Notă: Dragi fraţi şi surori întru Hristos! Aceşti arhierei şi pastori care îndeplinesc astfel de acţiuni cu Trupul şi Sîngele Lui Hristos, nu sunt pur şi simplu laşi. Aceştia blasfemiază şi duc o jignire Însuşi Domnului Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Iar mirenii, educaţi de clerul pro-papistaş, se tem să spună vre-un cuvînt. Şi pentru astfel de fapte va da socoteală înaintea Domnului tot poporul, care va primi şi pedeapsa demnă de o astfel de crimă.

Şi nu trebuie să existe scuze false, precum că patriarhia a fost nevoită să facă acesţi paşi pîngăritori pentru a nu i se închide bisericile! Fraţii întru Hristos din Georgia au demonstrat că bisericile se pot ţine deschise, refuzînd să se conformeze cerinţelor ateiste ale autorităţilor. Cine are urechi de auzit, să audă!

Fiţi atenţi la acest preot: chipul său e ras şi tuns ca al unui papistaş. Prin urmare, nu e nimic surprinzător în acţiunile sale…