Diavolul are 666 de mreje. În timpurile lui antihrist oamenii vor aştepta salvarea din cosmos. Aceasta va fi cea mai mare înşelare (momeală) a diavolului: omenirea va cere ajutor de la extratereştri, neştiind că aceea sunt demoni.

Arhimandritul Gavriil Georgianul cel Nebun pentru Hristos: Să nu mâncaţi pâinea celui care a primit pecetea lui antihrist

Arhimandritul Gavriil Georgianul cel Nebun pentru Hristos: Să nu mâncaţi pâinea celui care a primit pecetea lui antihrist

În perioada vremurilor de pe urmă nu vă uitaţi la cer: aţi putea fi înşelaţi de minunile ce se vor petrece acolo – puteţi să greşiţi şi să vă pierdeţi.

Despre lupta sfinţilor proroci Enoh şi Ilie cu antihristul se va transmite la televizor.

Când icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Iviru („Portăriţa”) va purcede să părăsească Athosul, va începe dangătul clopotelor, bisericile în mod văzut i se vor închina, pentru a o petrece. Toate acestea vor fi arătate la televizor. ”Aceasta-i mila Domnului”, spunea stareţul.

Va veni timpul, oamenii vor pleca în munţi. Dar să nu vă duceţi câte unul… În păduri şi munţi să mergeţi în grupuri mici. Pentru creştini cel mai mare chin va fi faptul, că ei singuri vor pleca în păduri, apropiaţii lor însă vor primi pecetea lui antihrist.

Produsele pe care pun semnul lui antihrist (n.n. codul de bare) nu vă pot dăuna. Aceasta încă nu este pecetea. Trebuie rostită rugăciunea „Tatăl nostru”, de însemnat cu Sfânta Cruce, de stropit cu aghiasmă şi astfel se va sfinţi orice hrană.

Dacă vei fura, vei încălca una dintre cele zece porunci. Cine va proceda astfel îl va primi pe antihrist.

Omul credincios va nădăjdui în Dumnezeu. Iar Domnul în ultimele vremuri va săvârşi aşa minuni pentru poporul său, încât o mică frunzuliţă din copac îi va ajunge pentru o lună întreagă. Şi pământul nu va scădea; îi vei face Cruce şi îţi va da pâine.

Nu vă temeţi! Principalul este să nu fie primită pecetea lui antihrist pe mâna dreaptă şi pe frunte.

Nu mâncaţi pâinea celui care a primit pecetea lui antihrist.

În timpul lui Antihrist, unii vor tâlcui Scripturile dupa capul lor, nenorociții!

În ultimele vremuri adepţii lui antihrist vor umbla la biserică, se vor boteza şi vor predica poruncile evanghelice. Însă nu-i credeţi pe cei care nu au fapte bune. Doar după fapte se poate recunoaşte adevăratul creştin. Credinţa adevărată îşi află loc în inimă, şi nu în minte (raţiune). Antihrist va fi urmat de cel ce are credinţa în minte, iar cel ce are credinţă în inimă, lesne îl va recunoaşte.

Acum se încep evenimente importante. Astfel de pericol n-a fost pe pământ de la facerea lumii. Este ultimul… Imaginaţi-vă mama a cinci copii: cum poate să-i hrănească, fără a primi pecetea lui antihrist? Vedeţi ce curse întinde antihristul oamenilor.

La început aceasta se va face benevol. Dar când antihristul se va înscăuna şi va deveni stăpânul lumii, îi va impune pe toţi să primească această pecete. Pe cei care nu o vor primi îi va declara trădători. Atunci va trebui de plecat în păduri; grupuri a câte zece-cincisprezece oameni. Însă nu vă duceţi câte unul sau doi: nu vă veţi salva…

Jumătate din iad este deja pe pământ.

Antihrist s-a născut deja, e la ușă, nu bate, ci dă buzna. Veți fi martori ai domniei lui.

Pecetea lui se va pune nu numai în chip nevăzut, ci și văzut, pe frunte și pe mâini. Dacă pecetluirea se va face prin silire, înaintea lui Dumnezeu ea se va socoti ca siluirea unei fecioare. Cea mai grea încercare pentru creștini va fi când rudele lor vor primi pecetea. Pecetea nu va influența dacă va fi pusă împotriva voii omului.

Pecetea se va pune pe degetul arătător, iar nu pe palmă. Va fi nevăzută, pusă sub piele cu ajutorul unui computer. Mai întâi, va fi oferită voluntarilor. Însă odată cu înscăunarea antihristului, toți vor fi asupriți s-o primească.

Neascultarea va fi socotită trădare. Oamenii vor fugi în pădurile din munți. Să fie cu băgare de seamă să meargă în cete de zece-cincisprezece, pentru că diavolul ar putea încerca să-i împingă de pe stânci. Credincioșii vor fi ocrotiți de către Duhul Sfânt. Orice s-ar întâmpla, nu vă pierdeți niciodată nădejdea. Ajutați-vă unul pe altul. Dumnezeu vă va deschide mintea și veți ști cum să reacționați. Cel care va răbda se va mântui. Niciun credincios adevărat nu va simți nici foame, nici sete. Domnul va face minuni pentru ei. O frunzuliță va da destulă hrană pentru o lună de zile. Semnul crucii făcut peste un bulgăre de pământ îl va preface în pâine.

Venirea lui antihrist a mai fost prorocită, au mai fost și războaie, dar n-au mai fost ca astăzi nici semne din cer și nici o apostazie generală.

Dacă vei fura mâncare, vei călca una dintre porunci și în felul acesta vei deveni următorul lui antihrist.

Credincioșii se vor încredința pe ei înșiși lui Dumnezeu.

Să nu vă pierdeți niciodată nădejdea în Dumnezeu și veți fi feriți de foame, de sete și de nenorociri.

Ţineți minte că Hristos este Unul și singur, și nu va fi niciodată un alt hristos (n.n. antihrist va susține că el este Hristos care va să vină)!

Veţi fi păziţi de Duhul Sfânt. Niciodată să nu vă pierdeţi nădejdea. Dumnezeu vă va da înţelepciune cum să procedaţi.

La sfârşitul vremurilor oamenii se vor mântui prin dragoste, smerenie şi bunătate. Bunătatea va deschide porţile Raiului, smerenia îi va duce încolo, iar dragostea îl va arăta pe Dumnezeu.

Adepţii lui antihrist vor umbla dezgoliţi. Creştinii însă vor fi îmbrăcaţi cuviincios. Conform canoanelor bisericeşti femeia nu trebuie să poarte haine bărbăteşti. Îmbrăcămintea omului arată starea lui duhovnicească.

DESPRE GEORGIA

Antihrist nu va fi înscăunat în Georgia, și prigonirile aici vor fi mult mai puțin crâncene.

Georgia va fi luminată în ultimele vremi și se va face cunoscută nu material, ci duhovnicește. Credincioșii din multe țări se vor aduna aici. Faptele viclene începute de comuniști sunt premergătoare evenimentelor principale ce vor urma. Din vremurile străvechi lumea n-a cunoscut niciodată atâtea necazuri. Și ăsta e sfârșitul. Georgia va fi acoperită de Sfânta Fecioară căci Iviria e țara aleasă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca pământ al ei. Plecarea icoanei ivirene a Sfintei Fecioare va fi urmată de bătaia clopotelor, iar bisericile se vor pleca să-și ia rămas bun. Și aceasta se va da la televizor, ca întreaga lume s-o poată vedea, și cei care vor vrea să-și mântuiască sufletul, să poată veni în Georgia.

Georgia va învia precum Lazăr prin multe necazuri și suferințe, dar nu înainte de reînscăunarea monarhiei. Mântuirea va veni când veți simți că acesta e sfârșitul.

Georgia e țara aleasă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca sorț al ei. Nu vă părăsiți patria în vremuri grele. N-o faceți de rușine.

Iubiți-vă unul pe altul. Georgia se va mântui prin dragoste. Suntem martorii ultimelor vremi. Voi veți vedea pe antihrist. Domnul Dumnezeu va cere dragoste față de El și față de aproapele, căci cine va răbda până în sfârșit se va mântui.

Principiile morale și năravurile se schimbă în Georgia. Cei purtați de ispitele lumești vor fi lesne recunoscuți: vor umbla goi. Felul cum se îmbracă cineva îi oglindește starea duhovnicească. Îmbrăcămintea creștinească trebuie să fie simplă, modestă.

Arhimandritul Gavriil Georgianul cel Nebun pentru Hristos, 1929-1995