Selectați pagina

Despre cele 7 Sinoade Ecumenice ale Ortodoxiei

Despre cele 7 Sinoade Ecumenice ale Ortodoxiei

“Părinte sfinte, voieşte ca şi ei sa fie una, precum noi suntem una.” ( Ioan 17, 11 )

Ce reprezintă aceste Sinoade Ecumenice?

Învăţătura Ecumenică a Bisericii, una în fiinţă, învăţătura care stă la baza Bisericii, învăţătura fără greş. Formarea definitivă a Bisericii. Stâlpii Bisericii lui Hristos, una singură şi nedivizată.

Originea ecumenismului (oikos = a locui; oikoumeni = pământul locuit, lumea) o întâlnim în Evanghelie; ea reprezentând unitatea (toată lumea).

La aceste Sinoade au participat episcopi apostolici cu credinţa în cele şapte taine, nu episcopi mai mari peste episcopi, ci episcopi ai lui Dumnezeu, şi se punea problema dacă după crucificarea Ziditorului Bisericii, credinţa s-a înălţat pe aceeaşi temelie.

(…) Ce-au însemnat cele şapte Sinoade Ecumenice, şi care a fost rostul lor în clădirea Bisericii lui Hristos.

Primul Sinod Ecumenic:

Despre dumnezeirea lui Hristos – împotriva arianismului, a avut loc în anul 325 la Niceea, pe timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare (306-337) şi a sfintei sale mame, Împărăteasa Elena. Aici s-au discutat problema care ameninţa pentru prima dată foarte grav credinţa şi unitatea bisericii, erezia ariană.

“Erezia” este pornirea conştientă de a contrazice dreapta învăţătură a Bisericii.

Termenul de arianism vine de la episcopul Aries (256-336), preot în Alexandria, şcolit de Lucian din Antiohia, care susţinea că Iisus nu ar fi fost Fiul lui Dumnezeu născut din veşnicie, că nu este de aceeaşi fiinţă cu Tatăl Ceresc, ci o fiinţă asemănătoare cu Tatăl. S-a dezbătut interpretarea termenelor “homousios” (de aceeaşi fiinţă) şi “homiousios” (de fiinţă asemănătoare).

Tot atunci a fost adoptat Crezul creştin, redactat de Sfântul diacon Atanasie din Alexandria.

S-a mai stabilit formula pentru sărbătorirea Paştelui: prima lună plină, după echinocţiul de primăvară, după Paştele evreiesc.

S-a respins celibatul în ideea susţinută de Pafnutie, ucenicul Sfântului Antonie.

La acest Sinod Ecumenic au participat un număr de 318 episcopi şi: Sf. Atanasie, Eustatiu al Antiohiei, Hosiu al Cordobei, Alexandru al Alexandriei, Teofil al Gotiei, Eusebiu al Cezareii, Eusebiu al Nicomidiei, Nicolae al Mirelor Liciei, Spiridon al Trimitundei etc.

Cel de-al doilea Sinod Ecumenic

A purtat numele: “Despre Duhul Sfânt” – împotriva pnevmatomahilor (cei care sunt împotriva Duhului Sfânt), s-a ţinut la Constantinopol în anul 381, unde au participat 150 de episcopi în timpul Sfântului patriarh Nectarie şi al împăratului Teodosie cel Mare (379-395).

Intenţia era eradicarea completă a arianismului, şi condamnarea lui Macedonie (342-360) şi a lui Apolinarie, care susţineau ca Iisus a fost om – erezie cunoscută ca erezia pnevmatomanilor.

Cel mai mare adversar al acestor eretici a fost Sf. Vasile cel Mare care i-a combătut în lucrarea “Despre Sfântul Duh”.

Tot aici s-a definitivat în forma cunoscută până astăzi Crezul, cunoscut sub numele de Crezul niceo – constantinopolitan, sau simbolul credinţei.

Aici s-au afirmat Sfântul Grigorie Teologul şi Sfântul Grigorie de Nyssa.

Al treilea Sinod Ecumenic:

Despre Maica Domnului – împotriva nestorienilor, s-a ţinut în anul 431 la Efes, sinod convocat de Împăratul Teodosie al II-lea (408-450). S-a combătut erezia nestorianismului care susţinea că în Domnul Iisus există două fiinţe, dioprosopism: o fiinţă divină şi o fiinţă umană.

Nestorianismul îşi trage denumirea de la Nestorie (428-431), Patriarh al Constantinopolului.

