Această adresare a fost pe data de 13.11.2012, acum doar o reactualizăm.

Cinstiți confrați întru Hristos!

spiecopi_mdGrea ne-a fost perioada prevotării Legii Antidiscriminării din cauza lipsei de unitate, dar și mai grea ne-a fost vestea votării ei pe 25 mai 2012.

Mulți din cei care au tăcut, în loc să vorbească la timpul potrivit, au dezlănțuit o campanie de ponigrire a celor pe care, de fapt, au trebuit să-i sprijine.

Aceștia din urmă ne învinuiau că dezbinăm Biserica și ne asigurau că tot zgomotul nostru făcut în jurul pericolului acestei legi, a fost în zadar, și că după 25 mai lucrurile se vor calma. Însă mare le-a fost greșeala lor, neînțelegînd că Dumnezeu nu așteaptă de la noi nimic mai mult, decît atitudinea mărturisitoare pentru luminarea creștinilor! În rest este voia Lui să fie sau să nu fie auzite doleanțele noastre.

Cum spunea recent psihologul american Paul Cameron, la o conferință susținută la Bălți, situația din jurul acestei legi este similară cu maladia cancerului, ale cărei etape de evoluție distructivă pentru societate abia încep, iar rolul Bisericii în stoparea ei este decisiv.

Și iată că a avut dreptate! Nici nu a trecut deabinelea jumătate de an, căci deja guvernarea noastră, în colaborare cu coaliția antidiscriminare a reușit, dincolo de multiplele asigurări asupra inofensivității acestei legi pentru familie și societate, următoarele:

a) să introducă voalat pe 14 august în sistemul educațional, un modul care ar educa elevii în spiritul respectului față de diversitățile sexuale, adică și față de homosexualitate,

b) să legifereze la fel de voalat căsătoria dintre homosexuali, prin schimbarea sexului în pașapoarte,

c) să condamne, prin sentință de judecată, niște saituri ortodoxe pentru așa-zisa homofobie,

d) să respingă votarea la ONU a variantei Ruse ce prevede afirmarea drepturilor omului prin prisma valorilor tradiționale,

e) să ignore și în continuare solicitările Sf.Sinod al BOM, înaintate parlamentului mai bine de o lună și altele.

Toate aceste decizii apocaliptice denotă niște strategii greșite ale Bisericii în raport cu Guvernarea ofensivă și distructivă de valori creștine.

Din acest motiv, ținînd cont și de problemele fregvente de ordin disciplinar ce apar în sînul Bisericii, de eșecul Legii Antidiscriminării, Legii Cultelor, înregistrarea islamului și multe altele, se necesită de urgență revizuirea atitudinii noastre față conducerea țării, cu prioritizarea întîi a interesului Bisericii pentru mîntuirea credincioșilor și nu a relațiilor noastre personale cu guvernarea.

În acest sens, socotim că responsabilitatea pentru această revizuire a raportului dintre Biserică și Stat depășește capacitatea Sf.Sinod, fiind de competența unui for suprem ca Adunarea Generală a Bisericii Ortodoxe din Moldova, adică de voința sobornicească a poporului binecredincios care va decide activitatea pe viitor a Bisericii.

Ca dovadă, în toată această perioadă din ultimele șase luni, noi, conducerea Bisericii am devenit prima victimă, dar și primii vinovați de cele întîmplate, deoarece în loc să luptăm cu păcatul într-un mod unit, așa cum ne cheamă Scriptura, noi am luat apă în gură, ca și înainte de votarea Legii Antidiscriminării. Ne punem atunci întrebarea firească: Oare și pe antihristul îl vom acoperi cu tăcerea noastră, în favoarea unor relații personale? Și atunci cum rămîne cu turma lui Hristos și cu păstorul cel bun care își pune sufletul pentru ea?

Reeșind din cele mai sus relatate și respectînd întocmai statutul BOM, Eparhia de Bălți și Fălești este decisă ferm în favoarea acestui for de maximă sobornicitate, care se numește Adunarea Generală a Bisericii Ortodoxe din Moldova. La moment o socotim a fi singura instanță matură și capabilă de a lua decizii corespunzătoare acestor timpuri extrem de complicate pentru valorile creștine. Totodată noi așteptăm atît susținerea cît și participarea confraților noștri din celelalte eparhii.

13.11.2012

EPISCOP DE BĂLȚI ȘI FĂLEȘTI

 

Sf. Sinod

Anexă

A.G. este necesară din următoarele pricini:

1) Prestigiul Mitropoliei Moldovei scade:

 1. Rating-ul în sondaje arată că influenţa BOM scade în societate; de la 80-82% prin a.2000 la actualele 70% (şi chiar mai jos, mai ales vara aceasta)
 2. Ca rezultat, îndată după scăderea rating-ului BOM, creşte încrederea poporului în mass –media, de la 52% în a.2004 la peste 60% începînd cu a. 2009. (Trebuie să ţinem cont că mass –media este anticreştină şi discreditează BOM cu multă eficienţă.)
 3. Drept urmare a scăderii rating-ul BOM au fost nesocotite cerinţile noastre în văzul întregii lumi cu referinţă la neînregistrarea cultului islamic şi a Legii de egalitate.

Rezultă că:

 1. prestigiul BOM scade constant, iar mass-media creşte la fel de constant.
 2. mass –media, fiind anticreştină, influenţează mai mult societatea şi deosebit norodul creştinesc, decît clerul, adică mai mult decît noi, arhiereii.
 3. Astfel decurgînd lucrurile, în cîţiva ani vom rămîne fără enoriaşi, fără o bază socială, exact ca în timpul ateismului sovietic din anii 20-30 a secolului trecut.

Pe scurt

 

BOM este în pragul crizei generale, a crizei de sistem, a crizei sale ca instituţie. De aceia este nevoie de măsuri concrete şi urgente pentru a schimba această direcţie negativă în autoritatea noastră morală. În acest sens socot că ne-am adunat astăzi pentru:

 1. a veni la o înţelegere comună a primejdiei BOM: că într-adevăr ne aflăm în pragul unei crize grave, generale, distrugătoare;
 2. a elabora împreună un set suficient de măsuri concrete şi urgente pentru a schimba situaţia spre bine, pentru că dacă continuăm să stăm pe tînjală, atunci alţii vor ridica problema, dar deja într-o formă agresivă, provocatoare, de scandal, care neapărat va contribui şi mai mult la scăderea rating-ului BOM în societatea, iar mass –media asta şi aşteaptă. Să fim noi mai înţelepţi şi să preîntîmpinăm această situaţie nedorită, dar mai întîi să se petreacă sedinţa Sf. Sinod la care să se elaboreze tactica şi strategia în activitatea BOM pentru viitor la care vin cu următoarele:

Propuneri

(pentru şedinţa Sf. Sinod să se ia următoarele hotărîri care,

mai apoi, să se pună la vot la A.G. a BOM.)

 1. Chemarea la Referendum împotriva Legii egalităţii

lămurire : oricum PCRM – ul va iniţia acest Referendum mai aproape de alegeri. BOM va susţine (trebuie) această iniţiativă. Şi pentru a nu fi bănuiţi de coaliţie cu comunişti, trebuie s-o facem de pe acum, adică chiar acum să înaintăm această iniţiativă.

 1. Apel către mass –media să nu ponegrească BOM.

lămurire : mai bine să vină acest apel de la A.G.decît de la o grupare de preoţi şi chiar dacă mass –media va continua, (trebuie să fim pregătiţi şi pentru una ca asta), noi trebuie să condamnăm vehement L.A. şi atunci ne vom justifica că sîntem ponegriţi pentru poziţia dură împotriva homosexualilor.

 1. A.G. va fi vocea BOM, care va condamna legile păcătoase a guvernării actuale anticreştine care sînt: L.A. islamizarea ţării, justiţia juvenilă, satanismul, codificarea, dosarul electronic s.a. şi în felul acesta ne vom distanţa de bănuieli, de învinuiri din partea unora.

13.11.2012 Episcop Marchel

 

 

Обращение Епископа Бельцкого и Фалештского Маркелла

Синоду Молдавской Православной Церкви

(перевод с молдавского)

Всечестные братья во Христе!

Для нас был тяжелым период, предшествующий голосованию при рассмотрении Закона Об антидискриминации по причине отсутствия единства во взглядах на эту проблему. Но весть о том, что этот Закон все-таки был принят 25 мая 2012 г. еще более тяжким бременем отяготила наши души.

Многие из тех, кто молчал долгие месяцы во время обсуждения обществом скандального Проекта Закона об антидискриминации, вместо того чтобы говорить в нужное время, развязали кампанию очернения меня и других священнослужителеи, выразившие несогласие с антиморальным законом, как раз тех, кого фактически должны были поддержать. Они обвиняли нас в том, что мы вносим раздор в Церковь, и убеждали нас в том, что весь «сыр-бор, устроенный нами» вокруг этого вопроса – никому не нужен, все это -впустую, зря. Они уверяли, что после 25 мая все само собой уляжется, успокоится.

Но их большая ошибка состоит в том, что, видимо, они не понимают, что Господь не ждет от нас ничего более того, кроме как исповедничества для духовного просвещения христиан! А в остальном – Его воля, быть или не быть нам услышаны.

Как сказал не так давно американский психолог Пол Камерон на конференции, проходившей в Бельцах, ситуация вокруг этого Закона схожа с раковой опухолью, разрушительные этапы которой для общества только начинаются, а роль Церкви в остановке (именно так сказано – не предотвращении, а в остановке) этой болезни -решающая.

И он оказался прав! Не прошло даже и полгода, как наши правители в сотрудничестве с антидискриминантной коалицией, не смотря на многочисленные уверения о безвредности данного закона для семьи и общества, решили следующее:

а)      внести завуалировано (14 августа 2012г.) в образовательную систему программу воспитания учащихся «уважения», «толерантности» к сексуальным меньшинствам и их образу жизни, то есть к гомосексуализму;

б)   узаконить, также завуалировано, браки гомосексуалистов путем изменения записи о половой принадлежности в паспортах на основании справки от психиатра;

в)    через судебных инстанций осудить и оштрафовать несколько православных сайтов за то, что они выразили несогласие с организацией ЛГБТ.

г)     отклонить голосование в ООН провозглашения прав человека через призму традиционных народных и национальных ценностей;

д)   игнорировать и в дальнейшем обращения Синода Православной Церкви Молдовы, представленные Парламенту и т.д.

За эти последние 6 месяцев, мы, руководство Церкви, в глазах православной общественности стали первыми виновниками всего произошедшего, так как вместо того, чтобы объединенными усилиями бороться с грехом, как к этому нас призывает Священное Писание, мы «набрали в рот воды», также как и тогда, когда обсуждался Закон Об антидискриминации. Зададим себе тогда естественный вопрос: Неужели мы и антихриста покроем нашим молчанием, в угоду личным отношениям с некоторыми руководителями страны? Кто же тогда станет, как и положено добрым пастырям, душу свою полагать за христовых овец?

Все эти апокалиптические решения государственных властей свидетельствуют о каких-то ошибочных стратегиях Церкви в ее оценке и методах противодействия подрывным, по отношению к христианским ценностям, деструктивным, антиморальным и антихристианским инициативам нынешнего молдавского правительства.

Исходя их этого, принимая во внимание также и проблемы дисциплинарного порядка, которые возникают в церковной среде, Закона Об антидискриминации, неудачного Закона О культах, Регистрацию Ислама в качестве культа и многое другое, необходимо в срочном порядке пересмотреть наше отношение к личностям, стоящим во главе страны. Они позиционируют себя как православные, в церкви стоят, подумать только причащаются в алтаре!!!, а они при этом попирают Слово Божие и навязывают нашему народу антибиблейские и антихристовы нормы морали и принципы жизни. Они Христа распинают, а мы им что – причастие даем?!!!

Мы должны дать действительную, истинную, объективную христианскую оценку действиям правительства. При этом следует руководствоваться не личными амбициями, не желанием сохранить этот «гнилой мир» с христопродавцами, пришедшими к власти, а Законом Божиим, христианской совестью, интересами Церкви ради спасения верующих.

Считаем, что заявление о пересмотре отношения Церкви к деятельности власть предержащих будет более весомым, если решение поданному вопросу будет принимать не Священный Синод, а более высокий и представительный форум, такой как Общее Генеральное Собрание Православной Церкви Молдовы. Пусть по данному вопросу прозвучит голос всей полноты Церкви: священноначалия, монашествующих и мирян. Пусть воля всего церковного народа, реализуемая в принципе соборности, и с Божьего благословения определит последующие судьбы Православной Церкви Молдовы и нашего Отечества.

Исходя из вышесказанного, а также, соответственно, из устава Православной Церкви Модовы, Бельцкая и Фалештская епархия в твердой решимости высказывается в пользу созыва более высокого соборного форума церковного народа, называемого Общее Генеральное Собрание православной Церкви Молдовы. Считаем, что на данный момент это будет единственно представительная и способная инстанция, которая сможет принять решения чрезвычайной важности для Церкви Христовой в Молдове и нашего христианского государства. Также мы ждем как поддержки, так и участия собратьев наших из других епархий.

 

Приложение

Общее Генеральное Собрание православной Церкви Mолдовы необходимо по

следующим причинам:

1.   Престиж Митрополии Молдовы падает:

а)    Рейтинг опроса показывает, что влияние православной Церкви Молдовы в обществе падает: с 80-82% в 2000 году на 70% (и даже меньше, особенно учитывая этим летом);

б)   Как следствие (в результате) падения рейтинга ПЦМ растет вера населения в СМИ (масс медия) с 52% в 2004 году до 60% начиная с 2009 года. (Нам следует помнить о том, что СМИ антихристианское и дискредитирует ПЦМ с огромным успехом).

С) Как следствие снижения рейтинга ПЦМ были не услышаны наши обращения о нашем несогласии регистрации исламской лиги и Закона О равенстве шансов.

Как результат:

A)   Престиж МПЦ уверенно падает, а масс-медия наоборот уверенно растет;

B)     СМИ, будучи антихристианскими, имеет большее влияние на общество и в особенности на христианский народ, чем клир, то есть больше, чем, мы, архиереи;

C)     Если дела так будут идти и дальше, то через несколько лет мы останемся без прихожан, без социальной базы, точно так, как во времена советского атеизма 20-30-х годов прошлого века.

Короче:

  ПЦМ стоит на пороге великого кризиса, кризиса как системы, кризиса как учреждения. Поэтому есть необходимость принятия конкретных и срочных (незамедлительных) мер для изменения этого негативного направления в пользу нашей моральной авторитетности. В этом смысле считаю, что сегодня мы собрались для того, чтобы:

 1. Придти к единому согласию, что ПЦМ в опасности: что мы действительно стоим на пороге тяжелого, великого, разрушительного кризиса;
 2. Разработать совместно комплекс конкретных и срочных мер для изменения ситуации к лучшему, потому что если мы опустим руки, тогда другие станут решать эту   проблему,   но   уже   в   агрессивной,   провокационной, скандальной, возмутительной форме, которая обязательно приведет к еще более низкому рейтингу МПЦ в обществе, а СМИ только этого и ждут.

Мы должны быть более благоразумными и предотвратить эту нежелательную ситуацию, но сначала надо провести заседание Синода на котором будут разработаны тактика и стратегия наших дальнейших действий. В связи с этим хочу внести следующие предложения:

Предложения

Для рассмотрения на заседании Свщ. Синода с последующим вынесением их на голосование Общего Генерального Собрания Православной Церкви Молдовы.

 1. Обращаться к руководству страны с просьбой провести общенациональный  Референдум против Закона о легализации гомосексуализма.

Пояснение: все равно ПКРМ будет инициатором проведения такого референдума ближе к выборам. МПЦ поддержит (должна поддержать,) эту инициативу. И чтобы не быть обвиненными в сотрудничестве с коммунистами, мы должны объявить о необходимости проведения референдума уже сейчас.

 1. Обратиться к СМИ, чтобы прекратили очернять ПЦМ.

Пояснение: лучше будет, если такое обращение будет от Общего Генерального Собрания ПЦМ, чем от группы священников, и, даже если СМИ будут продолжать пропаганду против Церкви (мы должны быть готовы и к такому повороту), мы должны говорить, свидетельствовать, призывать против антихристианских законов, даже, не смотря на давность их принятия (ПЛ.), тогда мы сможем утверждать что нас очерняют именно за нашу позицию против гомосексуалистов.

 1. Общее Генеральное Собрание будет голосом ПЦМ, который осудит пакостные, греховные деяния нынешнего правительства такие как: Закон Об антидискриминации, исламизация страны, ювенальная юстиция, сатанизм, кодификация, электронное личное дело и т.д. и, таким образом, мы дистанцируемся от подозрений и обвинений со стороны некоторых, которые по делу осуждают ПЦМ за бездеятельность.

Епископ Маркелл