Sf. Mc. Marea Cneaghina ElizavetaPrin mila lui Dumnezeu și cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, mitropolit al Chișinăului și întregii Moldove, din 16ianuarie 2016, Casa de Milostenie „Sf. Mc. Marea Cneaghină Elizaveta” își deschide ușile.

Milostenia este o virtute foarte scumpă pentru viața creștină și pentru fiecare dintre noi, fiind considerată fiica cea mai mare a iubirii creștine.

harta

Mulți sunt cei ce ne așteaptă mila: boschetarii și cei țintuiți la pat, mamele singure și familiile necăjite, copiii orfani și deținuții din penitenciare, aceștia sunt apropiații noștri! Ei sunt printre noi cu pronia lui Dumnezeu pentru a ne învăța pe fiecare ce e adevărata dragoste. Căci cum vom putea spune că-L iubim pe Dumnezeu, dacă îi neglijăm pe apropiați? Iar între atîtea vînzări, cumpărări şi schimburi pe care le-am făcut, de cîte ori ne-am cumpărat mîntuirea prin milostenie?Căci Domnul a zis: „Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie şi faceţi-vă pungi ce nu se învechesc şi comori în cer ce nu se împuţinează, că unde sunt comorile voastre, acolo vor fi şi inimile voastre”.

Astfel, ne propunem să fim alături de cei care au nevoie de sprijinul nostru prin: lecții de catehizare, consultații juridice, sprijin social, îndrumări medicale, prînzuri pentru boschetari și alte activități zilnice.

Te invităm în marea noastră familie -Familia ORTODOXĂ. Putem ajuta apropiații doar dacă și tu ești alături.

SĂ NU FIM INDIFERENȚI!

Dumnezeu să ne ajute!

T e intrebi cu ce poți fi de folos?

Lucruri care ție ți se par neînsemnate pot fi de mare folos fraților tăi:

  • Produse alimentare (produse și derivate din cereale: hrișcă, faină de porumb, arpacaș de grîu, orez, pîine, etc.; produse lactate: brînzeturi, smîntînă, lapte, etc.; ouă, ulei, pește și carne, fructe, legume: cartofi, ceapă, morcov, varză etc.)

  • Produse de igienă personală (săpun, șampon, detergenți, produse de uz chimic, etc.)

  • Medicamente

  • Îmbrăcăminte și încălțăminte (în stare adecvată pentru a putea fi ulterior utilizată)

  • Mobilă veche utilizabilă

  • Ajutor financiar ocazional și lunar.

Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, şi Ţi-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?Cînd Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de cîte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.”

SF. MC. MAREA

CNEAGHINĂ ELIZAVETA

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:

  1. Secția ajutor social: Zilnic se va organiza un prînz pentru boschetari. Familiile social-vulnerabile vor primi ajutor material la domiciliu.

  1. Secția moral-spirituală: Săptămînal se vor desfășura lecții de catehizare (ore duminicale) pentru maturi și copii potrivit gaficului stabilit.

  1. Secția juridică: Săptămînal creștinii ortodocși vor putea beneficia de consultații juridice potrivit graficului stabilit.

  1. Secția medicală: Va oferi ajutor medical la cerere boschetarilor și consultații ale medicului naturist pentru toți.

mun. Chișinău, str. Schinoasa 2

tel: 079 01 83 01

[email protected]

Fericiți cei milostivi căci aceia

se vor milui…