Selectați pagina

Atacul asupra femeii în diferite aspecte

Atacul asupra femeii în diferite aspecte

Pre Scriptum, poate suna cam dur dar aş ruga să atrageţi atenţia la anumite elemente scoase în evidenţă de-a lungul textului, ceea ce vreau eu să scot la iveală e că femeia este ţinta anumitor schimbări care au început demult şi care riscă să ne facă să pierdem ceva…

femeia inortodoxie

Trăim într-o lume modernă şi în permanentă schimbare, aceste schimbări de multe ori ne impun să ne schimbăm, să ne adaptăm şi noi. Însă de multe ori schimbările care ni se impun ca fiind spre modernism, spre comoditate spre ceva mai bun au doar un efect pozitiv de scurtă durată, iar pe plan îndelungat aduc doar probleme mai mari şi necesitatea de a găsi noi soluţii la acele noi realităţi ale momentului. Pot să vă dau şi exemple: au fost create situri de comunicare, reţele de socializare care parcă ar trebui să îmbunătăţească comunicarea între oameni dar în final acest efect a fost de scurtă durată, un efect mai puternic este cel al degradării comunicaţiei dintre oameni şi slăbirea accentuată părţii emotive a comunicării, creşterea numărului de minciuni spuse on-line, a crimelor de tip nou şi în final pierderea încrederii în oameni.

Sîntem afectaţi toţi de aceste schimbări, mai mult sau mai puţin toate păturile societăţii suferă modificări vrute sau nevrute, însă acum vreau să scot în evidenţă o anume latură negativă a unor schimbări care au ca rezultat un efect major asupra societăţii, un efect care este o bombă cu efect întîrziat dar care va afecta enorm întreaga societate dacă nu vom conştientiza pericolul care ne paşte. Este efectul care se răsfrînge asupra celei mai frumoase părţi a omenirii, femeile.

În societate au apărut schimbări de gîndire şi valori care au fost impuse societăţii şi aici nu mă refer doar la ultimii cîţiva ani cînd progresul şi schimbarea de valori a crescut exponenţial, procesul a început mai demult, în unele ţări acesta a început de peste 150 de ani în urmă la noi mai tîrziu, dar aceasta ne dă un avantaj, să vedem greşelile altora şi să le evităm sau să găsim alte căi. Aceste schimbări nu ţin atît de tehnică sau de ştiinţă, acestea îşi au calea lor, schimbările principale ţin de evoluţia valorilor societăţii noderne. Evoluţie care ne-a făcut extrem de formali şi uneori lipsiţi de sentimente şi gîndiri.

De-a lungul vremurilor femeia întotdeauna a fost cea care a ţinut mai mult cuibul familiei, în timp ce bărbaţii erau cuprinşi în munci grele, în războaie, călătorii, meşteşugărit etc., femeia îndeplinea un lucru nu mai uşor – creştea copiii, întreţinea ordinea în casă, lucru care de multe ori este şi mai important. În aceste condiţii fiecare îşi ştia foarte bine posibilităţile şi obligaţiile, nu era uşor, era chiar foarte greu, şi astăzi este greu din multe puncte de vedere, şi nu putem, nu avem dreptul să spunem prin prisma gîndirii noastre de azi că astăzi este mai uşor de trăit ca pe vremuri, nu avem noi luciditatea necesară din cauza comodităţii excesive care ne-a slăbit iar în multe cazuri a afectat chiar şi posibilitatea de a gîndi sau a ne descurca în diferite situaţii, astăzi tehnica trebuie să facă totul, ştiu chiar unii oameni mari, deştepţi care 10+5 adună la calculator.

