Selectați pagina

„Antihristul” va oferi lumii un fel de regat pământesc care este întru totul opusul Împărăției Cerești a lui Hristos

„Antihristul” va oferi lumii un fel de regat pământesc care este întru totul opusul Împărăției Cerești a lui Hristos

Să ieșim din dilemă, recurgând la Apostoli și la Părinții Bisericești

Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani

Predica de astăzi este despre Antihrist, pe măsură ce eu continui seria mea de predici din perspectivă creștină ortodoxă cu privire la așteptata A Doua Venire a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Scopul acestei predici este de a oferi o înțelegere patristică a Scripturilor în ceea ce privește acest subiect actual și important. Astăzi se pot găsi pe Internet multe voci de la diferiți predicatori ai Bibliei – protestanți, romano-catolici și chiar ortodocși – care pretind toți că au cunoștințe specifice referitoare la evenimentele de la Sfârșitul Timpului. Există similarități dar și multă confuzie, iar unde există contradicții, ești lăsat să te întrebi care voce este corectă. Pentru a rezolva această dilemă, noi ne vom uita cu atenție ca să înțelegem cum a văzut Biserica din perioada de început această problemă. Dacă o persoană vrea să adune opinii despre interpretarea corectă a pasajelor Scripturii referitoare la Timpul Sfârșitului, ar face mult mai bine întorcându-se adânc în istoria Bisericii din perioada de început și ascultând opiniile Apostolilor și Părinților Bisericești din perioada de început.

„Antihristul” sau cel care pretinde că este „în locul lui Hristos”  va oferi lumii, (mai ales evreilor), un fel de regat pământesc care este întru totul opusul Împărăției Cerești a lui Hristos

În altă predică noi am trecut în revistă succesiunea evenimentelor de la „Sfârșitul Timpului”, așa cum înțelege Biserica Ortodoxă. Noi am auzit despre faptul cum primele evenimente vor fi “începutul durerilor: războaie, cutremure mari, foamete, ciumă, „arătări înspăimântătoare și semne mari din cer” (Matei 24:7-8; Luca 21:11). Noi am citit cuvintele lui Hristos, ale Sfântului Pavel, și învățătura Sfinților Apostoli, după cum este înregistrată în cartea „Didahia” (care datează aprox. din perioada secolelor unu/doi). Am văzut în mod clar că în viitorul apropiat vine un om care va fi opusul Domnului Iisus Hristos. El va fi „în-loc-de-Hristos”, „Antihristul”. Cu ajutorul profetului său fals, cu ajutorul învățăturii sale false, cu ajutorul miracolelor sale false și etalărilor de putere, acest om rău va oferi lumii, (mai ales evreilor), un fel de regat pământesc care este întru totul opusul Împărăției Cerești a lui Hristos.

La început prezentând o înfățișare blândă, seducătoare, acest om își va dezvălui mai târziu adevăratul caracter rău. Sfântul Pavel a dat o avertizare cu privire la acest om rău când a zis, în 2 Tesaloniceni 2:3,4,9,10:

Să nu lăsați pe nimeni să vă înșele nicidecum; căci Ziua aceea [adică Ziua Judecății din Urmă] nu va veni fără ca mai întâi să vină lepădarea de credință, și fără ca mai întâi să fie dat pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării care se opune și se înalță pe sine mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu sau ceea ce este adorat, așa încât el se așează ca Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, arătându-se pe sine că el este Dumnezeu… Venirea nelegiuitului este în concordanță cu lucrarea lui Satan, cu toată puterea, cu semne și minuni mincinoase, cu toată înșelăciunea nedreaptă printre cei care pier, pentru că ei n-au primit iubirea adevărului, ca să poată fi salvați.

Pe acest om al păcatului, pe acest nelegiuit,  Domnul Iisus îl va arde treptat cu suflarea gurii Sale și-l va distruge cu strălucirea venirii Sale (2 Tesaloniceni 2:8).

Domnul nostru Iisus Hristos S-a referit la acest viitor „hristos” fals când a avertizat în Matei 24,23, că „Atunci dacă cineva va zice către voi, `Iată, aici este Hristosul!`sau `Acolo!` să nu credeți aceasta.”

Învățătura Sfinților Apostoli, după cum este înregistrată în cartea cunoscută sub numele de „Didahia” (care datează aprox. din perioada secolelor unu/doi), este rezumată în mod similar:

Căci în zilele din urmă se vor înmulți profeții falși și seducătorii… și apoi va apăreaînșelătorul lumii ca și când el ar fi Fiul lui Dumnezeu, și el va face semne și minuni și pământul va fi predat în mâinile lui; și el va face imoralități care niciodată nu au fost făcute de când a început veacul. Atunci rasa umană va intra în focul procesului de dovedire… (Didahia 16:3,4,5).

[1] Fr. Andrew J. Anderson,THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS (I),  ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017,HTTP://ORTHOCHRISTIAN.COM/106805.HTML

[2] Anderson, V. Rev. Andrew J, St. Gregory of Nyssa Church, Archdiocese of Canada, 5702 14e Ave, Montreal, QC H1X 2W4 CA, Home: 514-722-0182, Email: fatherandrewanderson@gmail.com, Spouse: Karen, https://oca.org/clergy/Andrew-J-Anderson/

[3] ORTHODOX CHURCH in AMERICA, From Wikipedia, the free encyclopedia,https://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Church_in_America

[4] Orhodox Church in America Romanian Episcopate, From Wikipedia, the free encyclopedia,https://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Church_in_America_Romanian_Episcopate

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *