ÎNALT PREA SFINȚIEI SALE,
ÎNALT PREA SFINȚITULUI VLADIMIR
MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

PREA SFINȚIEI SALE,
PREASFINȚITULUI PETRU
EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI

 

ÎNȘTIINȚARE:

În perioada 2-5 februarie 2013, la Moscova în Catedrala Hristos Mîntuitorul, a avut loc Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Pe 5 februarie 2013 Soborul vine cu un mesaj adresat clerului, monahilor, monahiilor și mirenilor BORu prin care cheamă păstorii și păstoriții la studierea atentă a documentelor prezentate de Sobor.

Înalt Prea Sfințite Mitropolit Vladimir, Prea Sfințite Episcop Petru!

Obștea monahală a mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din satul Răciula ține să-și exprime profunda îngrijorare și întristare față de deciziile Soborului BORu și anume:

A. La 5 februarie au fost votate propunerile de modificare a statutului BORu.

 1. Soborul Arhieresc, fiind inferior Soborului Local, a minimalizat împuternicirile Soborului Local reducînd funcțiile de conducere ale acestuia la dreptul de a alege patriarhul și de a decide asupra acordării autocefaliei sau autonomiei părților componente ale BORu.

2. Din competența Soborului Local au fost excluse o serie întreagă de împuterniciri și au fost transmise Soborului Arhieresc. Printre acestea ar fi tîlcuirea învățăturii Bisericii Ortodoxe și păstrarea curățeniei acesteia (cap. 3). Necătînd la faptul că încă în 1848 în epistola enciclică a patriarhilor de la răsărit se menționa: „Încă la noi nici Patriarhii, nici Soboarele nu au putut vreodată a aduce lucruri noi, căci păzitorul Credinţei este însuşi trupul Bisericii, adică poporul însuşi, care voieşte ca veşnic neschimbată să-i fie credinţa, şi la fel cu a Părinţilor săi.” Astfel, cine dacă nu Soborul Local trebuie să cerceteze problemele ce țin de tîlcuirea și păzirea credinței ortodoxe?

Actualmente, unii publiciști bisericești susțin necanonicitatea Soborului Local, considerînd prezența clericilor și mirenilor la Sobor o noutate a secolului XX. Această părere este ușor combătută chiar din exemplul primului Sobor Bisericesc, numit Soborul Apostolesc (anul 51 după Hristos). ’’Apostolii şi preoţii s-au adunat să cerceteze această pricină’’ (Faptele Apostolilor 15, 6). Şi mai departe: ’’Atunci apostolii şi preoţii, cu toată Biserica, au hotărât ’’ … scriind următoarele: ’’Apostolii şi preoţii, şi fraţii …noi într-un singur gând am hotărât ’’(Faptele Apostolilor 15, 22; 15, 23; 15, 25 ).

După cum foarte clar vedem, la Primul Sobor al Bisericii Ortodoxe – cel Apostolesc, care serveşte drept model pentru toate soboarele următoare, au participat şi au luat hotărâri nu doar apostolii, ai căror moştenitori sunt actualii episcopi ortodocşi prin hirotonia arhierească, dar şi ’’preoţii şi fraţii cu toată Biserica ’’, adică întreaga plinătate a Bisericii. Şi, deoarece acest lucru îl arată exemplul Soborului Apostolesc, anume acestui sobor, reprezentat de toată plinătatea Bisericii, îi aparţine puterea supremă dogmatică şi canonică în Biserică: ’’Duhul Sfânt şi noi am hotărât ’’ (Faptele Apostolilor 15, 28).

În varianta actuală, însă, a statutului BORu, cap.3, p.1 se prevede că puterea supremă în cadrul BORu aparține Soborului Arhieresc pe întrebările ce țin de învățătură de credință, canonice, pastorale, de conlucrare cu alte Biserici Ortodoxe, de definirea caracterului atitudinii cu alte confesiuni și comunități religioase, precum și cu organele de stat și societatea civilă.

3. Conform noilor prevederi, Soborul Local ca organ de conducere, nu va mai fi convocat cu regularitate ci doar “la necesitate”.

B. Pe 4 februarie 2013 Soborul Arhieresc al BORuse a adoptat și documentul privind ’’ Poziția Bisericii față de dezvoltarea tehnologiei evidenței și prelucrării datelor personale.’’

 1. Acest act nu conţine nici o analiză sau cercetare a problemelor abordate şi a fenomenului atribuirii codurilor de identificare, documentelor electronice sau implantării microcipului în corpul uman din punct de vedere duhovnicesc.

 2. În conformitate cu p.5, altfel spus, Biserica ar considera că implantul unui microcip în corpul uman nu este o încălcare a regulilor duhovnicesti sau lumesti dacă este efectuat cu acordul persoanei.

 3. Potrivit p.6 clericii și mirenii sunt preîntîmpinați despre lipsa dreptului de a se expune daca un fenomen sau altul este compatibil cu credința ortodoxă și modul de viață creștinesc. Acest drept aparține doar Sfintului Sinod sau Sobor.

CONCLUZIE:

Cu tristețe constatăm că ambele documente promovează procesul de globalizare. Primul, prin anularea de facto a Soborului Local, uzurpează puterea în cadrul BORu și ar permite în viitor tratarea unor evenimente sau învățături în duhul ecumenismului (globalizarea în plan religios).

Al doilea, evitînd prevenirea pericolului duhovnicesc al noilor tehnologii și încercînd să restricționeze dreptul clericilor și mirenilor de a mărturisi acest pericol, de fapt dezarmează creștinii ortodocși în fața fiarei apocaliptice (globalizarea în plan tehnic).

Ținînd cont că hotărîrile unui Sobor sunt considerate adoptate doar daca sunt primite de către norod, adică de întreaga plinătate a Bisericii, nădăjduim că aceasta adresare a noastră se servească drept temei pentru revizuirea acestor doua decizii a Soborului Arhieresc, la următorul Sobor Arhieresc al BORu.

Cu smerenie si supunere fiasca, smerita ascultatoare egumena Eustafia, stareta manastirii Nasterea Maicii Domnului cu soborul a 70 de maici si surori.

Duhovnicul manastirii arhimandrit Pafnutie.

Ieromonah Nil (Zagaradniuc).