Selectați pagina

Adresare Mitropolitului Vladimir față de marele pericol al vizionării filmului “Матильда”

Adresare Mitropolitului Vladimir față de marele pericol al vizionării filmului “Матильда”

Notă: “Frați creștini! Dușmanii lui Dumnezeu din nou au pornit război împotriva sfinților Lui, însă acum într-un mod foarte viclean: ei atrag drept complici, în hula și defăimarea sfinților, pe mulțimea de oameni care vor privi filmul „Matilda”, o „operă de artă” în care eroii principali, sfîntul Împăratul-mucenic Nicolai al II-lea împreună cu sfînta lui familie sunt arătați într-un mod blasfemitor și batjocoritor. Însă cei care vor crede acestor falsuri sunt dați anatemei de Sfîntul Sobor al VI-lea ecumenic, în canonul 63.

Să ne îngrădim, fraților, de la marea primejdie care pîndește poporul binecredincios, și nu doar pe acesta, căci mai există o mulțime de oameni mai puțin îmbisericiți care pot cădea ușor în cursa vrăjmașului. Spre exemplu, în Marea Britanie, după rularea blasfemitorului film „Codul lui Da Vinci” aproape o treime din respondenți au crezut că Domnul Nostru Iisus Hristos a fost căsătorit (Doamne miluește!)

Să rugăm împreună pe Bunul Dumnezeu să nu îngăduiască, după păcatele noastre, ca o asemenea hulă și batjocură a sfinților Mucenici Împărătești să se răspîndească prin cinematografe și să prindă rădăcini în inimile oamenilor. Să rîvnim să apărăm sfînt numele Domnului și a sfinților Lui!

Un exemplu demn de urmat ne oferă contemporanul nostru Cuviosul Paisie Aghioritul, care în anul 1988, cînd în Grecia se preconiza demonstrarea unui film blasfemitor “Ultima ispită a lui Hristos”, a ieșit din sf. Munte Athos și a participat la protestul în stradă, organizat împotriva filmului, și nu a luat seamă de reproșurile precum că protestul, mai ales în stradă, nu este de cuviință unui creștin, sau acuzaţiile precum că protestatarii ar face publicitate filmului. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rîvna oamenilor, atunci creștinii au obținut biruința – filmul a fost interzis de de Guvernul grec.

Mai multe detali despre acest caz ce inflăcărează inimile creștine la luptă, vedeți în articolul http://www.isihazm.ru/index.php?id=1926 (limba rusă).

Un frate creștin-ortodox s-a adresat Înaltpreasfinției Sale Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, cu rugămintea ca Vlădâca să informeze poporul binecredincios despre primejdia existentă și să-l îngrădească de ea.

Și noi dar fraților să nu fim indiferenți și să ne opunem cu toate puterile difuzării acestui film hulitor, toți doritorii pot să folosească adresarea de mai jos drept exemplu pentru eventualele adresări proprii.
Așa, să ne ajute Dumnezeu.”

Înalt Prea Sfinției Sale

Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR,

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

A D R E S A R E

Înalt Prea Sfinția Voastră, cu mare tristețe am aflat că filmul artistic „Matilda (2017)” este preconizat de a fi derulat și în țărișoara noastră, Moldova, începînd cu data 02 noiembrie 20171.

Eroii principali ai acestei piese sunt sfinții Bisericii Ortodoxe, Împăratul-mucenic Nicolai al II-lea împreună cu sfînta lui familie, canonizați de Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Granițelor în anul 1981, și de Biserica Ortodoxă Rusă în anul 2000.

În această piesă sfinții mucenici sunt în mod vădit defăimați și batjocoriți, de exemplu, sfîntul Împărat Nicolai este prezentat drept un om pofticios și curvar (Doamne miluește), iar sfînta Împărăteasa Alexandra drept o vrăjitoare, pe cînd în realitate, ei au dus o viață curată și plăcută lui Dumnezeu, aceasta o demonstrează mărturiile contemporanilor cît și corespondența și agendele lor personale.

Într-un material al portalului web „Москва – Третий Рим” 2 am citit informația, precum că oricine ar privi acest film, și ar crede în falsurile prezentate în el despre sfinții mucenici, cad sub anatema expusă în canonul 63 al Sinodului V-VI ecumenic. Pentru a verifica informația, am găsit de sine stătător textul respectivului canon și m-am îngrozit.

