Selectați pagina

Arhiepiscopul Teofan de Poltava – Oricine tine la Adevăr trebuie să urmărească semnele vremurilor!

Arhiepiscopul Teofan de Poltava – Oricine tine la Adevăr trebuie să urmărească semnele vremurilor!

Preacinsite prieten!

Ai observat ce se petrece astăzi în lume? Conducătorii guvernelor lumii fac toti acelaşi lucru: vorbesc cu totii despre pacea lumii. Conducătorii Frantei şi ai statelor aliate cu ea stăruiesc să vorbească şi despre căile de asigurare a stabilitătii, ca şi cum aceasta ar fi conditia esentială pentru această ’’pace’’. Nu putem să nu ne amintim cuvintele Apostolului Pavel din epistola sa către Tesaloniceni: ’’Ziua Domnului ca furul noaptea, aşa vine. Căci când vor zice pace şi aşezare (stabilitate), atunci fără de veste va veni peste dânşii pieirea (asupra celor ce nu le pasă de adevăr, cf. II Tesaloniceni, 2, 10), ca durerea celei ce are în pântece; şi nu vor scăpa’’ (I Tes. 5 , 3). Toti cei ce iubesc Adevărul trebuie nu numai să urmărească semnele vremurilor, ci să şi tragă urmarea logică din ceea ce văd.

În ce priveşte treburile Bisericii, potrivit cuvintelor Mântuitorului, unul din cele mai uimitoare lucruri care se vor petrece în zilele din urmă este că atunci ’’stelele vor cădea din cer’’ (Matei 24, 29). După tâlcuirea Mântuitorului Însuşi, aceste ’’stele’’ sunt Îngerii Bisericilor, cu alte cuvinte, Episcopii (Apoc., 1, 20). Decăderea religioasă şi morală a episcopilor este, aşadar, unul din cele mai caracteristice semne ale zilelor din urmă. Căderea episcopilor este înspăimântătoare îndeosebi atunci când ei se depărtează de învătăturile de credintă sau, aşa cum zice Apostolul, când ’’voiesc să strămute Evanghelia lui Hristos’’ (Galateni 1, 7). Apostolul porunceşte ca astfel de oameni să fie ’’anatema’’. El zice: ’’Oricine vă va binevesti în afară de ceea ce ati luat, anatema să fie’’ (Gal., 1, 9). Şi nu trebuie să zăbovim în a face aceasta, căci, continuă el, ’’pe omul eretic, după una şi a doua mustrare, leapădă-l, ştiind că s-a îndărătnicit unul ca acesta şi păcătuieşte, fiind singur de sine osândit’’ (Tit, 3, 10-11). Mai mult, vei fi judecat de Dumnezeu dacă vei rămâne nepăsător fată de abaterea de la adevăr: ’’Aşa, căci încropit eşti , şi nici fierbinte, nici rece, te voi vărsa din gura mea’’ (Apoc., 3, 1).

Nori grei întunecă zările lumii. Judecata lui Dumnezeu asupra oamenilor săi şi asupra creştinilor fătarnici, începând cu ereticii şi ierarhii (n.n. şi creştinii) căldicei se apropie.

Arhiepiscopul Teofan

31. 04. 1936 , Clamart

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.