Cum să trăim duhovnicește?

Cum să învăţăm viaţa duhovnicească? Vieţuind în singurătate, mă hrănesc din Dumnezeieştile Scripturi, după poruncile Domnului, şi din tâlcuirea lor şi, de asemenea, din predaniile apostoleşti, din vieţile şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi ascult de ele; şi ceea ce...

Mesele bogate sunt mai rele decât otrăvurile

Aşa cum o corabie, când este încărcată cu mai multe mărfuri decât poate rezista, se scufundă, la fel şi trupul nostru, atunci când primeşte mai multă hrană decât are nevoie, se scufundă în nenorocire. Corabia împovărată nu este ajutată nici de buna construcţie, nici...

Rugăciunea pierde păcatele celui ce se roagă

Deşi întârzie câteodată a ne asculta, ca să ne dea harul ce cerem, aceasta o face Prea înţeleptul binefăcător, ca să priveghem şi să fim mai cu luare-aminte ca, după ce ni-l va da, să-l păzim cu bine şi să nu-l pierdem. Rugăciunea pierde păcatele celui ce se roagă,...

Diavolul invidiază mult făptura lui Dumnezeu, omul

Bunul Dumnezeu i-a făcut pe îngeri, însă unii dintre ei, din pricina mândriei lor, au căzut și s-au făcut diavoli. Bunul Dumnezeu a plăsmuit pe om, creatură desăvârșită, ca să completeze ceata cea căzută a îngerilor. De aceea diavolul invidiază mult făptura lui...
Pagina 1 din 47123...1020...»»