codul_munciiDeputaţii din Comisia protecţie socială, sănătate şi familie susţin modificările la Codul Muncii.

Deputaţii din Comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie au dat aviz pozitiv proiectului de modificare a Codului Muncii, propus de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Documentul vine să perfecţioneze relaţiile dintre angajator şi angajat.

Modificările propuse urmăresc asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale salariatului şi angajatorului, inclusiv prin eliminarea cazurilor de încheiere neargumentată a contractului individual de muncă pe o durată determinată, extinderea termenului de probă pentru muncitorii necalificaţi, dar şi pentru conducătorii.

De asemenea, conform proiectului, conducătorul unităţii, adjuncţii acestuia şi contabilul-şef vor avea dreptul să demisioneze din funcţie oricînd şi nu doar în cazurile stipulate expres în contractul individual de muncă. Noile modificări se referă şi la o responsabilizare mai accentuată a organizaţiei sindicale din unitate, inclusiv obligativitatea de a argumenta acordul, dezacordul şi opinia consultativă privind concedierea salariatului.

Procedura de concediere în legătură cu transferul la alt loc de muncă este reglementată mai detaliat, este perfecţionată norma privind absenţa nemotivată de la serviciu. De asemenea, se majorează termenul de păstrare a datelor de confidenţialitate în conformitate cu practicile UE, se extinde termenul concediului neplătit pe durata a 120 de zile calendaristice faţă de 60 cît este în prezent.

Documentul ţine cont de doleanţele tuturor partenerilor sociali şi reflectă în măsură optimă drepturile şi interesele angajatorilor şi angajaţilor.

SURSA: sputnik.md