Trebuie să știi, însă, că amăgirea începe din trei pricini; din mândrie, din pizma dracilor și din îngăduința povățuitoare a lui Dumnezeu.

Amăgirea începe din trei pricini: Din mândrie, din pizma dracilor și din îngăduința povățuitoare a lui Dumnezeu

Amăgirea începe din trei pricini: Din mândrie, din pizma dracilor și din îngăduința povățuitoare a lui Dumnezeu

Iar pricinile acestora sunt: pricina mândriei este ușurătatea minții; a pizmei dracilor ‒ sporirea; a îngăduinței lui Dumnezeu ‒ păcatul.

Amăgirea care vine din mândria noastră și din pizma dracilor se tămăduiește ușor, când omul se smerește.

Dar cea care este din îngăduința lui Dumnezeu rămâne de multe ori până la moarte.

Sfântul Grigorie Sinaitul, Filocalia VII, Editura IBMBOR, București, 1977, p. 201