De aceea nu este corect să ne văicărăm că off sărmanele femei de pe vremuri aveau doar grijile casei, şi copiilor, oof sărmanii bărbaţi munceau de cu zor şi pînă în noapte, zicînd aşa oamenii văd doar părţile negative ale vieţii. Pot să vă spun că în toate timpurile oamenii îşi găseau fericirea şi rostul fiind împăcaţi cu ei înşişi şi fiind mulţumiţi cu puţinul pe care îl au, poţi avea o căsuţă micuţă şi să fii mai împăcat şi mai împlinit pe acest pămînt decît cineva care are palat şi vre-o 10 maşini bune, bea cafea cu directorii de canale TV şi are în name-list-ul la mobil nr de telefon la toţi miniştrii, şi premier şi preşedinte. Valorile contează, şi ceea ce face omul pe pămînt.

Odată cu modernizarea societăţii şi schimbarea de valori, lovitura a fost asupra femeii, au fost inventate cuvinte noi precum drepturi, emancipare, egalitate etc., ceva efemer şi care încă este foarte neclar pentru mulţi la care se adresează, dar acestor cuvinte noi li s-a dat sensuri deosebite aproape sfinte de te sperie de fiecare dată cu ele ca cu strigoii în vechime, de vezi să nu încalci voinţa Zeului Egalităţii sau Zeului Emancipare că te băgăm în ura publică iar apoi şi la ocnă. Cel mai interesant este că prin aceste schimbări femeia a fost impusă să muncească la egal cu bărbatul, să creadă că chiar ea a vrut asta şi este un cîştig obţinut în luptă grea. De fapt ceea ce s-a urmărit şi s-a obţinut în final este ca şi femeia să aibă acelaşi stres de muncă, să fie scoasă de la grija familiei şi în principal să plătească impozite (prin lucru, prin afaceri) structurilor de stat. Nu putea statul modern să scape o asemenea oportunitate. Se organizează comisii, dezbateri mese rotunde care să îndemne anume femeia să lucreze şi să se promoveze în lucru. Un mecanism perfect de manipulare prin care cei manipulaţi vor lucra şi vor face bani pentru stat, statul va meţine această situaţie, prin legi, prin reclame, educare de emancipare şi altele, despre aceasta în continuare.

Femeia este atacată din mai multe puncte de vedere:

–          atacul psihologic, unul dintre cele mai periculoase care are ca menire schimbarea comportamentală a femeii, despre acesta mai jos voi expune.

–          Atacul chimic, femeile sînt expuse la acţiunea diferitor substanţe de tip cosmetice care pe timp scurt lasă impresia că o fac mai frumoasă, iar pe termen lung duc la degradare accentuată şi mai rapidă a feţei şi altor ţesuturi. Fetele de mici sînt învăţate cu cosmetici de toate tipurile, cu aplicare pe păr, pe mîini pe faţă etc. Nu vreau să interzic aceste cosmetice sau să spun că nu-şi fac efectul pe termen scurt, femeile din cele mai vechi timpuri vroiau să fie frumoase, însă ca ajutorare a frumuseţii foloseau produse exclusiv naturale. Astăzi cînd trebuiesc produse la nivel industrial, se face chimie adevărată, chimie care este aplicată femeii. Nu mai vorbesc aici de diferite contraceptive cu efecte nocive asupra sănătăţii şi care iarăşi sînt îndreptate contra sănătăţii femeilor.

–          Atacul comportamental, se aduc în evidenţă modele de femei şi de comportament de tip business-woman, sau femei uşuratice, sau care cîntă su dansează expunîndu-şi corpul la mii de camere iar nopţile… Se crează imaginea femeii – model care este mai slabă ca normalul dar la care trebuie să se orienteze toate femeile că asta cică este frumuseţe adevărată. Toate aceste femei sînt arătate ca modele de succes, iar succesul este astăzi cuvîntul magic care poate conduce minţi şi comportamente.

Despre atacul psihologic asupra femeii de astăzi…

În societate a fost aprinsă flacăra nesiguranţei şi confruntării interne, la cel mai profund nivel, confruntare între bărbat şi femeie, a fost promovată idea de luptă de clasă al de Lara Zetkin şi altele care în primul rînd au avut ca scop scoaterea femeii din circuitul normal al vieţii, schimbările care afectau societatea nu puteau trece pe lîngă familia care este celula de bază a societăţii, trebuia scos un element foarte important din joc, trebuia acest element schimbat astfel ca valori precum continuitatea, familia, copiii să nu mai fie pe prim plan, Ţinta a fost femeia.

