1. Mulţi oameni nu cunosc adevărata va­loare a lucrurilor şi a faptelor şi de aceea laudă şi pun preţ pe lucruri care în ochii lui Dumnezeu şi al oamenilor cu bun-simţ nu valorează nimic.

Şi, întrucât lauda place sla­vei deşarte care este amăgitoare, ne grăbim să acceptăm lauda falsă a oamenilor, ca fi­ind adevărată, punem stavilă în căutarea de­săvârşirii, decădem mai mult, murim neîn­dreptaţi şi nu ne mântuim.

Prin urmare, fii cât mai obiectiv cu putinţă şi vezi dacă ce­ea ce oamenii laudă la tine merită laudă de la Dumnezeu şi de la oameni cu bun-simţ, pentru că numai ce merită lauda lui Dum­nezeu şi a oamenilor credincioşi Lui trebuie să aibă importanţă pentru noi. Ce contează lauda oamenilor când noi nu suntem vred­nici de lauda lui Dumnezeu?

2. Oamenii care vor să ne înşele sau vor să obţină de la noi avantaje materiale se apropie de noi cu făţărnicie, adică cu lau­de. Deseori laudă intenţionat ceva ce ne lip­seşte cu totul sau, chiar dacă avem, nu este într-atât cât să merite atâtea laude. Şi da­că ne-am trufit puţin, nu vedem că cel care ne laudă este un mincinos şi un măgulitor, pentru că ne spune exact ceea ce ne face plă­cere să auzim.

Cu uşurinţă acceptăm această laudă vi­cleană drept adevăr, iar pe cel care o spune, ca pe unul care ne admiră şi este atent faţă de noi. Dar această înşelătorie este foarte vătămătoare pentru noi, deoarece ne facem o părere greşită despre noi înşine. Iar, cu o înţelegere falsă asupra noastră, schimbarea, transformarea şi, prin urmare, mântuirea noastră sunt aproape imposibil de realizat.

3. Să nu crezi că aceste avertizări sunt nefondate şi că orice om cu bun-simţ este în stare să recunoască uşor un linguşitor şi că nu va fi prins în plasă niciodată. Oricine doreşte să obţină un avantaj de la cineva îl prinde întotdeauna într-o plasă de laude. Din această cursă nu poţi aproape niciodată scăpa, iar captivul se lasă adesea cu plăcere ţinut în ea şi chiar o consideră o onoare.

4. Să nu crezi că, dacă meşteşugul de a-i face pe alţii binevoitori faţă de tine prin fă­ţărnicie este unul rău, puţini sunt oamenii care se folosesc de el şi că cei sinceri nicioda­tă nu îl vor folosi. O persoană cu adevărat cinstită nu se va coborî până la ipocrizie şi la linguşire. Dar, în acelaşi timp, să fii atent că slugărnicia este calea preferată şi genera­lă pentru a câştiga avantaje şi favoruri de la alţii. Milioane de oameni folosesc această metodă fără ezitare şi nimeni nu se gândeşte că prin linguşire ar putea provoca indig­narea celui pe care îl flatează. Căci sunt atât de răspândite în lume mândria, slava deşar­tă şi iubirea de sine! Păzeşte-te! Ai grijă!

5. Ca să nu cazi în mândrie, în slavă de­şartă, în nepurtare de grijă sau în alte înşelă­ciuni care duc la ruină din pricina laude­lor meritate sau mai ales nemeritate, după cum se întâmplă cel mai adesea:

a. Încearcă să priveşti cu neîncredere laudele ce ţi se aduc, şi, dacă ele continuă, este bine să întrerupi conversaţia politicos şi să schimbi subiectul.

b. Nu uita că ceea ce este de lăudat în tine nu este al tău, ci al lui Dumnezeu. Este, într-adevăr, ceva ce am dobândit pentru că am încercat să-l dobândim, dar cine este Cel care ne-a dat capacitatea, dispoziţia, pu­terea, dorinţa şi ocazia de a-l obţine, dacă nu Dumnezeu?

Aşa spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 4, 7 „şi ce ai pe care să nu-l fi pri­mit? Iar, dacă l-ai primit, de ce te făleşti ca şi cum nu l-ai fi primit?”

Şi, dacă observi în tine ceva ce merită a fi lăudat, atribuie-l imediat lui Dumne­zeu şi nu ţie, spunând cu psalmistul: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, pentru mila Ta şi pentru adevărul Tău”(Ps. 113,9).

6. Când găseşti în tine ceva ce merită lă­udat şi simţi dorinţa să spui şi altora despre el, încearcă imediat să stingi această do­rinţă cu gândul că nu vei avea nici un fo­los din a-l spune, ci numai pagubă. Oame­nii sunt foarte schimbători în părerile lor: ce azi laudă uită sau condamnă mâine. Şi desigur că, spunând cele ce sunt de lăudat în tine, nu vei mai merita să fii lăudat de Dumnezeu, pentru că ţi-ai primit răsplata de la oameni.

În acest fel, li se va spune oamenilor: „adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor” (Matei. 6, 5). De asemenea, încearcă să-ţi aminteşti mereu aceste cuvinte importante ale Domnului: „vai vouă când toţi oamenii vă vor vorbi de bine” (Luca. 6, 26).

Mitropolitul Grigorie al Sankt Petersburgului, O zi de viaţă sfântă: sfaturi practice pentru organizarea vieţii creştinului