Selectați pagina

Care sunt cele mai importante reguli privind ajutorul de stat. Ce prevede legislația

Care sunt cele mai importante reguli privind ajutorul de stat. Ce prevede legislația

calculatorLegea cu privire la ajutorul de stat este cea mai importantă în legislația cu privire la ajutorul de stat. Au fost adoptate o serie de regulamente care să pună în aplicare Legea cu privire la ajutorul de stat. Unul dintre care este Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat care este deosebit de relevant, deoarece explică când și cum are loc notificarea ajutoarelor de stat, precum și modul în care ajutorul de stat va fi examinat de către autoritatea competentă a Republicii Moldova pentru a monitoriza și autoriza ajutorul de stat – Consiliul Concurenței.

De exemplu, în anul 2015 au fost examinate 22 notificări de ajutoare de stat, dintre care 16 au fost autorizate. Așadar, printre companiile care au beneficiat de ajutor de stat sunt Apă Canal Chișinău, Apă Canal Strășeni, Apă Canal Ștefan-Vodă, CET-Nord și Termoelectrica. Potrivit Consiliului Concurenței, valoarea ajutoarelor de stat este în scădere în ultimii ani, de la 4,8 miliarde la 4,4 miliarde de lei. Totodată, în această perioadă cea mai mare pondere a ajutoarelor de stat oferite a constat în renunțarea la venituri bugetare, ceea ce a constituit 82,50% din valoarea ajutorului de stat raportat.

Pentru mai multă claritate, împreună cu Legea cu privire la ajutorul de stat și Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat aceste două documente generale, au fost adoptate un șir de regulamente de aplicare mai detaliate. Acestea conțin norme specifice pentru sectoare și tipuri de întreprinderi. De exemplu, prevederi cu privire la volumul de ajutor de stat care poate fi acordat unei întreprinderi într-o anumită perioadă de timp pentru cercetare și dezvoltare sau pentru instruirea angajaților, sau de a atrage investiții într-o anumită regiune. Aceste norme specifice sunt cuprinse în următoarele reglementări:

Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare,
Regulamentul cu privire la Registrul ajutorului de stat,
Regulamentul privind ajutorul de minimis,
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă,
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regională,
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femeile antreprenor,
Regulamentul privind ajutorul pentru salvarea beneficiarilor aflaţi în dificultate,
Regulamentul privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general,
Regulamentul privind ajutorul de stat destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei,
Regulamentul privind ajutorul de stat acordat întreprinderilor mici şi mijlocii,
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului.
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru finanţarea aeroporturilor şi ajutorul la înfiinţare pentru companiile aeriene.
Legea ajutorului de stat și regulamentele de aplicare pot fi găsite aici.

Când se acordă ajutorul de stat?

Ajutoarele de stat au de obicei efecte negative pe piață prin denaturarea condițiilor echitabile. Cu atât mai mult, ajutoarele de stat presupun adesea o risipă semnificativă a resurselor publice în cazul în care stimulentele sunt ineficiente. Într-adevăr, deși ajutoarele de stat ar putea părea a avea un impact pozitiv în economie a priori (de exemplu, în dezvoltarea piețelor, bunăstarea consumatorilor etc.), acestea ar putea, de asemenea, restrânge concurența și denatura stimulentele diferiților jucători de pe piață pentru a investi și a concura.

În același timp, ajutoarele de stat ar putea avea efecte pozitive în cazul în care sunt destinate corectării unei disfuncționalități a pieței bine identificate, (considerente de eficiență) sau pentru motive de echitate, cum ar fi coeziunea națională în cazul ajutoarelor regionale sau ajutoare pentru lucrătorii defavorizați, cu scopul de a-i ajuta să acceseze piața forței de muncă.

Din acest considerent, este important să se ia în considerare faptul că, înainte de luarea deciziei de acordare a stimulentelor, trebuie să se determine dacă ajutorul de stat este instrumentul cel mai adecvat și apoi să se decidă care este cea mai bună modalitate de a elabora și implementa beneficiul pentru a minimiza potențialele efecte negative. Cu alte cuvinte, ajutorul de stat ar trebui să fie acordat numai în scopul de a aborda o disfuncționalitate a pieței sau din motive de echitate și, în orice caz, numai în măsura minimă necesară pentru a atinge obiectivul pretins.

Pentru a face acest lucru, vom prezenta patru etape care trebuie parcurse atunci când se evaluează acordarea măsurilor de ajutor de stat. Astfel, autoritățile din Republica Moldova trebuie să demonstreze că:

ajutorul de stat este necesar pentru a atinge obiectivul de interes comun care nu poate fi atins de piață din cauza unei defecțiuni a pieței sau din motivul că ajutorul este acordat din motive de echitate (cum ar fi motive de coeziune în cazul ajutoarelor regionale);
cuantumul ajutorului de stat este eficient în realizarea și proporțional cu obiectivul declarat;
denaturările neintenționate ale concurenței și ale comerțului sunt limitate;
beneficiile ajutorului de stat sunt mai mari decât coSursa: Consiliul Concurențeisturile;
niciun instrument de alternativă nu este disponibil, care ar atinge obiectivul de interes comun mai eficient decât cu ajutorul de stat planificat.
Acest tip de analiză, o analiză ex-ante a ajutoarelor de stat, încurajează autoritățile naționale să identifice obiectivele măsurii lor de ajutor, precum și potențialele efecte negative asupra concurenței sau comerțului. Această analiză este numită „analiza comparativă”, care urmărește să cântărească efectele pozitive și negative ale ajutorului.

Testul constă din următoarele întrebări:

Prin măsura de ajutor se urmăreşte un obiectiv de interes public bine definit? (de ex.: există o raționalitate de ordin al eficienței sau/și al echității pentru ajutorul de stat acordat)
Ajutorul de stat vine să realizeze eficient obiectivul de interes comun?
Ajutorul de stat vine să restabilească eficiența sau echitatea prin schimbarea comportamentului beneficiarului ajutorului de stat (efect de stimulare)?
Măsura de ajutor este proporţională cu problema vizată, şi anume, nu se poate obţine aceeaşi modificare de comportament cu un ajutor mai mic?
Care sunt efectele negative ale ajutorului de stat, în ceea ce privește denaturarea concurenței și efectul asupra comerțului?
Beneficiile depășesc costurile?
Pot fi obținute aceleași rezultate cu instrumente (modalități) care au un efect de denaturare mai mic?
Comisia Europeană propune o ordine a întrebărilor puțin diferită în cadrul testului comparativ. Ordinea propusă este mai ușor de urmat, dar rețineți că ordinea este în mare parte lipsită de relevanță, deoarece răspunderea la întrebări într-o ordine diferită nu afectează rezultatul testului comparativ.

Sursa: Consiliul Concurenței

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *