Credinciosul: Dar ce înseamnă: „de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara?” Care este partea Duhului Sfânt şi care a Fecioarei Maria în întruparea Cuvântului?

Preotul: Fiul lui Dumnezeu S-a zămislit ca om din Fecioară. Deci S-a zămislit fără de sămânţă bărbătească. Dar această zămislire minunată nu s-ar fi putut face fără lucrarea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt a făcut ca Fecioara să zămislească fără sămânţă bărbătească pe Fiul lui Dumnezeu ca om. Acest adevăr îl arată nouă dumnezeiasca Scriptură când zice: Iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: «Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt» (Matei 1, 20). De aceea spune Simbolul: «şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara».

Desigur, alta este partea Duhului Sfânt şi alta a Fecioarei Maria în întruparea Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Duh nu-I dă acestuia firea omenească de la sine, ba nici măcar o parte din ea. Intr-un asemenea caz, Fecioara Maria ar fi fost numai un vas ales prin care ar fi venit Fiul lui Dumnezeu cu un trup adus întreg, sau în parte, din Cer, care deci n-ar mai fi fost un trup adevărat omenesc, luat din trup omenesc.

Dar Duhul Sfânt dă Fecioarei puterea să-L zămislească fără de sămânţă bărbătească şi deci fără de păcat Şi a zis Maria către înger: «Cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?» Şi răspunzând, îngerul a zis: «Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri» (Luca 1, 34-35).

Sursa: Despre credinţa ortodoxă şi despre erezii – Florilegiu patristic, Editura: Basilica, ISBN 978-606-814-136-7