La data de 30 octombrie 2019, Mișcarea Juriștilor Ortodocși din Moldova a primit răspuns POZITIV din partea Agenției Servicii Publice privind permiterea prezentării fotografiilor externe pentru perfectarea permiselor provizorii de conducere auto, cu termen de valabilitate de 10 ani, fără cod de identificare. Ca urmare a cererii înaintate, Agenția a indicat că, la perfectarea actului, solicitantul trebuie să prezinte fotografii 3×4 cm color, mat, pe fond alb, conform standartelor instituției.

Mișcarea Juriștilor Ortodocși din Moldova

____________________________________________________

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Schinoasa, 2

Agenția Servicii Publice

Adresare

În conformitate cu noile modificări de ordin intern din cadrul Agenției Servicii Publice cu privire la modalitatea de perfectare a permiselor de conducere auto, fotografia solicitantului trebuie să fie executată în cadrul instituției. Respectiv, nici o fotografie externă nu poate fi inclusă în cadrul permisului de conducere auto.

Ținem să evidențiem prezența unei categorii de cetățeni ai Republicii Moldova, deținători ai Buletinului de Identitate Provizoriu, fără număr de identificare din motive religioase, care sunt împotriva colectării, stocării și procesării automatizate a datelor cu caracter personal. Sistemul de acte normative naționale, implicit Legea nr. 273 din 09 noiembrie 1994 cu privire la actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, prevede la art. 3 alin. (11), posibilitatea deținerii de către persoanele care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei a Buletinului de Identitate Provizoriu, eliberat pe un termen de 10 ani.

Buletinul de identitate provizoriu reprezintă o măsură de alternativă oferită de legislator, cu respectarea normelor internaționale, în special a Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, intrată în vigoare la 3 septembrie 1953, pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997, care conform art. 9 alin. (1): “Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie; acest drept include libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învățământ, practici și îndeplinirea ritualurilor.”

Totodată, potrivit Ordinului I.P. „Agenţia Servicii Publice” nr. 240 din 14.12.2017, persoanelor care din considerente religioase s-au dezis de acte de identitate cu număr de identificare de stat (IDNP), li se perfectează permis de conducere pe suport de hârtie, de model stabilit.

În aceiași ordine de idei, în cazul eliberării buletinului de identitate persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, li se solicită să prezinte 2 fotografii 10×15 cm și 2 fotografii 3×4 cm color, mat, pe fond alb.

Prevederea actuală privind permisele de conducere auto aduce atingere convingerilor morale și religioase ale creștinilor deținători ai Buletinelor de identitate provizoriu.

Se cunoaște poziția oficială mai multor ierarhi, preoți, dar și a Sinodului Bisericii Ortodoxe care îndeamnă organele de stat să fie loiale și să nu impună o evidență automatizată forțată. Miile de semnături care pe parcursul a 16 ani au fost adresate Ministerului Tehnologiilor Informaționale și a Comunicațiilor confirmă sensibilitatea acestei întrebări și necesitatea soluționării ei. Creștinii ortodocși nu sunt împotriva identificării de fapt, sunt contribuabili de bună-credință, își îndeplinesc cu demnitate datoria de cetățean al Republicii Moldova, deci vă rugăm insistent și respectuos să le asigurați exercitarea drepturilor în cadrul unui sistem care nu ar aduce atingere libertății de conștiință.

Reiterăm că, începând cu anul 2003, organele de stat în colaborare cu reprezentanții creștinilor ortodocși au găsit o soluție optimă între identificarea persoanei prin prisma principiilor societății informaționale și libertatea de conștiință, astfel

solicităm

Permiterea prezentării fotografiilor externe de către persoanele care au renunțat la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată a datelor cu caracter personal, la perfectarea permisului de conducere a mijloacelor de transport.