Selectați pagina

Conferinta integrala de la Sf Ioan Casian, Parintele Teodor Zisis: Despre intreruperea pomenirii ierarhilor ecumenisti!

Conferinta integrala de la Sf Ioan Casian, Parintele Teodor Zisis: Despre intreruperea pomenirii ierarhilor ecumenisti!

Conferinta integrala de la Sf Ioan Casian, Parintele Teodor Zisis: Despre intreruperea pomenirii ierarhilor ecumenisti!

Partea I

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Tl16eeZgp7s[/youtube]

Partea a II-a

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pmpAwSb6cOo[/youtube]

Despre intreruperea pomenirii ierarhilor ecumenisti!

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fdmmDjxGRrQ[/youtube]

Cum se procedeaza pentru intreruperea comuniunii cu ecumenistii.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

15 Comentarii

 1. Eleonora

  Parintele vorbeste despre pravila 15? al carui sinod ecumenic?
  Sunt ierarhi in nepomenire?

  Răspuns
  • Natalia

   Pravila 15 referitor la nepomenirea ierarhilor ecumenisti este de la Sinodul II Ecumenic de la Constantinopol.

   Cred ca sunt ierarhi in nepomenire, dar care sunt acestia as vrea sa stiu si eu…

  • Dorin

   Ierarhi în nepomenire din cadrul Patriarhiilor oficiale nu sînt. Sînt ierarhi din sinoade neoficiale, însă astea sînt foarte multe şi trebuie mult discernămînt pentru a te putea descurca unde e şi unde nu e autentică Ortodoxia.

  • Dorin

   Părintele pomeneşte de canonul 15 al sinodului local (dar de importanţă ecumenică) de la Constantinopol, petrecut în 861, numit şi sinodul I-II, pentru că s-a întrunit în 2 şedinţe. El s-a petrecut în zilele Sfîntului Patriarh Fotie cel Mare al Constantinopolului.
   Canonul 15 sună astfel:”Cele ce sunt rânduite pentru presbiteri, episcopi şi mitropoliţi, cu mult mai vârtos se potrivesc pentru patriarhi. Drept aceea, dacă vreun presbiter sau episcop, sau mitropolit ar îndrăzni să se depărteze de comuniunea cu propriul său patriarh şi nu ar pomeni numele acestuia, precum este hotărât şi rânduit în dumnezeiasca slujbă tainică, ci mai înainte de înfăţişarea în faţa sinodului şi de osândirea definitivă a acestuia ar face schismă, Sfântul Sinod a hotărât ca acela să fie cu totul străin de toată preoţia, dacă numai se va vădi că a făcut această nelegiuire. Şi acestea s-au hotărât şi s-au pecetluit pentru cei ce sub pretextul oarecăror vinovăţii se depărtează de întâii lor stătători şi fac schismă şi rup unitatea Bisericii. Căci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade sau de Părinţi, fireşte adică, de comuniunea cu acela care propovăduieşte eresul în public şi cu capul descoperit îl învaţă în Biserică, unii ca aceştia nu numai că nu se vor supune certării canoniceşti, desfăcându-se pe sineşi de comuniunea cu cei ce se numeşte episcop chiar înainte de cercetarea sinodicească, ci se vor învrednici şi de cinstea cuvenită celor ortodocşi. Căci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudoepiscopi şi pe pseudoînvăţători şi nu au rupt cu schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme şi de dezbinări”.
   Tîlcuirea acestui canon o poţi găsi în Pidalion (Cîrma Bisericii Ortodoxe) scris de Sfîntul Nicodim Aghioritul, la pagina 362, ediţia din 2007.
   O interpretare a acestui canon a făcut-o Părintele Matei Vulcănescu pe blogul lui aici: http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2012/10/23/daca-avem-duhovnic-ortodox-si-preot-slujitor-ortodox-nu-avem-motiv-sa-parasim-pe-acestia-din-motiv-ca-un-episcop-din-bor-ar-predica-erezia-in-public-ar-fi-anti-patristic/
   De asemenea, o interpretare a acestui canon a fost făcută de Sfîntul sfinţit mucenic Mark Novoselov, Episcop de Serghiev Posad, care o poţi citi de aici: http://www.apocalyptism.ru/Antisergianstvo.htm
   Doamne ajută!

 2. Ignat

  Slava Tie Dumnezeul nostru, slava Tie!
  Deci parintele Teodor considera necesara aplicarea canonului 15. Sa intelegem ca si mitropolitul Serafim de Pireu este de aceiasi pozitie? Caci, din cite cunosc parintele Teodor este in strinsa colaborare si schimb de idei si pozitii cu Vladica Serafim. Axios!

  Răspuns
 3. preot Matei Vulcanescu

  Mitropolitul Serafim de Pireu este de aceeas pozitie cu pr Teodoros Zisis

  SCRISOARE DE SOLIDARITATE CĂTRE ARHIEPISCOPUL TEODOSIE AL TOMISULUI
  DIN PARTEA MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU

  STATUL ELEN

  SFÂNTA MITROPOLIE DE PIREU

  Akti Themistokleus 190

  185 39 PIREU

  E-mail: [email protected]

  Tel. Centru Eparhial 210 4514833

  Fax. 210 4518476

  Nr. Prot. 649

  În Pireu, 7 iunie 2013

  Către Înaltpreasfinţitul

  Arhiepiscop de Tomis,

  domnul domn Teodosie

  În Constanţa – România

  Înaltpreasfinţite sfinte frate,

  Hristos a înviat!

  Cu cuvenitul respect faţă de lucrarea arhierească slujitoare a Înaltpreasfinţiei Voastre şi faţă de respectabila Voastră persoană, venim să Vă exprimăm sentimentele de nedescrisă bucurie, veselie şi desfătare duhovnicească, care ne-au cuprins când am aflat prin intermediul presei electronice din Elada de organizarea de către Sfânta Arhiepiscopie a Înaltpreasfinţiei Voastre a unei omilii, care l-a avut ca principal vorbitor pe Profesorul Emerit al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Aristotelice din Tesalonic, eruditul şi preacucernicul Părinte Protopresbiter Theodoros Zisis, cu tema „Căderea Constantinopolului”, care – cu prilejul prezenţei sale în Arhiepiscopia Înaltpreasfinţiei Voastre – a vizitat sfintele mănăstiri, unde – în urma cererii obştilor monahale înseşi şi a mulţimii credincioşilor, care au pus întrebări adecvate şi corespunzătoare temelor din viaţa şi activitatea Bisericii – vorbitorul a dezvoltat teme bisericeşti şi duhovniceşti actuale.

  Vă felicităm cordial pe Înaltpreasfinţia Voastră pentru inspiraţia de-Dumnezeu-luminată a ideii organizării, pentru alegerea foarte nimerită şi pentru invitaţia onorantă a vorbitorului sus-numit, precum şi pentru excelenta desfăşurare a omiliei.

  Acţiunea sus-numită a Înaltpreasfinţiei Voastre demonstrează în mod incontestabil interesul vigilent al Înaltpreasfinţiei Voastre pentru teme de interes teologic pan-ortodox, iar pe Înaltpreasfinţia Voastră Vă aşează printre arhiereii păzitori, care prin multă silinţă şi trudă, zi şi noapte priveghează pentru mântuirea turmei; între episcopii care au jurat cu sinceritate şi care păzesc cu integritate şi onestitate înfricoşătoarele jurăminte de la hirotonia lor în treapta de episcop; între păstorii cei buni, care mărturisesc credinţa neprihănită a Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, Biserica cea Una, Sfântă, Universală şi Apostolică, în aceste vremuri dificile şi de pe urmă, în care predomină confuzia tuturor lucrurilor. Cu adevărat – prin harul lui Dumnezeu – Vă arătaţi nu numai următor al Tronurilor, ci şi părtaş al obiceiurilor Apostolilor.

  Alegerea ca vorbitor de către Înaltpreasfinţia Voastră a Preacucernicului şi eruditului Părinte Protoprezbiter Theodoros Zisis a fost foarte nimerită, deoarece admirabilul şi alesul frate în Hristos, părintele Theodoros Zisis, este unul dintre cei mai buni profesori, recunoscuţi la nivel internaţional, care excelează încă din tinereţe în domeniul Sfintei Scripturi şi al Literaturii Patristice, o personalitate proeminentă şi o prezenţă contemporană a Teologiei Patristice, un eminent autor al unei mulţimi de scrieri cu conţinut teologic şi duhovnicesc, un simbol al rezistenţei clerului şi poporului împotriva decadenţei morale şi a abaterilor de la credinţa ortodoxă, un preot păstrător al Tradiţiei, cu o foarte mare şi importantă slujre şi contribuţie în Biserica Ortodoxă, prin participarea sa ca reprezentant atât al Patriarhiei Ecumenice, cât şi al Bisericii Eladei la dialogurile teologice ale Bisericii Ortodoxe cu ereticii romano-catolici (papistaşi) şi protestanţi, aşa cum oricine îşi dă seama, citind bogata sa biografie. Cele de mai sus le mărturisim şi Noi, din aceeaşi experienţă, ca martori oculari şi ca unii care l-am auzit cu propriile urechi pe acest om, pentru că de multe ori l-am invitat la congresele, conferinţele şi omiliile pe care le organizează periodic Sfânta noastră Mitropolie, în urma cărora am rămas de fiecare dată surprinşi şi uimiţi de profunzimea sa în gândirea teologică, de cuvântul său argumentat şi articulat cu atenţie şi minuţios din punct de vedere ştiinţific şi teologic, de dinamismul şi combativitatea lui şi, în cele din urmă, de râvna sa întru cunoştinţă pentru Credinţa Ortodoxă, de care, cu siguranţă, V-aţi încredinţat şi Înaltpreasfinţia Voastră, cu proprii ochi. Pentru cele de mai sus şi Sfânta noastră Mitropolie l-a onorat în Duminica Ortodoxiei din anul 2012 cu Crucea de Aur a Sfintei Mitropolii.

