Selectați pagina

Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Colectarea și stocarea copiilor actelor de identitate fără consimțământ valabil, ESTE ILEGALĂ

Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Colectarea și stocarea copiilor actelor de identitate fără consimțământ valabil, ESTE ILEGALĂ

În atenția agenților economici, dar și instituțiilor și autorităților publice!

Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Colectarea și stocarea copiilor actelor de identitate ale clienților (cazul Orange Romania) fără consimțământul valabil al acestora, ESTE ILEGALĂ.

De ce nu este voie de a colecta copia buletinului de identitate:

  1. Buletinul conține informații excesive, care nu sunt necesare scopului stabilit;
  2. Consimțământul pentru prelucrarea datelor nu este valabil, deoarece este condiționat (obligatori) și viciat;
  3. Păstrarea copiei buletinului de identitate, generează riscuri pentru drepturile subiecților de date;
  4. Practica de a colecta copia actului de identitate pentru a justifica încheierea unui raport juridic cu clienții și identificarea acestora, este neconformă.

Copiile buletinelor de identitatea obținute și stocate urmează a fi distruse.

A se vedea şi http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5D5136DA280C8C7CD39A6121438A138B?text=&docid=233544&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13375311

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *