În 449, a fost convocat la Efes un sinod care se voia a fi ecumenic, înainte de receptarea sa de către pliroma Bisericii. Ce urmărea acest sinod tâlhăresc? Să impună în Biserica lui Hristos erezia monofizită care, împotriva Adevărului Revelat, afirma că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut o singură fire (mono=una, fisis= fire). Propovăduitorul acestei erezii era Eutihie, stareţul unei mănăstiri de lângă Constantinopol. Acesta găsise adepţi şi printre ierarhii Bisericii. Printre ei, Dioscor, patriarh al Alexandriei, individ ambiţios, care ţinea cu tărie la părerile proprii. Lui i se încredinţează preşedenţia sinodului de care vorbim. E lesne de înţeles că avea tot interesul să aducă în Biserică acest cancer al ereziei monofizite.

Cele două sinoade tâlhăreşti din istoria Bisericii Ortodoxe

Cele două sinoade tâlhăreşti din istoria Bisericii Ortodoxe

Sinodul a fost convocat pentru luna august a anului 449. Măsuri de precauţie luate de monofiziţi: episcopii suspectaţi că ar susţine învăţătura sănătoasă şi revelată, au fost împiedicaţi să participe. Exact ca la sinodul tâlhăresc din 2016. Conducerea sinodului din 449 a fost încredinţată unui patriarh eretic, Dioscor al Alexandriei. În 2016, ereticul şi apoi schismaticul Bartolomeu din Constantinopol a convocat şi prezidat sinodul tâlhăresc. La sinodul din 449, au fost trimise ca forţe de menţinere a ordinei puterile imperiale, la care s-au adăugat călugării parabolani ai arhimandritului sirian Barsuma, înarmaţi cu ciomege, având scop de intimidarea. Lucrările sinodului tâlhăresc din 449 s-au desfăşurat sub presiune şi violenţă. Parabolanii au intervenit şi i-au bătut crunt pe cei care susţineau Învăţătura Ortodoxă. Bunul Patriarh al Ierusalimului, Sfântul Flavian, a fost victima agresiunilor monofiziţilor şi după trei zile a murit. Cei care susţineau Dreapta Credinţă, au fost împiedicaţi să ia cuvântul. Li s-a luat şi dreptul de vot. Modelul s-a repetat în Creta. Nimănui nu i s-a îngăduit să ia cuvântul, decât celor zece zişi întâistătători ai Bisericilor, care au avut şi dreptul exclusiv de a vota. Resturile – n-au contat.

Papa Leon I al Romei a trimis trei reprezentanţi, care abia au reuşit să scape de violenţele din sinodul tâlhăresc din 449, fugind. Din această pricină, sinodul din 449 a intrat în istoria Bisericii noastre ca sinodul I tâlhăresc.

Pentru că la la 1567 de ani a avut loc sinodul II tâlhăresc din Creta, am relevat câteva din similitudinile existente între cele două, să la zicem, sinoade. Precizez că la un Sinod Ortodox nu e nevoie de forţe de ordine. Între Ierarhi cu frică de Dumnezeu, care au deliberat sub puterea binefăcătoare a Duhului Sfânt, n-aveau ce căuta forţele de ordine. La sinodul II tâlhăresc din Creta, forţele imperiale şi călugării parabolani au fost înlocuiţi cu agenţii serviciilor secrete americane, purtători nu de ciomege, ci de pistoale ascunse cu grijă şi cu de tehnică de ultimă generaţie, menite să împiedice manifestarea oricărei opinii divergente. La intrarea în sala dezbaterilor, episcopii au fost percheziţionaţi ca pungaşii de rând. Umilinţă la care niciunul n-a îndrăznit să protesteze.. Cum să protestezi ca slugă vândută, umilă, supusă? Ecumenismul trebuia introdus oficial în Biserica noastră. Şi a fost introdus. Prin mijloace perfide şi sub presiunea serviciilor americane amintite.

Întrebări la care îi somez pe toţi ecumeniştii români să răspundă:

1.Ce au căutat serviciile secrete americane la un sinod pretins ,,mare şi sfânt?’’

2.Ce au căutat şi ce rol au avut masonii prezenţi la sinod, în vreme ce episcopii binecredeincioşi au fost împiedicaţi să participe?

3.Ce rol au avut papistaşii prezenţi la sinod. Au supervizat dezbaterile şi documentele adoptate?

Până nu vor răspunde la aceste întrebări, ecumeniştii români să facă bine să tacă şi să nu mai pună pe piaţă minciuni şi dezinformări, precum că nepomenitorii sunt în afara Bisericii, sunt schismatici şi nu mai au niciun cuvânt de spus în problemele Bisericii Ortodoxe Române. Avem de spus multe, şi le vom spune până la ultima noastră suflare. Nu vom înceta să cerem ierarhilor eretici români să se pocăiască, să se dezică de sinodul II tâlhăresc, ori să plece din scaunele pe care, cu nevrednicie şi abuziv, le ocupă. Nu mai povestiţi oamenilor că voi, eretici dovediţi cu actele sinodului tâlhăresc, sunteţi dreptcredincioşi, iar cei care vă condamnă ca eretici sunt în afara Bisericii. Să vă iasă din cap că vom părăsi Biserica noastră Ortodoxă şi veţi promova ereziile voastre fără împiedicare. Voi, ereticilor ecumenişti, să părăsiţi Biserica şi să nu o mai tulburaţi cu inepţiile şi ereziile voastre. Sunteţi condamnaţi de istorie, sunteţi condamnaţi de Biserică, sunteţi potrivnici ai lui Hristos. Aduceţi-vă ca sprijin toate cohortele demonice ale iadului, biciuiţi propaganda voastră mincinoasă cât vreţi şi nu veţi reuşi să substituiţi Adevărul cu minciunile şi ereziile voastre.

Presbiter Ioviţa Vasile