pocaintaCu binecuvântarea Preasfinţitului Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, întru întărirea credinţei şi lupta cu ispitele contemporanităţii, în perioada 28-30 noiembrie se va petrece Cinul pocăinţei.

   Invazia sectelor, depopularea Moldovei, exodul în străinătate, limitarea libertăţii omului prin noile tehnologii, păcate de tot felul promovate ca virtute şi întărite prin lege, distrugerea instituţiei familiei, sânt doar o parte din probleme cu care se confruntă creştinul de azi.

     Însă, după cum ne îndrumă Sf. Paisie: Pentru biruinţă e nevoie de lepădarea plăcerilor veacului acestuia, de voinţa noastră şi mărturisire, iar temelia tuturor poruncilor Evanghelice, este pocăinţa.

       Începând cu 28 noiembrie, ziua prăznuirii Sf. Paisie promotorul isihazmului şi a renaşterii spirituale în aşezămintele Moldovei, pe pământurile unde ucenicii sfântului şi cu binecuvântarea acestuia, au întemeiat un schit monahal, azi – mănăstirea Răciula, pe parcursul a trei zile necontenit se vor înalţa rugăciuni de cerere şi pocăinţă pentru binecredinciosul popor.

    Invităm preoţii, călugării şi mirenii pentru a ne uni cu toţi întru o rugăciune comună.