zidConsiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România ar putea creşte amenzile pentru discriminare de la o 300 USD pentru discriminare faţă de o persoană fizică, şi respectiv între 700 USD la 9 mii USD în cazul discriminării unui grup, potrivit unui nou proiect de lege, relatează Mediafax.

Proiectul de act normativ, aflat în dezbatere publică, a fost elaborat pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului României privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Potrivit ordonanței din 2000, se sancţionează prin amendă următoarele fapte:
hărţuirea, victimizarea, condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii, discriminare prin refuzul acordării serviciilor publice administrative şi juridice, a accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică, accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee si expoziţii, la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, la serviciile oferite de companiile de transport în comun – prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace, refuzarea acordării unor drepturi sau facilităţi.

La acestea se adaugă refuzarea accesului la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată.

Proiectul de ordonanţă prevede să fie sancţionată contravenţional, de asemnea, dispoziţia de a discrimina persoanele pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasa, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Totodată, conform proiectului, va fi amendat de către CNCD, dacă nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate.

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie în termen de şase luni de la data sesizării CNCD, mai prevede proiectul de act normativ.

Sursa: discriminare.md