrul ocult al acesteia nu este Roma și Vaticanul ci catredala St. John the Divine din America. Trebuiesc urmărite toate evenimentele care se petrec acolo. Această biserică descrisă în Apocalipsă va fi distrusă în viitor de către religia viitorul așa zisa mișcare new age care este foarte puternică acum dar care lucrează doar în secret și care a penetrat toate centrele de putere de pe planetă. Vezi și lucrările autoarei new age-iste Alice Bailey în special sau mai pe scurt analiza foarte bine documentată a autoarei Constance Cumbey în cartea The hidden dangers of the rainbow – the new age movement and our comming age of barbarism, pe care o găsiți gratis la adresa https://archive.org/details/HiddenDangersOfTheRainbow
    Cu stimă, Mihai

    Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *