Selectați pagina

Canon de rugăciune pentru ploaie

Canon de rugăciune pentru ploaie

Sfântul Filotei Kokkinos, Patriarhul Constantinopolului

Canon de rugăciune la Domnul nostru Iisus Hristos și Născătoarea de Dumnezeu, pentru ploaie

Canon de rugăciune pentru ploaie

Canon de rugăciune pentru ploaie

Glasul al 4-lea

Cântarea 1

Irmosul :

«Noianul Marii Roșii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israil cel de demult, cu mâinile lui Moisi, în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustie a biruit.»

Deschide dreapta Ta cea atotputernică, Îndelung răbdătorule, și umple orice vietate de bunăvoință, precum este scris, pentru aceea, cu voia Ta, hrănește și acum cetatea Ta.

Binevoiește, ca un Bun, Stăpâne, a ne da nouă ploaie  și însănătoșește pe poporul Tău cel acum bolnav și desăvârșește pe clerul Tău, iar pe săraci hrănește-i, Hristoase, cu rugăciunile celei ce Te-a născut.

Pământul Tău, ascultând de porunca Ta, Stăpâne, a dat roadele cele de fiecare an, dar încă cere bunătatea Ta și rouă la bună vreme, mai înainte de pârguirea lor.

A Născătoarei…

Cu leacul folositor al caldelor tale rugăciuni, Stăpână, scoțând curgeri de ape din mare, îmbată brazdele pământului nostru și-i înmulțește roadele.

Cântarea a 3-a

Irmosul: «Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne, şi Scăparea, şi Întărirea.»

Stăpânești ca un Făcător a toate cu putere tare, Stăpâne, pentru aceea, hrănește astăzi cetatea și poporul Tău, rugămu-ne.

Caută, Mântuitorule Bune, spre pământ și dăruiește ploaie roditoare, desfătează poporul Tău cu dumnezeieștile rugăciuni ale Maicii Tale.

Căutați și veți afla, Tu, Cel bun, ai zis, Hristoase, drept aceea, dă, Stăpâne, apă și hrană celor ce o cer de la Tine.

A Născătoarei…

Cu puterea   cuvenită lui Dumnezeu a Stăpânului și Fiului Tău, Preacurată, zdrobește puterea vrăjmașilor și hrănește pe poporul cel flămând.

Cântarea a 4-a

Irmosul: «Ridicat pe cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă puterii Tale, Doamne.»

Mulțimea celor săraci Te roagă pe Tine, Cel ce ai sărăcit pentru noi cu a noastră sărăcie, dăruiește, Iubitorule de oameni, pământului și cetății Tale rouă din cer și picăturile bogăției Tale.

Împărăteasa cetăților știindu-te pe tine Născătoare de Dumnezeu cu adevărat, Stăpână Fecioară, cu credință strigă ție: hrănește-mă pe mine, ceea ce flămânzesc, căci toate le poți prin nașterea ta.

Știindu-te pe tine sfântă ocrotire, și mântuire, și ancoră tare a nădejdii, cu credință alergăm, încredințându-ți ție mântuirea și a trupului, și a sufletului.

A Născătoarei…

Izbăviți fiind, prin nașterea ta, din durerea și din stricăciunea strămoșilor, Stăpână Fecioară, acum te rugăm: răpește-ne pe noi din foamete, secetă și din toate primejdiile.

Cântarea a 5-a

Irmosul: «Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina cea sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.»

Potolește valul păcatului nostru și prin curgeri de apă inundă pământul tău și hrănește poporul.

Prin Cuvântul Tău, Atotputernice, ai săturat mii în pustie, o, Stăpâne, hrănește iarăși și acum cetatea, cu rugăciunile celeia ce Te-a născut.

O, Stăpâne, primește rugăciunile mulțimilor călugărilor, ale bătrânilor și ale celor mai tineri, și hrănește cetatea care se primejduiește.

A Născătoarei…

Adunarea sfântă a preoților, Iubitorule de oameni, Sfântul Tău Sânge +și Trup împărtășindu-le+, cere acum să dai apă pământului, [cu rugăciunile Maicii Tale], Stăpâne.

Cântarea a 6-a

Irmosul: «Venit-am în adâncurile mării şi m-a înecat pe mine viforul păcatelor mele cele multe; ci ca un Dumnezeu scoate dintru adânc viaţa mea, Mult Milostive».

Cu pâraiele și roua rugăciunilor tale, dă acum poporului și cetății șuvoaie îmbelșugate, roditoare, Maica lui Dumnezeu și pe cei flămânzi, Stăpână, hrănește-i pe toți, ca o iubitoare de oameni.

Ospătează și hrănește pe poporul tău, cu rugăciunile tale, Fecioară, ceea ce, prin rodul tău, ai arătat firea noastră plină și de hrană, și de băutură nemuritoare în chip mai presus de fire.

Ceata pruncilor celor fără de răutate, împreună cu mamele care se tânguie, și mulțimea celor lipsiți și bolnavi Îl roagă pe Bunul Stăpân: Hrănește-i pe toți ca un Iubitor de oameni.

