Notă: Dragi fraţi şi surori întru Hristos! Unul din mijloacere de înrobire a omenirii de către diavol şi antihrist este pulverizarea de-asupra capetelor noastre în decurs de mai bine de 20 ani de substanţe chimice otrăvitoare, numite chemtrails.

Guvernarea Mondială nu numai că otrăveşte omenirea cu bună-ştiinţă, reducînd numărul populaţiei, dar şi otrăveşte natura şi schimbă clima planetei, astfel că agricultura se află într-un permanent declin

Dar tocmai prin intermediul foamei vor mîna omenirea către jugul lui antihrist. Cine are urechi de auzit, să audă!