Toate cartelele SIM preplătite vor fi deconectate treptat, iar utilizatorii vor putea să le procure doar cu actul de identitate, potrivit proiectului de lege inițiat de Serviciul de Informații și Securitate.

La solicitarea Jurnal TV să comenteze care este riscul de creare a premiselor pentru apariția unor „piețe negre” ale cartelelor SIM, SIS precizează că, în cazul în care va fi depistat faptul că utilizatorul final furnizează serviciile alte persoane, serviciile vor fi deconectate.

Potrivit SIS, utilizatorul solicitând furnizarea serviciului și devenind posesor legal al cartelei devine și utilizator final al serviciilor oferite, astfel, fiind obligat să folosească serviciile furnizate pentru nevoi proprii, fără a furniza la rândul său aceste servicii către terți.

„Prin urmare, răspunzător pentru orice acțiune interzisă de actele normative sau de condițiile impuse de furnizor este utilizatorul. În cazul depistării faptului furnizării de către utilizator final a serviciilor către terți, serviciile în cauză urmează a fi deconectate.

Totodată, prezentarea datelor personale la achiziționarea serviciilor electronice, va ușura identificarea utilizatorului final, iar în cazul în care acesta pretinde că, a transmis cartela altei persoane, va fi de asemenea ușurată identificarea acesteia.

Totodată, după aprobarea proiectului de lege final, urmează a fi elaborate normele privind modul de acces al utilizatorilor finali la rețele publice de comunicații electronice, care va permite identificarea acestora și va stabili măsuri în vederea minimizării riscului de transmitere ilegală de către utilizatorii finali a cartelelor către terți”, se arată în răspunsul SIS-ului oferit pentru Jurnal TV.

Potrivit instituției, proiectul urmează să stabilească o perioadă de tranziție și conformare la noile reglementări suficientă pentru informarea efectivă a tuturor utilizatorilor serviciilor electronice preplătite existenți la moment. Totodată, responsabilii de la SIS dau asigurări că proiectul nu aduce atingere reglementărilor privind stocarea datelor utilizatorilor.

Conform datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, sumar de către operatori, în perioada anilor 2018-2019, au fost vândute 2 414 981 de cartele preplătite depersonalizate, din care, la sfârșitul lui 2019, active erau 2 009 329 unități.

Precizăm că proiectul de modificare a Legii comunicațiilor electronice, care stabilește obligativitatea vânzării cartelelor preplătite doar cu prezentarea unui act de identitate, se află în prezent pe masa grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Ulterior, urmează să fie aprobat de Guvern și supus votului în Parlament.