La acest Sinod Ecumenic au participat şi Sfântul Chiril al Alexandriei (444), şi Timotei al Eparhiei sciţilor (cu reşedinţa în oraşul Tomis).

Cel de-al patrulea Sinod Ecumenic:

Despre cele două firi ale lui Hristos – împotriva monofiziţilor, a fost în anul 451 la Calcedon, în timpul împăratului Marcian (450-457) şi al împărătesei Pulcheria, unde au participat aprox. 500 de episcopi.

Reprezentanţii ereziei monofizite erau Eutihie (454) şi Dioscor (444 – 451).

Monofiziţii susţineau că firea omenească luată de Hristos la întrupare în sânul Fecioarei Maria a fost absorbită de firea Sa dumnezeiască, încât cea dintâi a dispărut cu desăvârşire.

Bisericile care se îndepărtaseră de dreapta credinţă erau: Biserica Abisiniei, a Armeniei, Biserica Coptă din Alexandria, Biserica Siriacă Veche.

Al cincilea Sinod Ecumenic:

Despre unirea firilor în ipostasul lui Hristos – împotriva defăimătorilor învăţăturii Sfântului Chiril, a avut loc în anul 553, la Constantinopol, pe timpul împăratului Iustinian cel Mare (527-565) şi al Patriarhului Eutih al Constantinopolului (552-556).

S-au anatemizat Origen şi lucrarea sa, “Peri arcon”, Didim cel Orb, Teodor de Mopsuestia, Teodot şi toţi cei care împărtăşeau erezia lui Origen.

Sinodul al VI-lea Ecumenic:

Despre cele două lucrări ale lui Hristos – împotriva monoteliţilor, a fost în anul 680, tot în Constantinopol, pe timpul împăratului Constantin al IV-lea Pogonat (668-685) şi al patriarhului Gheorghe al Constantinopolului.

Au participat 170 de episcopi.

A fost combătută problema ereticilor monoteliţi (sau monofizism mascat), care vroia să împace ortodocşii cu monofiziţii. Ei susţineau că în Hristos există o singură voinţă, divino-umană, dar şi o singură energie divino-umană.

Sinodul al VII-lea Ecumenic:

Despre cinstirea sfintelor icoane – împotriva iconoclaştilor, s-a ţinut începând cu anul 783 până la anul 787, în fruntea acestuia fiind Sfântul Patriarh Tarasie (784-806), în timpul împăraţilor Constantin Porfirogenetul şi Irina (mama sa).

Au participat 367 de episcopi.

S-a combătut iconoclasmul (iconoclaştii se ridicaseră împotriva cultului icoanelor). Aici s-a concluzionat că închinându-ne la icoană noi nu ne închinăm materialului din care este fabricată, ci arhetipului, al cărui chip este. Icoana este prezenţa văzută a celor nevăzute.

“Tradiţia de căpătâi a Bisericii Ortodoxe este Dumnezeu – Omul Hristos cel viu, aflat întreg în trupul dumnezeu-omenesc al Bisericii, căruia El îi este Cap nemuritor şi veşnic. Aceasta nu este doar bună-vestire, ci şi a-tot-buna vestire a Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi. Ei nu ştiu altceva fără numai pe Hristos Cel răstignit, Hristos Cel înviat, Hristos Cel înălţat”, spune părintele Iustin Popovici.

Iar sfântul Ioan Damaschin spune în “Dogmatica”: “Pentru aceasta, fraţilor, să stăm pe piatra credinţei şi pe Predania Bisericii, nepărăsind hotarele pe care le-au pus Sfinţii noştri Părinţi, nedând prilej celor ce vor să izvodească şi să strice zidirea Sfintei lui Dumnezeu soborniceşti şi apostoleşti Biserici. Căci dacă s-ar da voie oricui ar voi, după puţină vreme tot trupul Bisericii se va strica.”

Autor: Teo Casian

Sursa: zelea-codreanu.com

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

5 Comentarii

 1. Nona

  De fapt, a fost și al optulea Sinod Ecumenic al Ortodoxiei, cititi aici:

  Este foarte important pentru teologii şi credincioşii din România să se ştie că Biserica Ortodoxă a considerat şi consideră, de fapt, că al 8-lea Sinod Ecumenic a avut loc în anii 879-880. Este vorba de sinodul la care au participat nu numai Răsaritul, ci şi papalitatea. Acesta a fost recunoscut ca sinod ecumenic şi de Roma.

  La Marea Schismă, întrucât papii primiseră erezia lui Filioque (care a şi provocat schisma), erezie condamnată de scrierile Sfântului Fotie cel Mare Patriarhul Constantinopolului (de exemplu în Mystagogia Sfântului Duh) papalitatea a încercat să dea uitării acest sinod ecumenic şi să declare drept al “8”-lea Sinod Ecumenic un sinod care avusese loc cu 10 ani înainte de adevăratul Sinodul 8 Ecumenic. Acest fals al optulea sinod, plecând urechea câtre calomnii, îl condamnase pe Sfântul Fotie cel Mare.

  Chiar şi Papa Ioan al 8-lea (cel care a trăit pe vremea Sinodului 8 Ecumenic) a condamnat oficial pe duşmanii Sfântului Fotie şi a primit reinstalarea Sfântului Fotie în scaunul patriarhal.

  Desigur, nu este o noutate că papalitatea eretică, deşi se crede infailibilă, astăzi zice una şi mâine alta…

  Papistaşii s-au luptat foarte mult pentru a scoate acest Sfânt Sinod Ecumenic din conştiinţa Bisericii.

  Se pare că, în parte, mai ales în ţarile în care teologia din ultimele sute de ani s-a făcut după programe şi manuale preluate de la romano-catolici (ca şi de la cei care s-au rupt de ei, dar au păstrat erezia Filioque, adică protestanţii), papistaşii au reuşit să pună într-un con de umbra şi de uitare Sinodul 8 Ecumenic.

  Deoarece ei înşişi recunosc în cărţile lor că Ortodocşii ţin acest sinod ca fiind al 8-lea Sinod Ecumenic (aşa cum veţi vedea mai jos, în citatul dinCatholic Encyclopedia), papistaşii aici, în acest punct precis, nu greşesc. Vă spun că am dat de „ortodocşi” care afirmă că nu ar fi nici o problema să te rogi sau să slujeşti/împărtăşeşti cu ereticii filioqvişti (adică romano-catolicii şi protestanţii) pentru că pe aceia nu i-a condamnat nici un sinod ecumenic.

  Sunt „ortodocşi” pentru care acea condamnare a ereziei papistăşeşti dată de Patriarhul Ecumenic în 1054 ar fi fost ridicată de patriarhul (mason, după cum marturisesc chiar articole din revistele masonice din Grecia) Athenagoras în anii ’60 ai secolului XX.

  Ori, o condamnare dată pentru o erezie vădită, nu poate fi ridicată de nimeni. Cu atât mai mult nu poate fi ridicată, cu cât ea a fost osândită de atâţia Sfinţi Părinţi. Si cu atât mai mult ea nu poate fi ridicată, cu cât erezia a fost condamnată soborniceşte.

  Cine are urechi de auzit să audă!

  Nu vă lăsaţi înşelaţi de propaganda teologică scolastică. Ascultaţi ce zic şi renumiţi teologi ortodocşi din secolul XX. Este şocant să afli cum papistaşii ştiu că Ortodoxia a ţinut si ţine ca învăţatură existenţa acestui Sinod 8 Ecumenic, dar că ai noştri l-au lăsat în umbra neştiinţei, nepăsarii şi uitării (cei 3 mari demoni care aleargă înaintea pierzaniei, conform Sfântului Marcu Ascetul, în Filocalia românească, vol. I).

  Poate o să rămâneţi miraţi dacă vă spun că manualele apusene ştiu, şi că noi nu ştim ! Noi primim învăţătura despre Sfintele Taine ca fiind doar 7, aşa cum învaţă romano-catolicii în chip greşit (iar unele cărţi ortodoxe nu recunosc acest lucru).

  Dacă veţi citi însă pe Sfinţii Părinţi veţi vedea că ei nu numără numai 7 Taine, ci adaugă la acestea şi călugaria şi înmormântarea şi sfinţirea Bisericii. Ba, mai mult, Părinţii nu cunosc separaţia teologică scolastică dintre Taine şi celelalte lucrări ale Bisericii. După ei, Taina e una, care eTaina Tainelor, şi anume Biserica şi unirea lui Hristos cu ea în Euharistie, din care decurg toate celelalte.

  Citiţi despre asta în cartea Sfântului Justin Popovici, Ortodoxia şi ecumenismul, lucrare tradusă şi la noi în anii trecuţi. Oare şi Sfântul Justin greşea ? Oare nu a fost el unul dinte cei mai mari profesori dogmatişti ortodocşi din sec. XX şi singurul dintre ei trecut în calendar ca sfânt?

