’’Pe omul eretic , după întâia şi a doua mustrare îndepărtează-l, ştiind că unul ca acesta s-a înstrăinat şi rătăceşte în păcat, osândit de sine însuşi ’’(Tit 3, 10-11).

 TRĂDĂTORII ORTODOXIEI ÎNCHEIE ’’TRATATE DE PACE’’ CU ERETICII

Lumea merge în galop spre instaurarea noii religii mondiale, a lui antihrist. Reprezentată de anumiţi episcopi, împuterniciţi cu misiunea dialogului intercofesional, Biserica Ortodoxă participă la toate întrunirile ecumeniste, desfăşurate de obicei în numele păcii. Dar poate fi pace fără Hristos? Însuşi-Mântuitorul ne spune în Evanghelia Sa: ’’Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor ’’(Matei 18, 20). Oare în numele lui Hristos se adună ereticii şi hulitorii de Dumnezeu laolaltă cu ierarhii ortodocşi? Cine aprobă astfel de întâlniri şi trădări ale credinţei? Sfinţii Părinţi au dat anatema astfel de întâlniri în numele ’’dragostei şi păcii ’’ mincinoase.

La Sarajevo a avut loc un simpozion internaţional religios pentru pace, cu genericul: ’’Să trăim împreună – acesta este viitorul nostru’’. Acest forum pacific ecumenic s-a desfăşurat sub formă de dialog al religiilor şi culturilor. Îngrijorător şi smintitor este faptul că această adunătură ecumenică, (pe care Sfântul Iustin Popovici o numeşte simplu: ’’legiune’’), s-a încheiat cu un ritual masonic de aprindere a flăcării la ’’candelabrul ecumenic’’. Ierarhii ortodocşi români, ruşi, greci au aprins fără preget această flacără la blestematul candelabru, gest, care, de fapt,reprezintă jertfă adusă diavolului. Mucenicii din primele secole au spălat pământul cu sângele lor, refuzând să aprindă fălii sau să pună un bob de tămâie în jertfelnicul idolesc, dar iată că ierarhii ortodocşi de bunăvoie ne pângăresc credinţa, făcând gesturi ruşinoase şi apostatice în numele Ortodoxiei. Noi nu suntem părtaşi la fărădelegea lor!