A Născătoarei…

Pe Dumnezeu întreg L-ai avut în pântecele tău Care S-a pogorât ca ploaia pe lână, Fecioară, pogoară acum din cer ploaie pe pământ și înmulțește roadele lui.

Cântarea a 7-a

Irmosul: «În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.»

De focul foametei și al cuptorului barbar, de uciderile războaielor fratricide și de orice altă urgie izbăvește-mă, Îți strigă Ție cetatea Ta, cu mijlocirile celei ce Te-a născut, Iubitorule de oameni, Stăpâne.

Izbăvește cetatea Ta de robie, de secetă și foamete, dă obișnuita rouă pământului Tău și ușurează rana poporului Tău, Hristoase, cu dumnezeieștile rugăciuni ale maicii Tale.

Împreună cu Apostolii, corurile mucenicilor, șirurile aschiteilor, sfânta adunare a tuturor învățătorilor Te roagă, Iubitorule de oameni, cercetează cu îndurările Tale acum pe poporul Tău după obicei.

A Născătoarei…

Pe cei ce au ajuns în acest cuptor al ispitelor, mântuiește-i cu roua rugăciunilor tale, ca o bună, cum pe tineri i-a izbăvit mai dinainte străină nașterea ta, preînchipuită fiind în cuptor.

Cântarea a 8-a

Irmosul: «Izbăvitorule al tuturor, Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai rourat şi i-ai învăţat să cânte: Toate lucrurile, binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.»

Primind rugăciunile noastre cercetează după obicei cu îndurările Tale pe poporul Tău, Iubitorule de oameni, dând ploi roditoare pământului Tău, cu rugăciunile celei ce Te-a născut fără de sămânță.

Ai primit în pântecele tău ploaia cerească, Născătoare de Dumnezeu, și ai hrănit lumea înfometată cumplit. Pentru aceea, hrănește și acum, Curată, cetatea ta, dăruind ploaie simțită.

Lumină neînserată fiind, Hristoase al meu, alungă noaptea aceasta fără lună și fără stele a ispitelor, risipind norul deznădejdii cu rugăciunile neadormite ale celei ce Te-a născut pe Tine.

A Născătoarei…

Slăvita biserică a Ziditorului, cetatea însuflețită a Împăratului ceresc, Stăpână, hrănește cetatea ta cea flămândă, dăruind din cer ploaie aducătoare de rod.

Cântarea a 9-a

Irmosul: «Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, muntele cel netăiat, Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.»

Mâinile, și ochii, și faptele cele înțelegătoare, o, prieteni, toți ridicându-le cu râvnă către Făcătorul și Stăpânul Hristos, într-un glas să ne rugăm să dea biruință Împăratului.

Primește pe Biserica Ta, Hristoase al meu, care cântă într-un glas și Te roagă după obicei și împlinește rugăciunile ei, cu solirile Maicii Tale și ale Sfinților Tăi, Iubitorule de oameni.

O, Cuvinte al lui Dumnezeu și Înțelepciunea cea ipostatică și vie, întărește Biserica Ta, mireasa cea frumoasă și dragă Ție, păzind-o pe ea de felurite erezii, Iubitorule de oameni.

A Născătoarei…

Înalță, Stăpână Fecioară, Biserica Fiului Tău, vânturând cu rugăciunile tale, toată vătămarea ereziilor și dăruind împăratului minunate trofee de biruință împotriva barbarilor.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

61 Comentarii

 1. Anonim
 2. Anonim

  AMIN

  Răspuns
 3. Anonim

  Doamne-ajută.

  Răspuns
 4. Anonim

  Amin.

  Răspuns
 5. Anonim

  Doamne ajuta dă-ne ploaie Amin

  Răspuns
 6. Anonim

  Amin.

  Răspuns
 7. Anonim

  Amin!

  Răspuns
 8. Anonim

  Doamne miluiește-ne amin

  Răspuns
 9. Anonim

  Doamne Isuse Hristoase coboară peste noi păcătoșii ploaia care ajută la creșterea recoltelor și să aibă și animalele ce mânca,nu ne lasă fără apă pe noi netrebnicii sa pierim Amin

  Răspuns
 10. Anonim

  Doamne ajuta amin

  Răspuns
 11. Anonim

  Amin🙏🌿🙏

  Răspuns
 12. Anonim

  Amin

  Răspuns
 13. Anonim

  Ce icoană….. cu al cărui sfânt, avea Ilie, Moise, David, Isaia, …..când se rugau la Tatăl Ceresc Creatorul tuturor?

  Răspuns
 14. Anonim

  amin

  Răspuns
 15. Anonim

  Amin!

  Răspuns
 16. Anonim

  Ce este..este. Se țin de promisiune.
  Dar paparudele popălăilor…unde sunt paparudele ?
  Nici nu au terminat rugăciunea și iote minunea.
  Ce verde, proaspăt și frumos esre rotul în jur.
  Parcă văd imagini dintr-un film cu subiecte de acum 100 de ani.

  https://media.giphy.com/media/0R2h9eGSvPZJftISjt/giphy.gif

  Răspuns
 17. Anonim
 18. Anonim

  Așteptăm plini de smerenie ,ploile binefăcătoareAmin!

  Răspuns
 19. Anonim

  Doamne ajuta!

  Răspuns
 20. Anonim

  Amin

  Răspuns
 21. Anonim

  Doamne nu ne lasa la rau, dane Doamne ploaie! Amin

  Răspuns
 22. Anonim

  DOAMNE AJUTA. SANATATE MULTA.

  Răspuns
 23. Anonim

  Doamne, iarta si ajuta tuturor! Amin! 🙏

  Răspuns
 24. Anonim

  DOAMNE AJUTA AMIN.

  Răspuns
 25. Anonim

  Doamne ajuta Amin!

  Răspuns
 26. Anonim

  Amin !

  Răspuns
 27. Anonim

  Doamne ajuta!
  Amin!

  Răspuns
 28. Anonim

  Doamne , Iisuse Hristoase , Dumnezeul nostru , primește rugăciunea nevrednicului robului Tău . Întoarce-Ți mania cea cu dreptate pornita asupra noastră . Nu ne omora cu foame și cu sete pe noi , oamenii , și dobitoacele . Ci cu milostivire poruncește norilor din cer sa slobozeasca pământului ploaie la vreme , ca sa-l răcorească și sa crească iarba dobitoacelor și vesel și cu strălucire de soare , ca , bucurându-ne și mulțumindu-Ți , sa Te mărim pe Tine , Preabunule , Dumnezeul nostru . Ca bun și iubitor de oameni ești și Ți-e slava înălțam , Tatălui și Fiului și Sfântului Duh , acum și pururea și in vecii vecilor . Amin !

  Răspuns
 29. Anonim

  Doamne iartă-ne și ne păzește de tot răul după mare mila ta și acum și pururea și în veci vecilor amin

  Răspuns
 30. Anonim

  Doamne iartă-ne și ne păzește de tot răul după mare mila ta și acum și pururea și în veci vecilor amin

  Răspuns
 31. Anonim

  Doamne ajuta ! 🙏🙏🙏

  Răspuns
 32. Anonim

  Doamne ajuta ! 🙏🙏🙏

  Răspuns
 33. Anonim

  Doamne ajuta ! 🙏🙏🙏

  Răspuns
 34. Anonim

  Doamne ajuta amin!

  Răspuns
 35. Anonim

  Doamne ajuta amin!

  Răspuns
 36. Anonim

  Doamne ajuta amin!

  Răspuns
 37. Anonim

  Doamne ajuta amin!

  Răspuns
 38. Anonim

  Doamne ajuta amin!

  Răspuns
 39. Anonim

  Doamne ajuta amin!

  Răspuns
 40. Anonim

  Doamne ajuta!AMIN!

  Răspuns
 41. Anonim

  Doamne ajuta!AMIN!

  Răspuns
 42. Anonim

  Doamne ajuta!AMIN!

  Răspuns
 43. Anonim

  Doamne ajută . Timite ploae liništitâ la toatâ lumea şi în ţara noastrâ …

  Răspuns
 44. Anonim

  Amin AMIN AMIN AMIN AMIN AMIN AMIN AMIN AMIN

  Răspuns
 45. Anonim

  Doamne ajuta !

  Răspuns
 46. Anonim

  Doamne ajuta !

  Răspuns
 47. Anonim

  Doamne ajuta !

  Răspuns
 48. Anonim

  Doamne ajuta Amin !

  Răspuns
 49. Anonim

  Doamne ajuta Amin !

  Răspuns
 50. Anonim

  Амин

  Răspuns
 51. Anonim

  Doamne iarta ne pe noi si ne milueste! Amin!

  Răspuns
 52. Anonim

  Doamne iarta ne pe noi si ne milueste! Amin!

  Răspuns
 53. Anonim

  Doamne ajuta tuturor și nouă păcătoșilor! Amin!

  Răspuns
 54. Anonim

  Doamne ajuta tuturor și nouă păcătoșilor! Amin!

  Răspuns
 55. Anonim

  Doamne ajuta!

  Răspuns
 56. Anonim

  Doamne Iisuse Hristoase fiul lui Dumnezeu miluiește-ne și ne iartă pe noi păcătoșii, ca tot ce se întâmplă, din cauza necredinței noastre se întâmplă!

  Răspuns
 57. Anonim

  Doamne Iisuse Hristoase fiul lui Dumnezeu miluiește-ne și ne iartă pe noi păcătoșii, ca tot ce se întâmplă, din cauza necredinței noastre se întâmplă!

  Răspuns
 58. Anonim

  Să ne întoarcem de la păcate ! Asta vrea DOMNUL !! RUGACIUNEA CURATA IN CER AJUNGE !

  Răspuns
 59. Anonim

  Să ne întoarcem de la păcate ! Asta vrea DOMNUL !! RUGACIUNEA CURATA IN CER AJUNGE !

  Răspuns
 60. Anonim

  Amin.

  Răspuns
 61. Anonim

  Doamne ai mila de noi Amin

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке