filat-ghimpu-ridAtrag atenția asupra unei alte crime (din seria numeroasă de crime morale săvîrșite de maniacii de la guvernare) care s-a pregătit pe ascuns de ”societatea civilă”, cu ocolirea tuturor etapelor obligatorii de informare și dezbatere publică, și care mîine (10 octombrie) ar putea fi dusă la ”bun” sfîrșit prin votarea în 2 lecturi în ședința parlamentului.

Să vedem pe scurt istoricul crimei:

Pe data de 12 iulie 2013 a intrat în vigoare (prin publicarea în Monitorul Oficial) o prevedere legală demult așteptată de majoritatea cetățenilor din RM: interzicerea propagandei diferitelor tipuri de perversiuni anti-familiare, inclusiv a homosexualității. Articolul intrat în vigoare  este art. 901 din Codul Contravenţional al RM și avea următorul conţinut:

Activităţi publice cu impact negativ asupra minorilor

(1) Difuzarea informaţiei publice cu impact negativ asupra minorilor şi/sau încălcarea legislaţiei privind protecţia minorilor de impactul negativ al informaţiei publice, altele decît cele prevăzute la alin. (2), se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Difuzarea informaţiei publice şi/sau săvîrşirea unor fapte îndreptate spre propagarea prostituţiei, pedofiliei, pornografiei sau a unor alte relaţii decît cele legate de căsnicie şi familie în conformitate cu Constituţia şi Codul familiei se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Peste nici 3 luni, pe data de 4 octombrie 2013 a fost înregistrat în Parlament un proiect de lege cu un titlu inofensiv la prima vedere: proiectul de lege nr. 391 privind modificarea unor prevederi ale Codului Contravenţional (conținutul aici). Punctul 11 din art. 1 al proiectului de lege respectiv prevede următorul lucru: art. 901 (da, anume articolul de mai sus) urmează să se modifice în modul următor: alineatul 2 – adică anume acel alineat care interzice propaganda perversiunilor și a homosexulității – va avea un alt conținut și anume: „Difuzarea informaţiei publice şi/sau săvîrşirea unor fapte îndreptate spre propagarea prostituţiei, pedofiliei sau pornografiei.”

Atît. Ca prin magie a dispărut anume acea parte a frazei care a deranjat și isterizat cel mai mult reprezentanții activiștilor homosexuali: ”sau a unor alte relaţii decît cele legate de căsnicie şi familie în conformitate cu Constituţia şi Codul familiei”. Ca și cum nici nu a existat ceea ce s-a adoptat în iulie și a fost atît de vital necesar pentru sănătatea psiho-morală a copiilor noștri. Autorii acestei conspirații au acționat (ca de obicei) viclenește: ca să nu sară cumva în ochii deputaților neatenți și superficiali ce anume se modifică prin proiectul actual de lege, autorii acestuia au scris doar cum va arăta alineatul după modificare, nu și ce anume au de gînd acești criminali să modifice…

Mai mult decît atît, cînd este presiune din partea ”partenerilor externi”, adoptarea legilor se produce cu o rapiditate suspectă (experiența criminală în așa situații își spune cuvîntul): deşi proiectul de lege nr. 391 a fost înregistrat pe data de 4 octombrie 2013, astăzi, pe data de 9 octombrie 2013, Comisia juridică – comisia sesizată în fond, a dat aviz pozitiv pentru acest proiect şi l-a propus spre adoptare Parlamentului în 2 lecturi concomitent. De obicei, asemenea proiecte de legi care au importanță socială și națională mare sînt avizate de majoritatea ministerelor și instituțiilor de profil. În acest caz însă, pentru a nu ”tărăgăna” crima asupra proiectului respectiv de lege s-a expus… 1 (unu) minister și 2 instituții: SIS și Centrul pentru protecția datelor cu caracter personal. Ca de obicei, foarte democratic.

Proiectul de lege a apărut din pod acum cîteva zile, pe 2 octombrie, la ședința guvernului Leancă, votîndu-se printre altele de cele două componente ale coaliției netradiționale: PD și PLDM (”reformatorii” nu se iau în considerare). Unde a fost activista pentru transparență Fonari Antonița cu colegul său Ostaf Serghei ca să anunțe agenda proiectelor care urmează să fie dezbătută la ședința guvernului? Sau pentru asemenea cauze ”nobile” – de apărare a homosexualității și de distrugere a familiei – ”transparența” se poate sacrifica?

Fragent preluat de pe http://vox.publika.md

Autor: Hristofor Ciubotaru