A fost promovată idea de inferioritate a femeii faţă de bărbat, din cauza acestei asupriri a femeii care cică era promovată agresiv de societatea de atunci au fost aduse idei de luptă, emancipare, împotrivire care de multe ori degenera în confruntare oarbă de care profitau diferite grupări politice. Să analizăm un pic; oare era situaţia că doar femeilor le era greu?, erau acestea afectate de boli, sărăcie războaie mai mult ca bărbaţii? Multe din problemele care au stat la bază afost umflate, au fost compuse. …

La poporul nostru femeia a avut întotdeauna un tratament egal cu al bărbatului, fiecare îşi ştia locul şi făcea bine ceea ce făcea, într-o societate în care credinţa Ortodoxă şi morala erau puse în capul mesei nu putem vorbi despre o discriminare, nu găsiţi în Sfînta Scriptură să fie scris că bărbatul are mai multe drepturi sau poate să-şi bată femeia sau alte chestii care au stat la baza acestor schimbări şi sperietori care parcă veneau să facă bine femeii să îi dea mai multe drepturi dar pînă la urmă au făcut mai mult rău acesteia, şi voi explica cum.

Astăzi este promovată imaginea femeii false care nu mai are aceleaşi gînduri legate de valorile de bază, nu mai este familia, copiii, casa ca cuib al înţelegerii în grijile ei principale, societatea a evoluat, ne-am făcut mai civilizaţi, mai dezvoltaţi, astfel că şi femeile trebuie să lucreze cot-la-cot cu bărbaţii, da da acesta este paradoxul dezvoltării spre bine pentru care s-a luptat aşa mult şi pe care se pare că l-am atins. Grija casei deja nu este a femeii care era şi un purtător al tradiţiilor, al folclorului, al înţelepciunii populare transmise de veacuri de la mame la copii. Interesant oare am mai fi ştiut astăzi doinele noastre, baladele, folclorul, portul popular dacă femeile s-ar fi emancipat mai devreme de munceau cu bărbaţii launloc în zidărie, în meşteşugărit, la oaste etc. Oare cine le-ar fi transmis copiilor arta ţesutului, a pregătirii bucatelor tradiţionale, cine ar fi cîntat cîntecele de leagăn lîngă pătucul copiilor, eu cred că nicdecum taţii nu ar fi putut face asta, şi nimeni mai bine ca femeia nu ar fi transmis acest tezaur al poporului nostru. Femeia îi stătea foarte bine ca mamă, ca soţie, ca fiică, drumul vieţii era cunoscut şi nu era cuprins de ecuaţii cu parametrii şi necunoscute pe care trebuie astăzi să le soluţioneze.

La noi în popor nu au fost niciodată femeile desconsiderate aşa cum au promovat ideologii emancipărilor de tot tipul, ştiu că unii vor aduce argumente precum că erau agresate, bătute etc., dar acestea erau cazuri care nu erau văzute cu ochi buni nici pe vremuri, iar astăzi lucrurile nu stau mai bine, agresiunea fizică şi psihică continuă, cu o nouă forţă, deci problema nu s-a rezolvat.

Femeia a fost minţită cu neologisme ale vremurilor de atunci, cu acele cuvinte care trebuiau să aibă conotaţie magică, drepturi, emancipare, egalitate… Aceasta a fost făcut în primul rînd în detrimentul femeii, pe vrute sau nevrute femeilor li s-a insuflat că viaţa de bărbat este mai bună, deci trebuie să facă exact ca ei, să trăiască exact ca ei, să fumeze, să bea, să vorbească ca ei deci să trăiască cu viaţa de bărbat aşa vor fi la egal cu ei, aşa se vor simţi mai bine. Pot să spun cu siguranţă că nu toate femeile dar mai bine zis mai puţin de 10% erau încîntate de asemenea perspective, restul mergeau inconştient după curent fără să pună multe întrebări. Femeile nu-şi puneau întrebarea de inferioritate sau superioritate atunci cînd creşteau copiii, cînd făceau mîncare, cînd legănau copiii şi le cîntau doinele lîngă leagăn, nu-şi puneau femeile întrebarea cine este mai superior sau mai inferior atunci cînd intrau în Biserică cu capul acoperit iar bărbaţii cu capul gol, întrebări de emancipare nu apăreau atunci cînd şedeau la şezători şi cîntau bărbaţi şi femei laolaltă. Necesitatea de emancipare a trebuit promovată, pealocuri agresiv, trebuia întîi să-i fie demonstrat femeii că este mai inferioară decît bărbatul şi deaceea trebuie să lupte. Uite aici a început primul atac la femeie, şi cînd zic femeie nu mă refer la o persoană concretă, ci la femeia în general ca un element de bază al familiei, femeia ca simbol, ca fiinţă.

Manipularea trebuia făcută astfel ca în minţile nu doar a femeilor acestă ideie să fie implantată ca o ideie sfîntă pentru care poţi şi să te jertfeşti, deja femeia nu mai trebuia să fie soţie, mamă, grija familiei ci i se arătau perspectivele minunate de a lucra la egal cu bărbaţii.

Ideia aceasta a prins la unele femei care cu mare bucurie au pus pe noul sfînt numit Cariera pe prim plan faţă de orice altceva, însă regulile de viaţă au fost schimbate pentru toate femeile atît pentru cele care le-a plăcut ideia emancipării totale şi faţă de tot cît şi celor care nu le-a plăcut ideia care ar fi vrut să continuie să facă ceea ce le-au învăţat mamele, bunicile deci ceea ce îi stă bine unei femei să facă.

Lucrul la egal cu bărbaţii, drepturi şi hiper-drepturi în orice au adus şi obligaţii la egal cu bărbaţii, stresul profesional, munca zilnică de la 8:00 la 17:00, condiţiile grele de muncă şi-au făcut treaba,şi multe din frumoasele şi iubitele noastre femei s-au schimbat, au devenit formaliste, au devenit robotizate pe lucru, au devenit mai carieriste, mai stresate…

În ultimul timp au afişat panouri de prost gust în oraş cu exemple de oameni nu prea la locurile lor, bărbat la maşina de cusut, femeie poliţistă cu inscripţii de tipul că nu este deosebire între cele 2 sexe. Este iarăşi un atac asupra femeii căreia i se impun condiţii improprii de muncă, de activitate.

Atacul asupra femeii începe încă de cînd aceasta devine matură. Sînt promovate filme, ziare, emisiuni din care să rezulte că fata, adolescenta trebuie să înceapă relaţii sexuale cît mai devreme, că la vîrsta de 16-17 ani deja trebuie să aibă experienţe sexuale dealtfel va rămîne în urma celorlalte colege. Este chiar o modă nescrisă între fete ca să aibă un boifrend (un drug) cu care să se întîlnească încă de prin clasa 10-11, şi că boifrănzii trebuie schimbaţi odată la 4-5 luni că-s proşti. Fetele chiar fac haz de colegele lor care întîrzie să lege asemenea relaţii fie şi doar formale, de aceea unele firi mai slabe cedează şi intră în anumite relaţii care este clar că nu vor genera o familie doar ca să fie în rînd cu lumea (cu colegele, să o primească ca egală şi să aibă cu ce se lăuda), acesta este un fenomen periculos care afectează fetele, viitoarele soţii şi mame. Acestea capătă uneori experienţe dureroase care lasă urme adînci în conştiinţa în formare a femeii. Această modă vine din vest, societăţi unde acest fenomen de extragere a femeii din familie s-a petrecut mai demult, copii destrabălaţi care dorm prin discoteci cu capul lîngă bere este produsul familiei în care nu mamele au educat copiii ci şcoala, TV-ul, strada. La noi acest fenomen a început ceva mai tîrziu, şi cred că mai avem şanse să facem ceva.

Privesc în jur şi văd femei care s-au dedicat diferitor activităţi, de muncă, de bussines, de studii, dar ceva le lipseşte, şi ceva le frămîntă sufletul, o altă latură a atacului asupra femeii este că au dispărut bărbaţii adevăraţi, bărbaţi care să fie cu adevărat puternici şi aici nu mă refer la acei tipa-bărbaţi care ştiu doar să umble la cacialkă (sala de sport) şi să mănănce cît 7 iar în minte şi inimă să fie pustiu, spun că au dispărut în mare parte acei bărbaţi care ştiu să facă o femeie să uite de toate şi să vrea să fie mamă, soţie, femeie. Mulţi dintre bărbaţi sînt gameri (jucători în calculatoare), şoareci de birou, aroganţi, alţii vor doar relaţii de foarte scurtă durată şi femeile simt asta, unii devin şi ei foarte formalişti de cer de la femeie foarte multe, o încarcă cu obligaţii de tot tipul, iar unii pur şi simplu sînt slabi de fire. O femeie niciodată nu va iubi cu adevărat pe cineva care este mai slab ca ea sau pe cineva alături de care nu este sigură. Din cauza lipsei bărbaţilor adevăraţi unele femei preferă să rămînă singure decît să accepte un compromis. Mă cuprinde un fior de groază cînd mă gîndesc cîte fete, femei sunt cuprinse de alte idei decît crearea familiei, şi asta nu este nici 1% vina lor, este vina societăţii şi noastră a bărbaţilor care am suferit mutaţii cauzate de modernism şi nu le mai putem oferi acea siguranţă de care au nevoie. Unele femei neîmplinite chiar învinuesc de toate bărbaţii şi au fost cuprinse de ideia feminismului, într-o măsură oarecare ele au dreptate, aceste feministe dar le-aş sugera să caute sensul femeii acolo unde este locul femeii dat de Dumnezeu, în familie.

Cei care au scos femeia din familie au atacat nu doar la ea ci şi la societate în general. După cum am spus mai sus purtătorul principal al tradiţiilor şi cunoştinţelor de viaţă nu a fost şcoala ci familia prin femeia care era soţie şi mamă. Tot femeia era acea care educa spiritual copiii, femeile se duceau la biserică, învăţau copiii despre Dumnezeu, pregăteau mîncarea şi aşteptau soţul. Prin scoaterea femeii din familie i s-a adus o lovitură femeii care este derutată (are atîtea de făcut, de reuşit, de alergat) nu mai are sensul clar de a creşte şi educa noua generaţie, ci a face carieră bani deci lucru mai mult bărbătesc. După ce a fost scoasă femeia din familie care deja trebuie să lucreze de educaţia copiilor s-a apucat statul prin şcoală, stradă, presă şi nicidecum prin Biserică, această lovitură este îndreptată contra poporului, un popor fără credinţă este o populaţie.

De schimbările negîndite suferă întreaga societate, dar în special a fost lovită femeia:

–          I s-au dat alte sensuri şi alte munci de care nu este pregătită;

–          I se cere să muncească lafel sau uneori mai mult ca bărbatul;

–          Bărbatul a fost făcut figura slabă a societăţii în care nu pot vedea un partener de viaţă;

–          Multe femei au fost scoase din circuitul natural al vieţii fiindu-le impuse alte valori precum cariera sau banii

–          Femeile nu mai au menirea şi dreptul de a sta acasă să aibă grija casei, sînt impuse să muncească;

Unii mi-ar spune că vezi mă femeile erau asuprite de aia s-au emancipat şi acum au aceleaşi drepturi, viaţa le este mai frumoasă şi mai uşoară… Dragii mei, şi acum şi pe vremuri erau femei care trăiau bine (cei bogaţi) şi care mai puţin bine (cei săraci), şi prin hiper-egalizarea sau să stăm şi să numărăm prin judecată cine mai multe ori leagănă copilul ca nu cumva femeia să fie obligată să stea la leagăn cu vre-o secundă mai mult ca bărbatul, astea sînt excese ale societăţii formale de acum, deci prostii.

Ceea ce vreau eu să spun este că femeia ca bază a familiei este în mare pericol, oricît nu s-ar strădui egalizatorii de sexe prin ONG-uri de 2 bani finanţate din vest să ne insufle această idee, tot mamele vor fi mai importante în educarea copiilor iar taţii în aducerea banilor în casă. Orcît n-ar urla organizaţiile astea de emancipare şi feministele femeile cu minte lucidă nu vor pune cariera mai presus ca familia, şi vor da prioritate bărbatului la anumite munci bărbăteşti, nu-i stă bine femeii să lucreze la munci de bărbat, nu doar la cele grele fizic mă refer ci şi la cele cu solicitare psihică mare. Vedem uneori femei asupra cărora munca lor lasă urme adînci în psihicul lor (devin mai nervoase, isterice …) cît şi fizicul este afectat. Cît n-ar părea de paradoxal dar atacul asupra femeii este realizat prin idei feministe care le fac să se simtă inferioare iar apoi să se apuce de ceea ce nu le este caracteristic.

În urma atacului asupra femeii aceasta se schimbă îşi peirde anumite capacităţi, devine mai bărbat iar multe femei îşi pierd calităţi precum gingăşia, liniştea, suavitate, fineţea, şi chiar frumuseţea. Este vina noastră a bărbaţilor care am lăsat lucrurile să evolueze aşa. Dar mai avem şanse să îndreptăm lucrurile.

P.S. Pentru cei ce nu au înţeles din text le spun: consider femeia egală cu bărbatul, doar că fiecare este bun acolo unde îi este locul. Iar pentru cei ce compun drepturi iar apoi luptă pentru absoluta egalizare şi dispariţia oricaror deosebiri le spun că prin asta ne vor distruge societatea, nu ne transformaţi în roboţei absolut identici care avem doar mici deosebiri biologice, undeva pe la mijloc.

Pentru Aparătorul, Sergiu Ungureanu

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

2 Comentarii

 1. O femeie

  Vezi dumneata, stim ate autor, femeia ar fi ea sarmana Asa cum ai citit probabil de prin carti, gingasa, iubitoare de stat acasa….dar ideile feministe se pare sunt pe plac Mai cuseama barbatului modern, care in prezent nu prea își ea in serios atribuțiile de bărbat, lăsa totul pe seama femeii, si grijile casei si cistigatul banilor, si creșterea copiilor. Asta e deja tragedie naționala – femei plecate la munca peste hotare- familii distruse. Nu vreau sa par feminista pentru ca nu sunt, si sunt Deacord sa fiu condusă de un bărbat care știe sa conducă- jumatatile nu le accept. Femeia modernă de fapt este o luptatoare, este foarte greu sa le reusesti pe toate!

  Răspuns
 2. simona

  [O femeie]

  Iata un punct de vedere extrem de adevarat . Numai ca femeia a fost inzestrata de Dumnezeu cu puteri deosebite la stres , la migala , la chiverniseala , fata de barbat care este mai superficial. Este , de asemenea adevarat ca femeia nu mai este nici apreciata , nici respectata , nu atat din vina barbatului , cat din propria vina , pentru ca se complace in femeia tip “fashion ” si “sexy”.Atat femeia , cat si barbatul si-au pierdut interesul pentru casatorie si pentru implinirea ei . Ori, nu ne dam seama ca trebuie sa trecem prin durerea refacerii acestui “dat ” al lui Dumnezeu , care este taina cucuniei , prima taina la care a participat Hristos.Ceea ce este serios , sa inlocuiasca neseriosul.

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.