Selectați pagina

Biruitoarea Nebiruită a Rusiei-Maica Domnului în armură-ocrotitoarea creştinilor în vremurile noastre

Biruitoarea Nebiruită a Rusiei-Maica Domnului în armură-ocrotitoarea creştinilor în vremurile noastre

Doamna Apărătoare – Maica Domnului în armură (cu coif, cu scut şi cu cămaşă de zale) – ocrotitoarea creştinilor în vremurile noastre

icoana1Chiar la începutul secolului nostru în Rusia au avut loc un şir de întâmplări minunate. Una din ele s-a petrecut în mănăstirea Bogoliubovo, întemeiată pe locul asasinării sfântului dreptcredincios cneaz Andrei Bogoliubski – primul ţar ce n-a fost încoronat. În schimb, este dintre puţinii care s-au învrednicit în viaţa lor să fie vizitaţi de Însăşi Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu. El a fost omorât, repetând soarta strămoşilor săi, binecredincioşii cneji Boris şi Gleb, şi preînchipuind soarta viitoare a veşnic prigonitei Sfintei Rusii de către porţile iadului. Cneazul Andrei Bogoliubski ocupă un loc aparte în soarta Rusiei. Luând în mâini icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Vladimirskaia, Sfântul cneaz ar fi binecuvântat de atunci până la sfârşitul veacului cele mai importante evenimente ale istoriei poporului rus. După opt veacuri de la adormirea cneazului, în ziua pomenirii lui, a fost omorât şi ultimul ţar-mucenic Sfântul Nicolae al II-lea. Evident, nu întâmplător, în Bogoliubovo, chiar la începutul secolului XXI a avut loc următoarea întâmplare minunată: în prezenţa unor martori oculari, un pelerin a fotografiat icoana Maicii Domnului Censtohovskaia, la care poporul rus se roagă să li se dăruiască ultimul ţar. (Conform troparului: Biruinţă nebiruită, Stăpână Censtohovskaia, Care singură ne vezi şi ai binevoit spre noi încă din vechime, Chezăşuitoarea mântuirii, fă-ne vrednici, prin pocăinţă, de viitorul ţar (rus)). Dar, în locul chipului Maicii Domnului Censtohovskaia, în fotografie a apărut alt chip al Născătoarei de Dumnezeu cu coif şi cămaşă de zale. În mână Ea ţine crucea rusească cu opt colţuri. Totuşi, acest chip păstrează şi caracteristicile icoanei Născătoarei de Dumnezeu Censtohovskaia. Pe cinstita faţă a Maicii Domnului s-a păstrat cicatricea de la icoana Censtohovskaia. Unele fragmente ale fotografiei parcă încă nu-s formate, mai ales – la cămaşa de zale. Drept urmare, această icoană a fost numită: a Născătoarei de Dumnezeu în armură sau Doamna (Voievoda) Apărătoare.

icoana2

Conform mărturisirii maicii V., o asemenea întâmplare a avut loc şi în Volgograd. Acolo, la fotografierea icoanei Născătoarei de Dumnezeu Odighitria, a reieşit o icoană ce s-a împărţit în două, pe o parte era reprezentarea icoanei fotografiate, iar pe altă parte era chipul icoanei unde Născătoarea de Dumnezeu la fel era în cămaşă de zale şi cu coif, iar Pruncul era îmbrăcat în tunică roşie. Când s-a încercat separarea icoanei Născătoarei de Dumnezeu în armură de icoana Născătoarei de Dumnezeu Odighitria, chipurile Maicii Domnului iar apăreau împerună pe aceeaşi icoană. Din cauza asta icoana de la Volgograd conţine două reprezentări: a Născătoarei de Dumnezeu Odighitria şi a Născătoarei de Dumnezeu în armură.

Un pelerin a văzut la Lavra Poceaevului un asemenea chip al Născătoarei de Dumnezeu, doar că la coiful Maicii Domnului era adăugat un scut de apărare pentru ochi de loviturile săbiilor.

Alt caz asemănător a avut loc şi la Kiev.

