ecumenismBiserica Ortodoxă Rusă introduce noi reguli pentru hirotonirea în cinul de diacon sau preot la Patriarhia Moscovei . De la candidații în preoție, în eparhia Moscovei actual se cere semnarea unei scrisori în care ei promit să fie fideli personal Patriarhului Kiril pînă la moarte, ne-a informat pe 28 decembrie, „Religia în Ucraina.”

„Sanctitatea Voastră, Înalt Prea Sfințite Stăpîne! Vreau să Vă asigur că la primirea cinului, eu, pînă la sfîrșitul vieții mă voi supune Dumnevoastră” – trebuie să scrie candidatul. Despre asta a fost anunțat în blogul arhidiaconului Andrei Kuraev. Redacția „Religia în Ucraina,” publică textul integral al scrisorii-șablon, pe care trebuie să-l scrie candidații înainte de hirotonie în Vicariatul central al orașului Moscova. Candidatul la preoție, în afară de jurământul de candidat la preoție ( sau la diaconie) , în formă scrisă promite să fie supus Patriarhului Kiril, până la sfârșitul vieții lui și este supus unei interogări destul de dificile.

Deci, de la candidat se cere să-și expună poziția față de: 1. Schismele moderne, cu dezvăluirea sensului lor, adică cum este percepută schisma de (n.n. subsemnat), si care este pricina ei? 2. Față de mișcările religioase moderne și faţă de erezii, care sunt deosebirile lor de schismele bisericești și atitudinea (n.n. subsemnatului) față de ele. În ce fel dumnevoastră ( n.n. ca subsemnat) intenționați să vă opuneți lor? 3. Față de relațiile ecumenice. Ce vedeți în ele pozitiv și ce este inacceptabil, (în opinia dumneavoastră)? 4. Față de partidele și mișcările politice. Poate vreun preot să fie adept al lor? Și dacă nu, de ce?

Noua metodă de selectare a candidaților la preoție, după cum se presupune, este legată de încercarea de a-i elimina pe cei „care nu prezintă încredere” în ceea ce piveşte creșterea pluralizmului de opinii în rîndul clerului BORuse PM, privind importantele întrebări ce-l vizează pe Patriarhul Kiril. În special, în paginile presei conservative ortodoxe, Patriarhul Kiril și anturajul său este criticat permanent ca fiind implicat în ecumenism, modernism, filocatolicism, reforme, etc.

Traducere pentru Apărătorul de pe: 3rm.info