  Credem, Înaltpreasfinţite, că venirea Preacucernicului şi eruditului Părinte Protopresbiter Theodoros Zisis în eparhia Înaltpreasfinţiei Voastre a fost o îmbelşugată binecuvântare a Întreit-Sfântului Dumnezeu şi că a constituit un popas istoric, un eveniment foarte nevralgic şi un moment unic, atât pentru cele ce au avut loc şi pentru evoluţia corespunzătoare a Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului, pe care cu iubire de Dumnezeu şi plăcând lui Dumnezeu o păstoriţi, cât şi pentru întreaga Patriarhie a României. Mai mult decât atât, sperăm că venirea părintelui Theodoros Zisis a ajutat lucrarea pastorală ce se săvârşeşte sub Înaltpreasfinţia Voastră şi colaboratorii Înaltpreasfinţiei Voastre şi ne rugăm ca Dumnezeu să înmulţească roada sa.

  Fie ca această manifestare să aibă şi o continuare pe măsură, adică organizarea mai multor omilii, conferinţe şi congrese asemănătoare cu distinşi vorbitori asemănători spre informarea şi păzirea turmei şi spre slava Sfântului nostru Dumnezeu Treimic.

  Încheind, Înaltpreasfinţite Sfinte Frate, Vă urăm din inimă ca Domnul nostru Iisus Hristos Cel Înviat să ne învrednicească în pământescul Ierusalim de acum de un contact personal cu Înaltpreasfinţia Voastră, de comunicare şi de săvârşirea împreună a înfricoşătoarei, fără-de-sânge şi Dumnezeiştii Mistagogii (Liturghii), (continuarea in siteul Pelerin Ortodox)

  Răspuns
 4. Ignat

  Parinte Matei, va multumesc din suflet. Sa ne intareasca Dumnezeu pe calea mintuirii!

  Răspuns
 5. preot Matei Vulcanescu

  Cu muta placere, sa postati si conferinta de la Adamclisi, lamureste multe probleme, printre care si oprirea comuniunii cu ierarhii ecumenisti. La ora actuala ne gandim sa intrerupem pomenirea cu patriarhul Bartolomeu si cu alti ierarhi ecumenisti, dar inainte de asta incercam sa informam poporul dreptcredincios. Deocamdata pasul sugerat de pr Zisis este departarea de episcopii si preotii ecumenisti, acolo unde preotul e ecumenist NIMENI sa nu mearga la biserica unde acesta slujeste, nimenu sa nu primeasca binecuvantare de la episcopul ecumenist, etc. O ruptura brusca de ierarhii ecumenisti poate face victime multe, pe cand asa, poate unii din ei se vor pune pe ganduri si exista posibilitatea pocaintei.

  Răspuns
  • Ignat

   Unde putem face rost de conferinta de care vorbiti? Ne puteti da vreun link?
   Sunteti in supunere canonica patriarhului Bartolomeu sau Daniel, parinte?
   Si nu va suparati, dar ce parere aveti de Esfigmenu?
   Parinte, suntem un grup de credinciosi si tot ne framintam cu problema ecumenismului si nepomenirii. Ziceti ca ati vrea sa intrerupeti comuniunea cu patriarhul Bartolomeu, ve-ti aplica pravila 15?

