Selectați pagina

Ce spuneau Sfinții Părinți despre întâietatea Patriarhului Constantinopolului în calitate de cap al Bisericii Ortodoxe?

Ce spuneau Sfinții Părinți despre întâietatea Patriarhului Constantinopolului în calitate de cap al Bisericii Ortodoxe?

Problema ucraineană în Ortodoxie comportă o semnificație nu numai canonică, ci și dogmatică. Acest lucru se datorează aplicării practice a ereziei neopapismului din Constantinopol – că pe pământ capul Bisericii este Patriarhul Constantinopolului, numit în sens distorsionat “ecumenic”, relatează Uniunea Jurnaliştilor Ortodocşi. Este vorba despre copierea uneia dintre principalele erezii a Romei papiste, cea mai condamnată de Sinoadele și Sfinții Părinți, conform căreia capul Bisericii pământești este papa.

După declarația recentă a Mitropolitului Eustatie din Sparta că ” pe pământ capul Ortodoxiei este Patriarhul Constantinopolului”, este necesar să fie prezentată învățătura ortodoxă pe acest subiect.

Pe de o parte, este necesar să-i oferim Mitropolitului Eustatie și adepţilor săi posibilitatea să-și retragă opinia eretică și să nu fie condamnați nici de viitorul Sinod Ortodox, nici în Ziua Judecății de Domnul.

Pe de altă parte, este necesar să explicăm tuturor creștinilor ortodocși ce se întâmplă, astfel încât această erezie teribilă să nu le inducă în eroare. Teribilă – pentru că ea naște multă hulă.

Din fericire, Sfinții Părinți au vorbit deja despre această erezie și au condamnat-o. Prin urmare, ne putem referi la părerea lor pentru a nu fi acuzați de erezie sau de raţionalizare proprie.

Sfântul Macarie din Patmos, a cărui sfințenie a fost recunoscută de Patriarhul Bartolomeu prin “Actul de canonizare” din 1994, la timpul său a răspuns deja papiștilor și adepților latinismului, care susţineau că un singur episcop (și anume atunci, episcopul Romei) este cică capul  Bisericii vizibile. În opinia sa, din această erezie (că episcopul Romei este capul Bisericii pe pământ), se naşte hula (The Gospel Hearth, Leipzig, 1765, p. 38. Citind aceste pasaje ale sfântului, putem înțelege cu ușurință de ce papiștii furioși au adunat toate copiile ale primei ediții a “Cornului Evangheliei” din Veneția și le-au ars):

că “Hristos, când era pe pământ, deținea toată puterea, iar când s-a înălțat, a pierdut-o“;

că “întruparea pentru mântuirea noastră i-a dăunat mult lui Hristos, pentru că înainte de întrupare, El a fost Domn și Împărat în ceruri și pe pământ, iar când s-a întrupat, papa i-a luat împărăția de pe pământ“;

dacă o persoană (de exemplu, papa sau patriarhul), și nu Hristos, este capul Bisericii pe pământ, atunci aceasta implică un mare rău pentru Trupul Bisericii, “întrucât un astfel de cap nu are atotputernica, atotînțeleapta cunoaștere a viitorului, lipsește milostenia lui Hristos o posedă, iar ea (această Biserică – n.ed.) este condamnată să aibă un cap murdar, vremelnic, care nu cunoaște viitorul, dar care posedă și alte indecențe care decurg din stricăciunea naturii umane“;

Hristos, care este acum în ceruri, nu are trup pe pământ, dar și atunci când a fost pe pământ, nu a stăpânit Cerul, pentru că ceea ce Îl împiedică acum, Îl împiedica şi atunci“.

Pe lângă acestea, Sfântul Macarie din Patmos face o altă observație, foarte importantă: este imposibil ca un om să fie capul Bisericii, “pentru că Ea are nevoie de un Cap veșnic, izvorâtor nesecat de viață, veşnic sfințitor“. Și ce se va întâmpla când acest “cap” va muri? Poate, “ va muri şi Biserica și va învia din nou la hirotonirea unui alt” patriarh?

Mitropolitul Eustatie sau cineva dintre adepţii săi să răspundă:

Dearece considerați că Patriarhul Ecumenic este capul Bisericii pe pământ, cine a fost capul Bisericii pe pământ de la 2 octombrie 1991 (moartea patriarhului Dimitrie) până la 22 octombrie a aceluiași an (alegerea Patriarhului Bartolomeu)? Și, în general, cine este capul Bisericii pe pământ între moartea unui patriarh ecumenic și alegerea succesorului său?

Și dacă cineva va răspunde că în acea perioadă de timp capul Bisericii pe pământ este Hristos, vom întreba așa ca Sfântul Macarie Călugărul: “Deci, se pare că Hristos se roagă, când moare un patriarh, să arate că El ( Hristos) este Capul Bisericii și, din nou, când este patriarhul (nou) este rânduit, regretă că a pierdut puterea?”.

Ortodoxia Bisericii este de acord:

cu Sfântul Patriarh al Alexandriei Meletie Pigas, că nu există un cap al Bisericii pe pământ, iar altul în ceruri, ci un Cap în cer și pe pământ: “Capul Trupului Mântuitorului sau Biserica Mântuitorului este doar Hristos” (Methodius Fugius, “Epistolele lui Meletie Pigas”, Farul Bisericii, nr. 57 (1975), p. 638);

cu Patriarhul martir al Constantinopolului Cyril Lukaris că “cel care spune că Papa de la Roma (sau patriarhul Constantinopolului sau un alt episcop) este capul Bisericii și nu Hristos – este anatema” (Dositeu din Ierusalim, “Volumul iubirii”, Iași, 1698 p. 553);

cu mărturisirea credinței formulată la Sinodul Ecumenic de la Constantinopol din 1721, că “nu acceptăm niciun alt cap, oricine ar fi, în această Biserică Apostolică, în afară de Domnul nostru Iisus Hristos” (Ioan Karmyris, “Monumente doctrinare și simbolice”), Volumul II, ediția a II-a, Graz, Austria, 1968, p. 867).

Încă urmează să vedem nu numai condamnarea acestei erezii, mărturisită de mitropolitul Eustatie al Spartei, ci și condamnarea oricărui alt episcop care va arăta sau demonstrează prin cuvânt și faptă că o acceptă.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.