Selectați pagina

Cerere privind suspendarea adoptării în lectură finală a proiectului legii privind introducerea zilei de „25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou)”, zi de sărbătoare naţională

Cerere privind suspendarea adoptării în lectură finală a proiectului legii privind introducerea zilei de „25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou)”, zi de sărbătoare naţională

PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162

CERERE

privind suspendarea adoptării în lectură finală a proiectului legii privind introducerea zilei de „25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou)”, zi de sărbătoare naţională

Stimaţi deputaţi !

Cu durere în suflet am aflat despre adoptarea în primă lectură a proiectului de lege cu privire la declararea zilei de 25 decembrie zi liberă, iar în această zi să fie sărbătorit „Crăciunul pe stil nou” în ciuda unor dispute aprinse din Parlament.

Chiar dacă unii deputaţi au cerut consultări cu ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova, totuşi proiectul legii a fost votat în prima lectură.

Ne este straniu acest pas al deputaţilor moldoveni, deoarece majoritatea covirşitoare a creştinilor ortodocşi ai Moldovei sărbătoresc Naşterea Domnului pe 7 ianuarie, în baza calendarului Iulian, aşa cum ne este tradiţia, asa cum ne-a ramas de la parinti, bunei si strabuneii nostri. Amintesc că calendarul Grigorian sau „stilul nou” a fost introdus de catre catolicii, adică de către neortodocşi.

Prin introducerea acestei sărbătoririi „Crăciunului pe stil nou” se pierde postul rînduit de Sf. Părinţi, Sf. Tradiţie, de canoanele Bisericii Ortodoxe Universale, se pierd tradiţiile poporului, se pierd colindele noastre, se pierde semnificaţia pomului de crăciun prin introducerea de „braduri” artificiale din deşeuri (becuri, lămpi, sticle de plastic etc).

Cu toate aceastea, observăm că în ultima vreme tot mai mult se pune accentul, se promovează, se mediatizează aşa numitele sărbători „importate” din europa, sărbători ca Halloween – numită şi sărbătoarea demonilor sau „învingerea răului asupra binelui”, sărbătorea „Valentine’s Day” – numită „Valentin şi Valentina” care este sărbătoare ocultă bazată strict pe relaţii sexuale şi „sărbătorită” pe 14 februarie.

Prin introducerea „Crăciunului pe stil nou” se va înteţi, se va agrava dezbinarea, pentru că „dezbinarea” este lucrare diavolească, iar tradiţia noastră ortodoxă spurca prin această „sărbătoare” eminamente catolico-schizmatică.

Sînt sigur că scopul introducerii „Crăciunului pe stil nou” este excluderea în viitorul apropiat a sărbătoririi zile de 7 ianuarie – ziua Naşterii Domnului pe motivul „dublării” sărbătorilor cu aceeaşi demnificaţie (7 ianuarie Naştertea Domnului şi 25 decembrie Naşterea Domnului) şi ajustării la „sărbătorile europene”.

Dar ce este europa ? Cunoaştem că „europa” a legalizat „eutanasierea copiilor bolnavi” – introdusă în Belgia, schimbarea cuvintelor „tată şi mamă” cu cuvintele „partenerul 1 şi partenerul 2”, legalizarea în masă a homosexualităţii, „educaţia sexuală a copiilor” etc. Acestea sînt, doar cîteva din „beneficiile” europei spre care se tinde. Nu înseamnă că noi nu dorim să intrăm în europa, noi dorim acest lucru, dar cu valorile, tradiţiile, obiceiurile noastre strămoşeşti curate ca apa cristalină.

Chiar dacă deputaţii moldoveni au decis că avem nevoie să sărbătorim pe 25 decembrie – Creciunul pe stil nou trebuiau să se consulte cu noi, cu creştinii-ortodocşi care constituim cca 95 %. Asta indică legea.

Astfel, în conformitate cu Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa procesului decizional, orice lege ce urmează a fi adoptată de Parlament trebuie să fie consultată, coordonată, dezbătută cu societatea civilă, cu oamenii, cu organizaţiie, însă acest lucru nu a fost făcut. Înseamnă că Parlamentul nu a respectat propria Lege adoptată ?

Iniţiatorii introducerii zilei de „25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristor (Crăciunul pe stil nou)” au afirmat că „toţi mai mulţi cetăţeni sărbătoresc Crăciunul pe stil nou” însă nu au adus argumente concludente, nu s-au referit la cercetări, statistici, înseamnă că ei au luat această afirmaţie „din pod”, au minţit.

Menţionez că creştinii din Episcopia de Ungheni şi Nisporeni sînt foarte revoltaţi de această intervenţie legislativă. Am primit adresări de la cca 130 de parohii (biserici), 5 mănăstiri, precum şi din partea a cca 15 000 de creştini ortodocşi ce locuiesc în satele şi oraşele raioanelor Ungheni, Nisporeni, Hînceşti, Călăraşi. Creştinii cer ca Iniţiatorii introducerii zilei de „25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristor (Crăciunul pe stil nou)”, chiar şi exponenţii autorităţilor publice locale sînt indignaţi de această lege.

Cu schimbarea date sărbătoririi Creciunului pe stil nou se va schimba şi data sărbătoririi Paştelui (sărbătoarea sărbătorilor). Iată cîteva din hotărîrile Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi referitoare la aceasta:

Canonul 7 Apostolesc: Dacă vreun episcop ori prezbiter, ori diacon, Sfânta zi a Paştilor mai-nainte de primăvăreasca isimerie (Echinocţiul de primăvară) cu iudeii o va săvârşi, să se caterisească.

Canonul 60 Sinodul din Cartagina (anul 418): În toţi anii să ne adunăm spre a ne întreba împreună. Şi când la un loc ne vom aduna, atunci se va vesti ziua sfintelor Paşti prin locţiitorii care se vor afla în sinod.

Canonul 81 Cartagina: A plăcut, ca ziua cinstitelor Paşti să se arate tuturor prin subscrierea celor închipuite (formăluite). Iar ziua sinodului să se păzească aceeaşi, care s-a hotărât la sinodul cel din Iponia. Adică cea mai înainte de 10 a calendelor lui septembrie. Că datorie este a se scrie către cei mai întâi ai tuturor eparhiilor. Ca, când cheamă la sineşi sinod, pe ziua aceasta să o păzească.

Canonul 1 Sinodul din Antiohia (anul 341): Toţi cei ce îndrăznesc a dezlega hotărârea sfântului şi marelui sinod, cel adunat în Niceea, în fiinţa bunei cinstiri a preaiubitorului de Dumnezeu împăratului Constantin, pentru sfânta sărbătoare cea mântuitoare a Paştilor, să fie neîmpărtăşiţi, şi lepădaţi de Biserică de vor stărui împotrivindu-se mai cu prigonire celor bine dogmatisite. Şi acestea să fie zise pentru mireni. Iar dacă vreunul dintre preoestoşii Bisericii, episcop, sau prezbiter, sau diacon după hotărârea aceasta ar îndrăzni pentru răzvrătirea popoarelor şi tulburarea Bisericilor, a se osebi, şi cu iudeii a săvârşi Paştile, pe acesta sfântul sinod din dată acum străin de Biserică l-a judecat, ca pe unul ce nu numai luişi s-a făcut pricinuitor de păcat, ci şi multora de stricăciune şi de răzvrătire. Şi nu numai pe unii ca aceştia îi cateriseşte de Liturghie, ci i pe cei ce vor cuteza a se împărtăşi cu aceştia după caterisire. Iar cei caterisiţi să se lipsească şi de cinstea cea dinafară, pe care o au câştigat sfântul canon, şi preoţia lui Dumnezeu.

Canonul 70 al Sfinţilor Apostoli: „Dacă vreun episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau oricine din catalogul clericilor, va posti împreună cu iudeii, sau va prăznui cu dînşii, sau ar primi de la dînşii ospăţurile praznicului, prin azime, sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească”.

Iată ce au hotărât Sfinţiţii Părinţi la Sinodul acesta: „Oricine nu urmează învăţăturile Sfintei noastre Credinţe strămoşeşti, după cum au aşezat şi cele şapte Sfinte Soboare Ecumenice, care au hotărât pentru Sfintele Paşti şi pentru Calendar şi care bine le-au legiuit să le urmăm, şi va voi să urmeze după pascalia şi după calendarul cel născocit de ateii lui papa sau se va împotrivi la toate acestea şi va voi să strice dogmele şi tradiţiile, pe care ni le-au predat Sfinţii Părinţi ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, să fie dat anatemii şi scos afară din rândul creştinilor Sfintei noastre Biserici cârmuite de Domnul nostru Iisus Hristos. (…) Şi când va sosi vremea, însuşi sângele vostru să-l vărsaţi, ca să păstraţi credinţa care ne-au lăsat-o Sf. Părinţi; şi mărturisirea voastră să o păstraţi şi să vă feriţi de aceştia. Să vă ajute Domnul nostru Iisus Hristos şi smeritele noastre rugăciuni să fie cu voi cu toţi. Amin”.

Pentru a păzi clerul şi poporul Ortodox, la anul 1756, Patriarhul Ecumenic, Chiril, al Constantinopolului, adunând Sfântul Sinod pentru a doua oară dezbătând problema calendarului grigorian şi a prozelitismului făcut de misionarii catolici. Şi de această dată Sfântul Sinod a anatematisit pe toţi cei ce vor cuteza să primească inovaţiile papistăşeşti şi modernismele acestora. Ei au spus așa: să putrezească sticla și piatra în pământ, iar cel care va căuta să schimbe bunul mers al calendarului să nu putrezească.

În această situaţie sîntem nevoiţi să luăm atitudine şi să solicităm suspendarea adoptării în lectură finală a proiectului legii privind introducerea zilei de „25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristor (Crăciunul pe stil nou)” zi de sărbătoare tradiţională pînă la:

 1. Desfăşurarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei) şi dezbaterea subiectului referitor la introducerea zilei de „25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristor (Crăciunul pe stil nou)”.
 2. Supunerea proiectului legii referitor la introducerea zilei de „25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristor (Crăciunul pe stil nou)”, promovat de anumiţi deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova, dezbaterilor publice cu societatea civilă, inclusiv cu fiecare Episcopie în parte în conformitate cu Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.
 3. Prezentarea de către iniţiatorii (autorii iniţiativei legislative) pomovării introducerii zile de „25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristor (Crăciunul pe stil nou)” a argumentelor referitoare la cîţi creştini din Republica Moldova sărbătoresc Crăciunul pe stil nou.

Rugăm să ne daţi răspuns în termeni restrînşi.

Cu multă stimă,

___+_Petru_____

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

3 Comentarii

 1. Agnia

  Bravo Preasfintite!!!
  Exzemplu pentru toti.
  Sa dea Dumnezeu sa va urmeze toti episcopii.

  Răspuns
 2. nenume

  Nu putem fi fatarnici zicind ca Mintuitorul s-a nascut de doua ori!Sa fim sinceri cu noi insine,caci constiinta proprie zidita de Dumnezeu striga,ne vorbeste adevarul,e deajuns doar s-o ascultam.Cred ca stramosii nostri-buneii si strabuneii de acolo de sus se ingretosiaza de fariseizmul nostru.Domnul sa ne daruiasca trezvire duhovniceasca si recunoasterea adevarului adevarat.Doamne,ajuta-ne pe noi,pacatosii,dintre care cel dintii sint eu!

  Răspuns
 3. marele Păcătos

  Fraţilor, să nu ne amăgim, că de fapt, mai întreaga moldovă se văsălesc până la maxima sminteală în post de la revoluţie încă, ce atribuţie are stilul, are doar deranjament pentru adevăraţii Creştini, care ţin cu stricteţe şi posturile, şi împlinesc Poruncile Sfinte, însă pentru restul, care cu fapta sunt budişti, crişnaizi şi papistaşi, dar doar sunt botezaţi cu Sfântul Botez – nu le face mari griji, aş spune chiar deloc.

  De aceea, nu ar trebui să ne fie spre tulburare, ci spre înţelepciune, că lumea îşi grăbeşte sfârşitul, prin felurite “integrări”, “toleranţe”, “libertăţi”, maratonul “într-un pas cu lumea” şi restul piese degradante.

  Ni se spune, privegheaţi şi răbdaţi până la urmă.

  Mântuirea noastră este în lucrare, ce fel de lucrare? Lucrarea în Hristos, pentru EL şi cu EL!

  Restul..cum zice Sf.Mucenic Mihai Eminescu: ..ce e val ca valul trece..

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.