CERERE DE INTERVENIRE

PS PETRUDe la începutul lunii mai, 2014 reprezentanţii localităţilor din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călăraşi şi Hînceşti din cadrul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni calcă pragurile Episcopiei solicitînd ajutor pentru a interveni în stoparea desfăşurării manifestaţiilor ruşinoase ale minorităţilor sexuale care sînt planificate în zilele de 17-18 mai, 2014 în or. Chişinău.

Conform programului LGBT, festivalul „Curcubeul peste Nistru” va dura 6 zile, eveniment încărcat cu activităţi diverse. Culmea e că una din activităţile acestui program este desfăşurarea Marşului egalităţii cu denumirea „E timpul să fii tu însuţi”, planificat în ziua de sîmbătă, 17 mai 2014, ora 11:00-12:00.

Creştinii care vin la Episcopie după ajutor, nu sînt indiferenţi şi luptă cu păcatul homosexualităţii şi cu promulgatorii păcatului sodemei şi gomorei . Oamenii se opun dezgolirii acestui păcat, arătarea spurcăciunii lui şi promovarea valorilor nongrade.

Excelenţele Voastre de la începutul lunii mai, 2014 pe această problemă la Episcopie vin grupuri în număr de aproximativ 100 de persoane din fiecare raion. Creştinii fiind în această durere, cheamă Biserica să-i ajute, spun că lea ajuns cuţitul la os, declară că aceste manifestaţii sfidează valorile noastre strămoşeşti.

Cunoaştem că creştinii ortodocşi se conduc de învăţăturile Sf Părinţi, Sf Tradiţii, Sf Scriptură. În Levitic – Cartea a treia a lui Moise se spune: „Să nu te culci cu bărbat, ca şi cu femeie, aceasta este spurcăciune” (Cap. 18, versetul 22). Această înseamnă că homosexualitatea este un fenomen inacceptabil, respingător şi scîrbos în viziunea creştinilor.

Copii se nasc din familii, cuplurile homosexuale nu au asemenea vocaţie, sînt celule moarte, nu se pot înmulţi. Prin înmulţirea celulelor moarte, moare şi poporul, dispar naţiunile.

Mai mult decît atît, din punct de vedere juridic, manifestaţiile homosexuale sînt interzise prin lege. Conform Legii cu privire la întruniri, nr. 26 din 22.02.2008, art. 8, alin. c) sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, iar poporul nostru are o morală creştină conform ultimului sondaj efectuat.

Excelenţele Voastre, cu 4 în urmă Biserica Ortodoxă din Moldova cu suportul conducerii de vîrf a ţării a reuşit să suspende răspîndirea nestingherită a materialului pornografic şi ruşinos „Sexul povestiti celor mici”, ceea ce înseamnă că Statul şi Biserica pot coopera şi trebuie să coopereze în vederea neutralizării viciilor sociale.

În acest sens, Vă îndemn şi Vă rog Stimate Domnule Igor CORMAN,  Stimate Domnule Iurie LEANCĂ şi Stimate Domnule Dorin CHIRTOACĂ să interveniţi în stoparea desfăşurării manifestaţiilor homosexuale în orice loc public, precum şi stoparea difuzării acestor evenimente ruşinoase pe canalele de televiziune şi în presă.

Cu stimă,

+Petru
_____________________________

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI