În România, din fericire, încă se aplică “regulă consimţământului”. Dacă până la acest punct al articolului aţi realizat că NU doriţi să vi se extragă organele (pe baza unor criterii controversate) în timp ce inima vă bate, atunci puteţi să vă înscrieţi în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule, completând următoarea declaraţie pe care apoi o legalizaţi la notar:

DECLARAŢIE

Subsemnatul […], domiciliat în localitatea […], ţara […], născut la data de […], în localitatea […], judeţul […], ţara […], cu CNP […], fiul lui […] şi al […], informat(ă) şi conştient(ă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar că NU sunt de acord cu înscrierea mea ca donator voluntar post-mortem pentru organe, ţesuturi şi celule. De asemenea, NU sunt de acord că în cazul unei traume cerebrale să se facă asupra mea teste de diagnosticare a morţii cerebrale!

    Data ………………………………

    Semnătura ………………………….

    Notar ……………………………..