În afară de aceasta, se ştie că în Mănăstirea de maici a Intrării în Biserică din Verhnetecensk a eparhiei Kurgani, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu a apărut în vedenie, în somn, în acelaşi timp la două schivnice. În această mănăstire se cinstea în chip deosebit icoana Maicii Domnului Censtohovskaia sau Biruinţa Nebiruită, a fost alcătuit chiar un acatist special şi se citeau permanent rugăciuni pentru salvarea Rusiei. Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu a ieşit din icoana Censtohovskaia şi parcă a început să se îmbrace cu coiful şi cu cămaşa de zale, iar în mână ţinea crucea, şi a dat poruncă să se picteze o icoană aşa cum a apărut Ea şi să fie numită această icoană: Născătoarea de Dumnezeu-a Rusiei. În această mănăstire a fost pictată prima icoană, s-a scris troparul, condacul şi acatistul ei. Pe urmă icoana Maicii Domnului a fost numită: ’’Să stai pentru Hristos până la crucea mucenicească’’. Demn de remarcat este faptul că icoana Născătoarei de Dumnezeu Censtohovskaia a fost transmisă Împărătesei Elena când ea a descoperit Făcătoatea de Viaţă Crucea Domnului, aşa că icoana se prăznuieşte în aceeaşi zi cu acest eveniment, conform calendarului bisericesc, la 19 martie.

icoana3Copiile icoanelor din eparhia Kurgani şi Bogoliubovo sunt cinstite în toată Rusia. Însemnătatea simbolică a armurii, a coifului, a crucii din mâna Născătoarei de Dumnezeu este găsită în două scrisori ale Sfântului Apostol Pavel: ’’Dar noi, cei ce suntem ai zilei, să fim treji asupră-ne, îmbrăcându-ne cu platoşa credinţei şi iubirii, şi drept coif având nădejdea mântuirii. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos’’. (I Tesaloniceni 5, 8-9), şi ’’În sfârşit, fraţii mei, întăriţi-vă întru Domnul şi întru tăria puterii Lui. Îmbrăcaţi armura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor acestei lumi de întuneric, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în stihiile cereşti. Pentru aceea luaţi armura lui Dumnezeu: pentru ca-n ziua cea rea să fiţi în stare să ţineţi piept; şi după ce veţi isprăvi totul, să rămâneţi în picioare. Aşadar, staţi în picioare, avându-vă mijlocul încins cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind în platoşa dreptăţii şi cu picioarele încălţate în starea de a : fi gata pregătiţi pentru Evanghelia păcii; mai presus de toate luând pavăza credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile înflăcărate ale celui-rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu’’. (Efeseni 6, 10-17).

icoana4

În preajma Primului Război mondial şi a revoluţiei, la Expoziţia internaţională de la Paris Rusia a prezentat o sculptură din fontă, turnată, numită ’’Rusia’’. Aceasta reprezenta o femeie cu coif, cu cămaşă de zale, cu cruce cu opt colţuri, în chip proorocesc, ţinând în mâna dreaptă sabia, iar în mâna stângă cu un scut îngrădea emblemele puterii regale: coroana, cununa şi sceptrul puse separat pe o coloană. Astăzi această reprezentare sculpturală poate fi văzută în sala Ekaterinsk din Cremlin în Duma de Stat, precum şi în unele muzeie, pe emblmele blazoanelor publicaţiilor patriotice. Această icoană a devenit arhetipul conştiinţei naţionale religioase (ruse).

Astăzi, în unele subdiviziuni militare pe steaguri sunt reprezentate icoanele Născătoarei de Dumnezeu a Rusiei. Mulţi militari poartă la ei copii ale icoanelor Maicii Domnului a Rusiei ca pe nişte relicve sfinte. Majoritatea oamenilor care s-au adresat în rugăciune la Maica Domnului înaintea acestei icoane, au primit un har deosebit de înţelepţire în situaţii complicate şi de ocrotire de pericole.

Robii lui Dumnezeu Igor şi Olga Drojdin

Traducere pentru Aparatorul de pe 3 rm. info

2 Comentarii

  1. Irina

    Imi place f.mult acesta icoana,as vrea s-o recomand prietenilor mei de pe Facebook,impreuna cu toate detaliile despre icoana”Voievoda” sau “Biruitoare nebiruita”/multumesc anticipat.Sper sa adaugati si Facebookul.

    Răspuns
  2. Dorin

    Vă anunţ că această icoană (copia ei pictată) se află la Biserica “Fericita Maică Matrona” din Chişinău, de la Sculeni (biserica de lemn care a ars).

    Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *