Selectați pagina

Adresarea Lavrei Poceaevului către Patriarhul Kiril

Adresarea Lavrei Poceaevului către Patriarhul Kiril

 

ADRESAREA LAVREI POCEAEVULUI CĂTRE PATRIARHUL KIRIL

Referitor la problema globalizării

Sanctităţii Sale, Prea Fericitului Kiril,

Patriarh al Moscovei şi a toată Rusia

Sanctitatea Voastră!

Există predestinare dumnezeiască şi preîntâmpinare dumnezeiască.

Predestinarea dumnezeiască – va sosi ziua sfârşitului vieţii omeneşti pe acest mult pătimitor pământ, despre asta au proorocit şi profeţii Vechiului Testament. Este vorba de ziua în care Fiul lui Dumnezeu va veni iarăşi şi va judeca popoarele pământului, după care se va începe o viaţă nouă pe pământ nou – în Împărăţia Cerurilor. Domnul a spus că cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Sale nu vor trece.

Preîntâmpinarea dumnezeiască. În marea Sa milă, Dumnezeu ne preîntâmpină că înaintea Celei de-a Doua Veniri a lui Hristos cei ce cred în El vor trece prin mari încercări. Ca urmare a înmulţirii răutăţii şi a stăpânirii fărădelegii, va apărea fiul pierzării şi va cere să i se închine toţi ca unui dumnezeu: ’’ Şi pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei liberi şi pe robi îi face să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul: numele Fiarei sau numărul numelui Fiarei. Aici e înţelepciunea! Cine are pricepere, să socotească numărul Fiarei; că e număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase ’’(Apocalipsa 13, 16-18).

Cei care vor avea fapte bune îşi vor primi răsplata, iar cei care se vor lepăda (de Hristos) îşi vor primi pedeapsa.

Ne pare rău de această mare orbire – că mulţi nu văd acum că, într-adevăr, acele vremuri au sosit.

Niciodată până acum n-au fost astfel de coincidenţe ale proorociilor Sfântului Ioan Teologul, scrise în Apocalipsă, cu sistemul care se introduce acum.

Biserica lui Hristos are menirea de a-i călăuzi duhovniceşte şi de a-i îndruma pe fiii lui Dumnezeu pe calea mântuirii sufletelor.

Proiectul documentului propus pentru examinare al Bisericii Ortodoxe Ruse ‚’’Despre poziţia Bisericii faţă de noile tehnologii de identificare a persoanei şi perspectivele dezvoltării lor ’’, nu conţine nici o analiză sau cercetare a problemelor abordate şi a fenomenului în cauză din punct de vedere duhovnicesc.

Însuşirea obligatorie, pe capete, a identificatorilor numerici în locul numelor primite la Botez nu înseamnă altceva decât ceea ce se oglindeşte în proorociile Sfântului Apostol Ioan Teologul. Anume acest sistem electronic global şi total al evidenţei şi controlului cetăţenilor se instaurează acum în toată lumea. Acest lucru este absolut evident şi deja în repetate rânduri a fost accentuat în adresările obştei Lavrei Poceaevului. Totul se săvârşeşte aşa cum ne-au preîntâmpinat stareţii înduhovniciţi: ’’Astăzi-numărul, mâine-pecetea, poimâine-cipul ’’.

Din perspectivă duhovnicească – primirea de bunăvoie şi folosirea de către om a ’’numelui fiarei ’’ numeric în locul numelui său creştinesc, şi, respectiv, a documentelor electronice – este o faptă păcatoasă, echivalentă cu lepădarea de Hristos.

Anume din această cauză, toţi cei care primesc ’’semnul – numele fiarei sau numărul numelui lui ’’, vor fi veşnic respinşi de la Dumnezeu.

Dacă nu vom sta hotărâţi în convingerile noastre şi, pentru nişte bunuri pământeşti trecătoare, ne vom împuţina la suflet, ne aşteaptă chinurile veşnice, care nu vor avea sfârşit. Suntem încredinţaţi că nu ne vom putea îndreptăţi (în împuţinarea sufletească).

În legătură cu cele expuse mai sus Vă rugăm să includeţi în documentul pomenit al Bisericii Ortodoxe Ruse următorul punct:

  • Biserica Ortodoxă Rusă preîntâmpină credincioşii săi fii duhovniceşti, că primirea numelor cifrice, a semnelor acestora (codul de bare n. Red.) şi a reprezentărilor lor electronice (microcipul n. Red.) – este păcat ca și lepădarea de Hristos, căci Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos în Apocalipsă spune: ’’Dacă cineva i se va închina Fiarei şi chipului ei şi îi primeşte semnul pe fruntea sau mâna lui, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în cupa mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi-n pucioasă dinaintea sfinţilor îngeri şi dinaintea Mielului; şi fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Şi nici ziua, şi nici noaptea nu au odihnă cei ce se închină Fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei ’’ (Apocalipsa 14, 9-11).

Traducere pentru APĂRĂTORUL de pe http://www.pochaev.org.ua/

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

1 Comentariu

  1. izestrea

    Doamne ajută! Slavă Domnului că mai există ortodocşi care mărturisesc Adevărul!

    Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii