Și atunci se va descoperi cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va omorî cu suflarea gurii Sale și îl va nimici cu strălucirea venirii Sale.” (II Tes. 2, 8)

Ce este Antihrist?

Cuvântul „antihrist” este de origine greacă, fiind compus din două cuvinte: anti, care înseamnă împotriva, și numele Hristos, adică potrivnic lui Hristos; așadar, pe tot potrivnicul, prigonitorul, vrăjmașul și neprietenul lui Hristos poți a-l numi Antihrist. Unii ca acești antihriști au fost mulți, începând din vremile Apostolilor până acum, și toți semănau neghinele lor, precum: Simon Vrăjitorul, Nero, Maximian, Dioclețian, Iulian, Arie, Macedonie, Nestorie, Savelie, Apolinarie, Mahomed. Aceștia și alți mulți erau antihriști, pentru că se împotriveau lui Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu: unii cu prigonirea robilor lui Dumnezeu care mărturiseau credința Iui Hristos, iar alții cu învățătura cea rea, nemărturisindu-L a fi adevăratul Dumnezeu.

Despre acești antihriști, Sfântul Ioan Teologul scrie într-una din epistolele sale: „Mulți proroci mincinoși au ieșit în lume; întru aceasta să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, de la Dumnezeu este. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu; ci este duhul lui Antihrist, despre care ați auzit că vine, și acum este chiar în lume” (I In 4, 1-3). Iar în altă parte: „Precum ați auzit că Antihrist vine, iar acum mulți antihriști s-au arătat; de aici cunoaștem noi că este ceasul de pe urmă. Dintre noi au ieșit, dar nu erau de-ai noștri…” (I In 2, 18-19).

Ia seama aici, cititorule: când zice Apostolul „Dintre noi au ieșit„, se referă la eretici și la depărtații de Sfânta Biserică Ortodoxă, care de la noi au ieșit pe calea pierzaniei, lăsând dreapta credință ortodoxă, fără de care nimeni nu se poate mântui. Pe aceștia putem a-i cunoaște, că mulți au fost și acum sunt antihriști în lume, potrivnici și vrăjmași ai lui Hristos.

Ci nu ne este nouă cuvântul pentru unii ca aceștia, că ei au fost antihriști numai prin asemănare, iar Antihrist în ființă n-a fost, ci înaintemergătorii lui.

Antihrist dar, cel adevărat, este potrivnicul cel mai mare și vrăjmașul lui Hristos și gonitorul cel mare, care va să vie la sfârșitul lumii, ai căruia toți cei mai sus pomeniți sunt înaintemergători. Și pentru aceasta Sfântul Apostol Pavel zice în a doua Epistolă către Tesaloniceni: „Și se va descoperi omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu” (11 Tes. 2, 3-4).

Pentru acest Antihrist se cade a sti si a crede că încă n-a venit în lume, ci va să vie la sfârșitul lumii, mai înainte de venirea a doua a înfricoșatei Judecăți a Domnului.

Din cartea: Antihristica, semnul venirii lui antihrist și sfârșitul lumii