CANONUL 63 Sinodului V-VI ecumenic

Poruncim ca patimile mucenicilor (chinurile mucenicilor), martirologiile, cele plănuite de către vrăjmaşii adevărului, în chip ca să-i defăimeze pe mucenicii (martirii) lui Hristos şi ca să-i aducă la necredinţă pe cei ce le ascultă – să nu se răspândească prin Biserică, ci acela să se dea focului. Iar pe cei ce le primesc pe acestea, sau le cinstesc pe ele ca adevărate, îi dăm anatemei.

În varianta rusă, cît și cea engleză (am verificat) se specifică nu doar strict patimile mucenicilor, ci toată istorisirea despre ei.

Правило 63 Шестого Вселенского Собора

Повести о мучениках, врагами истины лживо составленныя, дабы обезславить Христовых мучеников, и слышащих привести к неверию, повелеваем, не обнародовать в церквах, но предавать оныя огню. Приемлющих же оныя, или внимающих оным, как будто истинным, анафематствуем.

Unii pot contrazice, că aceste canoane au fost adoptate multe secole în urmă, în legătură cu apariția unor texte și imagini destul de puțin asemănătoare cu prezentele “opere de artă”, în particular, cu filmul „Matilda”. Este evident că acest film nu este cu nimic mai bun decît relatările mincinoase și imaginile pângăritoare din antichitate. Defăimarea vieții sfinților mucenici în această piesă este ferm prezentă, după cum am relatat mai sus.

Canoanele Bisericii reprezintă nu doar Sfînta Tradiție, ci și o „lege de acțiune directă”, care nu poate fi nici anulată, nici revizuită, nici ignorată sau dată uitării.

Avînd în vedere că majoritatea oamenilor botezați în țara noastră sunt creștini ortodocși doar convențional, într-un oarecare mod, nepăsător-neștiutori, vizionînd filmul „Matilda” ei pot să primească informația defăimătoare despre sfinții Domnului drept adevăr, astfel, cel viclean poate ușor să-și atingă scopul căderii în masă a oamenilor și anatemizarea lor, după care peste poporul nostru va veni mînia lui Dumnezeu.
Doamne miluește!

Înalt Prea Sfinția Voastră, reieșind din cele expuse, cu plecăciune Vă rog:

  1. Să Vă adresați Președintelui Republicii Moldova, domnului Igor Dodon, care în mod public își exprimă intenția de a proteja valorile creștin-ortodoxe, ca dumnealui să întreprindă toate măsurile necesare pentru ca acest film să fie interzis spre derulare pe teritoriul Republicii Moldova.

  2. Să Vă adresați poporului binecredincios printr-o adresare pastorală, care să fie citită de pe amvoanele tuturor sfintelor lăcașuri al Bisericii Ortodoxe din Moldova, în care să informați poporul despre primejdia existentă și să somați în mod categoric îngrădirea fiecărui creștin de la vizionarea respectivului film.

  3. Să întreprindeți alte acțiuni, care vor păzi poporul nostru de anatemizare, și ca rezultat, de mînia Dreptului Judecător, cît și vor îngrădi memoria sfinților mucenici de hulă și batjocură (cum ar fi expunerea poziției în sursele mass-media).

În suportul unui temei legal pentru interzicerea filmului aduc la cunoștință următoarea informație:
Acest film, conform clasificației producătorului, are categoria 16+ (producție audiovizuală permisă persoanelor de la 16 ani în sus). Însă, în Federația Rusă a fost efectuată o expertiză, de către experții acreditați de instituția de stat Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) care spune că, defapt, categoria de facto a acestei piese este 18+, ceea ce introduce interdicții serioase privind derularea unui film asemenea film. Textul integral al concluziei experților este atașat la prezenta adresare.

A rămas puțin timp, însă la Dumnezeu totul este cu putință!

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne rușinăm de numele Lui cel sfînt, nici de sfinții Lui, ci să-i apărăm de orice nedreptate și defăimare. Nu ei au nevoie de aceasta, noi avem nevoie. Dă Doamne, ca îngrozitoarele cuvinte „Prin tăcere Îl trădăm pe Dumnezeu” (Sf. Grigorie Teologul) să nu fie despre noi, niciodată.

Ceban Vitalie, 27.10.2017
email: [email protected]

1 http://patria.md/ru/movies/matilda/

2 http://3rm.info/main/69012-poverivshie-matilde-predayutsya-anafeme.html

 

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.