 6. marele Păcătos

  Marele Sfânt Tavrion de Batoz zicea, patriarhul trebuie pomenit doar pentru locul (ierarhic), pentru că doar aşa este canonic, şi mai mulţi Sfinţi au mărturisit, că la biserică să mergem chiar şi de-o fi satanişti în reasa preoţească, însă doar până vor schimba slujbele.
  Când vor schimba slujbele (Tatăl nostru, Crezul, pecetea de pe prescuri vor înlocui cu steaua diavolului din 6 colţuri) atunci cine va merge la “slujbe” la vre-un Iuda îşi va osândi sufletul, pentru că atunci deja se va aduce jertvă satanei.

  îndrăciţii vorbesc de preoţii care tolezează papistaşii precum că ei deja se află cu sufletele în iad, însă har în biserică mai este pentru “turma mică” care este împotriva numerotării şi stă în Adevăr împotriva mizeriei ecumeniste.

  Răspuns
  • Dorin

   Ai putea aduce citatul acestui Sfînt Tavrion de Batoz printr-un link sau o referinţă literară cu pagina şi pasajul complet ca să fie mai clar la ce te referi?

 7. preot Matei Vulcanescu

  Intai trebuie luptat prin informarea poporuluyi dreptcredincios, intreruperea comuniunii nu se face brusc.
  Eu sunt in Arhiepiscopia Greciei si Mitropolitul meu pomeneste pe Sfantul Sinod al Bisericii Greciei si pe patriarhul eretic Bartolomeu. Din pacate suntem in perioada de iconomie. Il vom pomeni pana la o vreme. Si aceasta doar ca sa nu rupem unitatea Bisericii, in schimb ii scriem scrisori si il amenintam cu oprirea pomenirii, daca nu se leapa da de erezia ecumenista. Nu vrem sa luam o decizie definitiva, urmam pasii de care vorbeste pr Teodoros Zisis in conferintaConferinta de la Adamclisi. Si primul pas este indepartarea de ierarhii si preotii ecumenisti, pasul doi este rascoala impotriva ecumenistilor si razvratirea impotriva lor. Protestul, trebuie sa strigam in Biserica ierarhului care ar predica ecumenist, sa scriem Sinodului problemele ca sa ne stie de frica. Sa se indrepte vazand evlavia popor
  ului
  Partea 1: http://www.youtube.com/watch?v=U545hOyKbIE
  Partea 2: http://www.youtube.com/watch?v=bJ7YqvlxiBQ
  Partea 3: http://www.youtube.com/watch?v=5YtTLhpokNs

  Răspuns
  • Dorin

   Părinte, care este acel prag cînd se trece la hotărîrea propriu-zisă de nepomenire?
   Să zicem că oamenii sînt informaţi despre necesitatea nepomenirii, iar ierarhul nu se îndreaptă nici după o serie de scrisori, conferinţe, proteste şi nemulţumiri ale turmei. Atunci cînd se trece la nepomenire? Aici ţine de competenţa fiecărui cleric din parohia sa. Dar o parte din clerici o să o dea înapoi, cu toate aceste avertizări şi n-o să vrea să treacă în nepomenire, fie din frică, fie din cîrdăşie cu ierarhul apostat.
   Aşa s-a întîmplat la noi în Rep. Moldova: lumea a fost informată de mai mult timp despre necesitatea nepomenirii Patriarhului Kiril pentru ereziile sale. Au fost scrise mereu scrisori adresate Patriarhiei Ruse şi Patriarhului Kiril ca să renunţe la erezia ecumenistă şi să se lepede de faptele sale anterioare, să iasă BORu din CMB; au fost şi cîteva conferinţe în Chişinău pentru informarea clericilor şi pentru strîngerea semnăturilor; a fost şi o conferinţă mai amplă în Moscova pentru informarea clerului rus; s-a plecat la Patriarhie cu o delegaţie de mireni şi clerici, şi s-au întors de acolo victorioşi în dezbatere, însă fără nici un rezultat palpabil pentru viitor. Pînă cînd s-a tot aşteptat vreun răspuns de la Moscova, iar clerul tot aşteptînd, nu a mai vrut să treacă la acţiune, adică la nepomenire. Astfel că nişte mireni, nemaivăzînd vreo şansă reală de a se trece la nepomenire, au ieşit ei înşişi din parohie şi au trecut în nepomenire. Între timp au găsit o mănăstire din Ucraina, care din 2006 se află în nepomenirea Patriarhului sau a vreunui episcop din BORu sau din vreun alt sinod, şi s-au alăturat acesteia.
   Deci pînă unde este pragul aşteptării? Chiar dacă turma şi păstorii sînt informaţi, iar păstori nu trec la nepomenire, ce e de făcut?

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *