Selectați pagina

Anchetarea în şcoli. Întreabă juristul.

Anchetarea în şcoli. Întreabă juristul.

elevi_scoliÎntrebare: In scoli a inceput procesul de anchetare minutioasa a copiilor. In cazul in care noi, in calitate de parinti suntem impotriva colectarii carorva informatii despre viata familoolor noastre cum am formula corect un refuz? Cum putem preveni un eventual trening (discutii practice in afara orelor de studii) de educatie sexuala in scoli?

Raspuns: Va propunem doua cereri tip. Una vizeaza anchetarea fara consimtamintul sau acordul parintilor, a doua previne institutia de invatamint despre dezacordul reprezentantului legal de a fi desfasurate in scoli orice actiuni privind educatia sexuala a copiilor.
Doamne ajuta!

Catre administratia scolii nr. ___din ____________________________________

De la__________________________________

 C E R E R E

Eu, ____________________________________, in calitate de reprezentant legal al copilului meu _________________________________ , refuz categoric de a prezenta careva informatii privind viata personala a copilului sau a familiei mele in confirmitate cu articolul 28 al Constitutiei Republicii Moldova privind viata intima, familiara si privata. Articolul 35 al Constitutiei RM asigura dreptul neconditionat la invatatura. Neconditionat de anchetare sau colectarea datelor personale, asigura dreptul la invatatura si Legea invatamintului din 21.07.1995.

 Totodata eu interzic de a folosi in privinta copilului meu oricare teste psihologice si anchete, interzic de a impune fortat copilul sa participle la aceste teste si anchete, interzic colectarea sub orice forma a oricarei informatii privind viata personala si privata a familiei si copiilor mei. Tin sa va comunic ca incalcarea de catre colaboratorii institutiie dvs a cerintelor enumerate mai sus, cade sub incidenta articolului 177 al codului penal a RM care interzice culegerea ilegala a informatiei despre viata personala fara consimtamintul persoanei.

 Cererea este intemeiata si pe prevederile articolului 5 al Legii privind protectia datelor cu caracter personal din 08.07.2011 care confirma importanta consimtamintului persoanei ca act premergator actiunilor de colectare a datelor personale.

 In cazul unor decizii contrare cerintelor prezentate, cer institutiei de invatamint sa-mi comunice in forma scrisa baza legala si regulamentele la care va face referire, iar cererea in cauza va fi una prealabila potrivit procedurii de contencios administrativ.

 

_______________________                                 _____________________

(data)                                                                                 (semnatura personala)

 

Catre administratia scolii nr. ___din

____________________________________

De la__________________________________

CERERE

Articolul 60 al Codului Familiei RM cu privire la drepturile si obligatiile parintilor privind educatia si instruirea copiilor indica faptul ca părinţii au dreptul şi sînt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separat. Părinţii poartă răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor şi au prioritate la educaţia lor faţă de oricare alte persoane.

p.2 al articolului 61 al Codului Familiei RM privind apararea drepturilor si intereseor legitime a copiilor, stipuleaza “Drepturile şi interesele legitime ale copiilor sînt apărate de către părinţii lor. Părinţii sînt reprezentanţii legali ai copiilor lor şi acţionează în numele lor în relaţiile cu toate persoanele fizice şi juridice, inclusiv în autorităţile administraţiei publice şi instanţele judecătoreşti, fără a avea nevoie de împuterniciri speciale…” p.3 al articolului 62 al Codului Familiei privind exercitarea drepturilor parintilor, stipuleaza “toate problemele privind educaţia şi instruirea copilului se soluţionează de către părinţi de comun acord, ţinîndu-se cont de interesele şi de părerea copilului.

Art 60 al Legii invatamintului RM prevind drepturile si obligatiile parintilor, stipuleaza “părinţii sau tutorii au dreptul: să ceară respectarea în şcoală a drepturilor şi  libertăţilor copilului; să ia cunoştinţă de mersul şi conţinutul procesului de învăţămînt”

Luind in consideratie cele mentionate, eu, ____________________________________ in calitate de reprezentant legal al___________________________________________ sunt impotriva promovarii educatiei sexuale in privinta copilului meu, sub orice forma (convorbiri, brosuri, filme, exemple practice, lectii, treninguri etc.).

Sunt impotriva reclamarii si repartizarii in cadrul institutiei de invatamint a obiectelor de igiena sexuala, contraceptivelor si altor lucruri in prezenta copilului meu.

Sunt impotriva incadrarii copilului in activitati extra-scolare de genul mentionat mai sus.

Sunt impotriva oricaror discutii si teste psihologice, precum si a examinarii genicologice a copilului meu din initiativa institutiei de invatamint fara instiintarea mea.

Sunt impotriva organizarii in cadrul scolii a sarbatorilor satanice in diferite forme, cum ar fi “Helowin” si altele, inclusiv a “sfintului Valentin”.

Educatia sexuala necesara precum si sanatatea reproductiva a copilului va fi asigurata si supravegheata in cadrul familiei in conformitate cu obligatiile si drepturile legale ale parintior prevazute de legislatia in vigoare.

Legislatia RM stabileste dreptul primordial al parintilor fata de alte personae de asi educa copii, garanteaza dreptul parintilor de a participa la procesul de invatamint, obliga parintii de a se ingriji de sanatate, dezvoltarea fizica, psihica si morala a copiilor sai, deci, in cazul in care administratia scolii va incalca cerintele enumerate mai sus, eu imi rezerv dreptul de a contesta actiunile institutiiei in organele superioare si in instanta de judecata.

Cu stima,

________________________________ ____________________201___

Modelele de cereri pot fi descărcate de aici – Cerere ancheta scoala

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.