Homosexualitatea nu este un lucru nou: acest obicei a existat chiar din vremea lui Avraam, şi există şi astăzi. În timp ce pentru noi creştinii, homosexualitatea este un lucru urât (sau aşa ar trebui), pentru unii este un lucru „normal”, „treaba lor”, „se simt bine în pielea lor”, sau „există excepţii”. Dar ce crede însă Dumnezeu despre acest lucru?

Sodoma-si-Gomora

Arheologii confirmă: Sodoma și Gomora au fost distruse de o ploaie de foc și pucioasă căzută din cer

După ce Domnul a creat omul, şi l-a binecuvântat să crească şi să se înmulţească, acesta a ajuns să o ia pe arături. Astfel, două cetăţi au devenit celebre pentru ceea ce se întâmpla în ele: Sodoma şi Gomora. Conform cărţii Facerea, în aceste cetăţi se practicau homosexualitatea (de unde vine şi numele de sodomiteni/sodomiţi), şi sexul oral (gomoriţii). Aceste păcate au pus atât de mult stăpânire pe oameni, încât se ajunseră şi la violuri, sau la smintirea copiilor. Văzând Dumnezeu cele ce se petrece, nu a vrut să nimicească lumea creată de El din iubire. De aceea a venit pe pământ sub forma a trei îngeri, pentru a vedea dacă într-adevăr, nu mai există niciun drept în acele cetăţi. Astfel, cei 3 îngeri au poposit la Avraam, care li S-a închinat ca Unuia Singur, deşi erau Trei (Sfânta Treime). Avraam, a încercat să-L îndure pe Dumnezeu de oameni, iar El le-a spus:un singur drept de-ar fi în acea cetate, nu o voi nimici, de dragul lui. Iar când Sf. Treime a ajuns în Sodoma şi Gomora, acei preacutezători oameni, chiar şi asupra Domnului au vrut să se năpustească, spre a-L batjocori. Iar atunci văzând El cum oamenii au ajuns o grămadă de păcate, spre a-i proteja pe copiii Lui, a hotărât distrugerea acelor cetăţi: şi aşa a şi fost. Foc şi pucioasă s-a pogorât din cer, distrugând răul, iar până azi, nu acele cetăţi nu mai sunt locuite (Facerea 18; 19).

CE CREDE DUMNEZEU DESPRE HOMOSEXUALITATE?

Dumnezeu, în Leviticul 18:22, ne spune: „Să nu te culci cu bărbat ca şi cu femeie; aceasta este spurcăciune„. Această poruncă a lui Dumnezeu, şi totodată acest Adevăr, este cuprins şi în Noul Testament, în Romani 1:26,27 şi în 1 Corinteni 6:9.

Deci, fără nicio dezbatere sau discuţie, HOMOSEXUALITATEA E O URÂCIUNE ÎN OCHII LUI DUMNEZEU, IAR TOŢI CEI CE FAC ACEASTA, VOR AVEA PARTE DE CE-A AVUT SODOMA! Fie că unora le convine sau nu. Tot ceea ce spune Biblia e Adevărul Pur, Hristos nu minte. Iar Biserica Lui(Ortodoxia) şi toţi cei care vor Împărăţia Lui, vor asculta cuvintul Psalmului 96:11: „Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul!.

Dumnezeu a creat prima dată bărbat şi femeie, nu doi bărbaţi sau două femei. Hristos S-a năcut dintr-o Femeie, nu dintr-un bărbat. Omul nu se naşte rău, nu se naşe cu păcatul homosexualităţii, ci doar cu cel al neascultării. Omul, din îndepărtarea de Dumnezeu şi din lucrarea diavolului devine rău, păcătos.

Am observat cum printre oameni circulă părerea greşită că „Hristos a acceptat pe toată lumea, toţi păcătoşii, să-i acceptăm şi noi pe Sodomiteni”. Da. Hristos a acceptat pe toţi cei care au venit la El. Domnul a acceptat pocăinţa lor, nu stăruirea lor în păcat, paradele lor, sau comportamentul lor. HRISTOS NU ACCEPTĂ PĂCATUL! Cum au venit desfrânaţii la Iisus? „Doamne, ai milă de noi, iartă-ne” sau „Doamne acceptă-ne păcatul, vrem drepturi”? Ei, vedeţi… nu păcatul l-a acceptat Hristos, ci pocăinţa; nu pe omul cel păcătos, ci întoarcerea lui. Hristos nu le-a zis: „Mergeţi în pace, păcătuiţi în continuare, vă accept aşa cum sunteţi”, ci „Du-te, nu mai păcătui!”

Ei, vedeţi? Hristos nu acceptă pe toată lumea aşa cum e, ci pe cei care se pocăiesc. El nu a acceptat păcatele oamenilor, ci pocăinţa lor, nu pe păcătoşi, ci pe oamenii noi, curaţi, de după pocăinţă.

Articole relatat de blogul MĂNTUIREA