Selectați pagina

Au fost precizate condițiile de acordare a concediilor pentru îngrijirea copilului, de paternitate, din motive familiale, precum și a concediului anual plătit

Au fost precizate condițiile de acordare a concediilor pentru îngrijirea copilului, de paternitate, din motive familiale, precum și a concediului anual plătit

cerereGuvernul, patronatul și sindicatele au precizat condițiile de acordare a concediilor pentru îngrijirea copilului, de paternitate, din motive familiale, precum și a concediului anual plătit. De asemenea, au fost modificate și alte reguli importante pentru angajați și patroni.

Ce se include în timpul de lucru

Guvernul, Confederația Națională a Patronatului și Confederația Națională a Sindicatelor au operat modificări la Acordul colectiv de muncă, ce reglementează timpul de lucru și cel de odihnă. Sub incidența modificărilor cad toate întreprinderile, indiferent de forma de proprietate și forma organizatorico-juridică.

Durata normală de muncă a fost menținută la nivelul de 40 de ore pe săptămînă. Pentru toate întreprinderile este valabilă regula săptămînii de lucru de cinci zile, cu 8 ore pe zi și două zile de odihnă, una dintre care este duminică. Ținînd cont de specificul activității, este admisă și aplicarea altor tipuri de săptămîni de lucru.

Acordul colectiv în redacția nouă le oferă drepturi suplimentare femeilor gravide. De acum încolo, ele nu vor trebui să caute posibilități pentru a face examene medicale prenatale. Angajatorii sînt obligați să le ofere în acest scop timp liber, care se include în timpul de lucru.

În timpul de lucru au fost incluse și intervalele necesare pentru igiena personală la locurile de muncă, precum și îmbrăcarea/dezbrăcarea mijloacelor individuale de protecție. Minutele acordate acestor proceduri sînt indicate în regulile de activitate interne sau în contractul individual de muncă.

Se precizează că la întreprinderile cu activitate continuă pauza de masă este inclusă în timpul de lucru doar pentru profesiile, funcțiile și activitățile cu regim continuu de lucru. Este vorba despre întreprinderile la care întreruperea activității este imposibilă din cauza condițiilor tehnice de producție sau din cauza necesității deservirii continue a populației. Acestea sînt centralele termice și electrice, stațiile de telefonie, transportul, instituțiile medicale etc.

Durata pauzei de masă se include în timpul de lucru și la alte întreprinderi, dacă specificul activității necesită prezența permanentă la locul de muncă. Această regulă este valabilă, spre exemplu, pentru paznici, bodyguarzi, recepționiști etc.

Concedii de paternitate și de îngrijire a copilului

Au fost modificate și regulile de acordare a concediului parțial plătit și a concediului suplimentar, fără menținerea salariului, pentru îngrijirea copilului. Acestea pot fi solicitate și utilizate în totalitate sau pe părți, în baza cererii angajatului, în orice moment, pînă la împlinirea de către copil a trei și, respectiv, șase ani.

În această perioadă, angajatul poate pleca în concediu sau reveni la lucru de cîte ori are nevoie. De asemenea, el poate uza de dreptul la o zi lucrătoare incompletă. Dacă lucrătorul aflat în unul dintre concediile de îngrijire a copilului dorește să revină la lucru după expirarea termenului de concediu, el trebuie să anunțe în scris angajatorul despre intenția sa, cu cel puțin 15 de zile lucrătoare înainte.

Modificările îi oferă tatălui nou-născutului dreptul la concediu de paternitate de trei zile calendaristice cu păstrarea salariului mediu (anterior – o zi). Acest tip de concediu se oferă pe parcursul a 56 de zile după nașterea copilului, în baza cererii angajatului.

Cum se planifică concediul anual

În noua redacție sînt expuse regulile de oferire a concediului anual plătit. Angajatul, ca și înainte, are dreptul la 28 de zile calendaristice, fără zile nelucrătoare și zile de sărbătoare, prevăzute de Codul muncii.

Graficul concediilor este obligatoriu atît pentru patron, cît și pentru angajat. La stabilirea acestuia trebuie respectate un șir de condiții. Concediul este planificat pentru fiecare lucrător, astfel încît cel puțin o dată pe an acesta să coincidă cu perioada estivală. Soții care lucrează la aceeași întreprindere au dreptul la concediu în aceeași perioadă.

Angajatorul este obligat să anunțe în scris lucrătorul despre perioada concediului anual plătit înainte cu cel puțin 14 zile calendaristice. La amînarea concediului pe motiv de boală sau în alte cazuri se negociază o nouă perioadă.

Din motive familiale

În plus, au fost extinse posibilitățile de obținere a concediului suplimentar din motive familiale. Părinții care au copii de clasa a 1-a și a 2-a au dreptul la o zi liberă la începutul anului de studii și la o zi liberă la sfîrșitul anului de studii. Pînă în prezent, de asemenea posibilitate se bucurau doar mamele, care puteau primi o zi de concediu la începutul anului școlar.

La fel ca și anterior, se oferă concediu de trei zile în caz de deces al părinților, soțului (soției), copiilor. Modificările îi oferă angajatului dreptul la concediu și în cazul decesului socrilor.

În toate cazurile trebuie prezentate documentele ce fac dovada faptului. Se precizează că concediul se oferă strict în momentul producerii cazului și nu poate fi amînat pentru o altă perioadă.

Pe scurt

Președintele Nicolae Timofti a aprobat semnarea Convenţiei Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile sportive. Convenția obligă Moldova să aplice în practică reguli mai stricte în lupta cu corupția, pedepse, măsuri adecvate de răspundere administrativă și măsuri preventive. Totodată, este prevăzută lupta cu casele de pariuri neautorizate, inclusiv închiderea sau limitarea accesului către asemenea operatori și blocarea fluxurilor financiare între ei și consumatori.

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a aprobat cerințele tehnice față de regulile de zbor, deservirea aeronavei și serviciile de informații de navigație aeriană. Documentele sînt plasate pe site-ul oficial al instituției – caa.md, la rubrica „Cadru normativ – alte acte normative”.

Ministerul Finanțelor va subvenționa lucrările de reparație în instituțiile de învățămînt primar și mediu, în valoare de 37,5 milioane de lei. Majoritatea banilor se alocă Ministerului Educației pentru serviciile de proiectare, verificare a proiectelor și supravegherea tehnică a construcțiilor (22,7 milioane de lei). Liceul Teoretic „Meșterul Manole” (raionul Căușeni) va primi 7,2 milioane de lei pentru izolarea termică a acoperișurilor și pereților, iar gimnaziul „Alexandru cel Bun” (comuna Vărzărești, raionul Nisporeni) – 4,3 milioane de lei în aceleași scopuri și pentru reparația sistemului de ventilare.

Comisia Națională pentru Heraldică a inclus un șir de simboluri urbane în Registrul unic heraldic al Republicii Moldova. Este vorba despre stemele și steagurile a 24 de orașe și municipii, aprobate și înregistrate pînă la intrarea în vigoare a Legii privind simbolurile publice. Lista se încheie cu stema Chișinăului, aprobată prin decretul Regelui României Carol al II-lea din 31 iulie 1930 și restabilit în uz prin hotărîrea Comitetului executiv al Consiliului Municipal Chișinău în 1991.

 Sursa: noi.md

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii