Notă: Dragi fraţi şi surori întru Hristos! Acest clip a fost creat mai bine de un an în urmă pentru publicul din Ucraina, însă la moment el trebuie să fie privit de fiecare persoană. Căci în ciuda faptului că suntem cîteva ţări diferite, dar ortodoxe, emiterea de documente biometrice antihristice şi crearea unor registre comune are loc în fiecare ţară, indiferent de conflictele dintre ele, în conformitate cu aceleaşi tipare şi standarde. Se întîmplă astfel căci toată puterea de conducere a acestor ţări e în mînile slujitorilor antihristului.