MSMPS a elaborat un proiect de lege prin care se propune acordarea posibilității angajatorului de a emite ordinul de concediere în perioada aflării salariatului în concediu medical. Ordinul va produce efecte juridice după revenirea din concediu, potrivit sputnik.md

ngajatorii din Moldova vor avea posibilitatea să emită ordinul de concediere în perioada aflării salariatului în concediu medical. Acest drept va fi oferit în cazul în care va fi votat proiectul de lege elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS). Proiectul de lege prevede modificarea unui articol din Codul Muncii și a două articole din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Potrivit autorilor, această inițiativă are drept scop aplicarea uniformă a prevederilor legale ce ține de concedierea salariatului care se află în concediu medical.

”Unii angajatori emit ordin de concediere în perioada aflării salariatului în concediu medical, lipsindu-l astfel de a beneficia de indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. Pe de altă parte, unii salariați fac abuz de drept, iar în caz de concediere, aceștia beneficiază nejustificat de concediu medical”, menționează autorii proiectului.

Potrivit acestora, inițiativa nu urmărește în niciun caz încălcarea drepturilor și garanțiilor sociale stabilite de lege, dar va micșora considerabil adresările salariaților care urmează a fi concediați după certificate medicale și va micșora numărul de adresări în instanța de judecată privind restabilirea la locul de muncă, argumentând încălcarea procedurii de concediere.

Astfel, conform propunerilor făcute, articolul 86 din Codul Muncii urmează să fie completat cu un alineat nou:  „În cazul în care la data stabilită în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de concediere, salariatul se află în concediu medical, ziua eliberării va fi considerată prima zi de muncă după revenirea din concediu”.

De asemenea, articolul 63 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public se completează cu alineat nou (43) cu următorul cuprins: „În cazul în care la data stabilită în actul administrativ de eliberare din funcția publică, raporturile de serviciu cu funcționarul public sunt suspendate în legătură cu boala sau trauma, ziua eliberării va fi considerată prima zi de muncă după reîncadrarea în funcția publică”.

Tot în această lege, articolul 64 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: „În cazul în care la data stabilită în actul administrativ de destituire din funcția publică, raporturile de serviciu cu funcționarul public sunt suspendate în legătură cu boala sau trauma, ziua destituirii va fi considerată prima zi de muncă după reîncadrarea în funcția publică”.

Legea va intra în vigoare la data publicării.