  Daţi mai departe acest mail, pentru că este foarte important. Eu ştiam de acest lucru de mulţi ani şi aveam discuţii cu mai mulţi părinţi şi teologi. Mulţi dintre ei înţeleg foarte bine problema, alţii nu se prea pricep.

  Pentru cei din urmă, recomand să se citească şi cele scrise în Pidalion înainte de canoanele date de acest Sfânt Sinod (acolo se spune şi că este considerat ca fiind impreună cu Sinodul 7 Ecumenic, cam aşa cum Sinodul Qvinisext, zis şi Trullan, este pus în legătură cu Sinoadele 5 si 6 Ecumenice, care avuseseră loc mai înainte).

  Poate aşa vom înţelege înşelarea în care se află unele manuale şi cărţi făcute sub influenţa tocmai a celora pe care îi condamnă Sinodul 8 Ecumenic, anume romano-catolicii.

  Dar, mai ales, este folositor să se citească articolele teologice la care există linkuri la sfârşitul mailului de mai jos, articole scrise de profesori de teologie ortodoxă !

  Pomeniţi-mă şi pe mine !

  Cu drag,
  Marian Maricaru

  Răspuns
  • simona

   @Marian Maricaru,

   Incisiv comentariul tau . Printre altele tu consideri ca Inmormantarea este una dintre Tainele Bisericii , necunoscuta pana acum . De ce nu enumeri si Taina Invierii ?
   Biserica are doar cateva Taine , esentiale , care tin de Viata , viata care este revelatia dumnezeirii.Care este Hristos . Noi avem in Biserica Tainele care tin de viata , iar dincolo de moarte , noi ca oameni vii nu luam parte la acea taina care se lucreaza cu sufletul celui adormit , deoarece s-ar intra in alta ” dimensiune ” , in alta zi , ziua a opta . Daca poti avea discernamant , este usor de observat , ca toate Tainele Bisericii lucreaza doar in timpul vietii omului , ajutandu-l sa se mantuiasca , dupa cum spune si Mantuitorul : ” Umblati cat este ziua ” , iar daca a venit noaptea , adica moartea , se presupune ca nu mai este prezent sufletul celui adormit pentru a confirma vointa acestuia. Deci , orice taina se lucreaza in conformitate cu vointa omului si prin lucrarea preotimii in Biserica .
   Altfel , nu este gresit sa afirmam , ca exista o multitudine de taine , de la si intre manifestarea vietii , si pana la manifestarea mortii , toate sunt taine pentru om . Tainele sunt infinite , orice sfant o spune si orice crestin realizeaza acest lucru . Asemenea si dogmele Bisericii , ele sunt infinite , dar numai cateva au fost enuntate , nu din propia vointa a Sfintilor Parinti , ci fortati de imprejurari .
   Si acum , fara rautate , tin sa atrag atentia , ca, in amarata noastra de Biserica Ortodoxa , sau cum li se pare unora a fi , multi Sfinti , in tacere , in pace si rugaciune au trecut la Domnul , doar cu cele sapte Sfinte Taine , si cu respectiv sinoadele ecumenice , mai multe sau mai putine de opt si cred ca nici Sfantul Dumnezeu nu le-a inchis calea pentru aceasta . . . insuficienta.
   Dumnezeu sa ne dea pace si iubire , in veci, Amin!

 2. klaudiu

  Dar sinodul ăsta care va avea loc în 2016 al câtulea va fi? … Dacă deja a avut loc al VIII-lea deja și a fost un sinod canonic, adică bun?

  Răspuns
  • călător

   Păi ăsta nu va fi sinod, ci adunătură de apostați, cel puțin așa am înțeles, citind despre ce este preconizat a se hotărî la acest ” sinod”.

   Mulțam fain lui Marian Maricaru că ne-a reamintit de sinodul al VIII-lea. Din păcate, majoritatea nu știam de acest sinod. Noi ziceam că acesta din viitor va fi al 8-lea.

Urmăritori / Pingbacks

 1. AL DOILEA SINOD ECUMENIC - OrtodoxINFO - […] Citeşte mai mult pe aparatorul.md: Cele 7 Sinoade Ecumenice ale Ortodoxiei https://www.aparatorul.md/cele-7-sinoade-ecumenice-ale-ortodoxiei/. […]
 2. AL DOILEA SINOD ECUMENIC - † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară - […] Citeşte mai mult pe aparatorul.md: Cele 7 Sinoade Ecumenice ale Ortodoxiei https://www.aparatorul.md/cele-7-sinoade-ecumenice-ale-ortodoxiei/. […]

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.