Finlandezii nu s-au opus la timp, iar acum nu mai au nici o posibilitate de autoapărare.

Deoarece vocea lor nu se poate face auzită, o fac eu pentru ei. Și pentru miile de copii torturați în lagărele finlandeze ale „protecției copilului”

Traducerea este automată. Vă rog să citiți!

„2020-08-31 Finlanda Protecția copilului este o afacere pe picior mare
de Jaana Valle 31.8.2020 la 11:41

Sursa: https://blogit.perussuomalaiset.fi/jaana-valle/lastensuojelu-on-suurta-bisnesta/

Va spun o poveste personală care este complet adevărată.
Acum această activitate de protecție a copilului începe să fie suficient de clară pentru mine.
Am crezut că scopul activităților de protecție a copilului era de a ajuta familiile să rezolve lucrurile și de a ajuta un copil să se întoarcă în familie dacă a fost luat.
Dar pentru mine, ca și pentru mulți alții, nu este deloc așal.
Scriu despre asta pentru că este un lucru trecut sub tăcere.
De fapt, încerc să obțin intrari prin mass-media, de zeci de ori, prin diferite părți, dar nu este nimeni interesat. Nimănui nu îi pasă atâta timp cât problema nu se referă la o persoană dragă sau la ei înșiși. Doar atunci ochii lor li se vor deschide. Am citit povesti doar din punctul de vedere al ororilor care s-au întâmplat copiilor atunci când protecția copilului nu a intervenit, dar rareori despre lucruri în care protecția copilului a intervenit și a cauzat doar rău.
Spun acest lucru și acum, pentru că urmează alegerile municipale și această problemă trebuie văzută, pentru că aceste probleme sunt hotărâte de municipalități prin proiectul de lege, care funcționează pentru municipalități. Eu însumi sunt candidat la alegerile municipale.
Vă spun doar despre asta, în general, nu dezvolt toate coincidențele, pentru a nu-mi crea publicitate.
Acum câțiva ani așteptam ca copiii să petreacă sărbătorile de Crăciun, veneau de la școală. Am primit un telefon, mi-a spus o voce, copilul tău nu vine acasă decat peste o lună, apoi vocea a citit litania cuiva sau cel puțin mi s-a părut, eram șocat, întrebându-mă despre ce este vorba.
I-am spus vocii, ca nu înțeleg despre cine vorbești, si vocea a spus numele copilului. Mi-a spus din nou de la început.
Am întrebat unde este copilul și de ce nu vine acasă, o voce a spus că nu poate spune motivul, dar acum va fi lasat acasa o lună de zile și a dat un număr de telefon al cuiva pentru a fi apelat.
Am stat în bucătărie, copiii au venit acasă, le-am spus că unul dintre copii nu vine acasă și nu știu ce s-a întâmplat, am fost uimita, nu înțelegeam nimic.
Sunt doar o mamă normală, am avut mereu grijă de copiii mei, în mod deschis am împărtășit si durerile și bucuriile. Niciodată nu a trebuit să-mi pedepsesc copiii pentru nimic, totul a mers bine.
Am sunat la acel număr si mi-a spus că nu-ți face griji, niciun copil nu este în siguranță și i sa spus să vină în vizită mâine și să primească o adresă. Toată noaptea m-am întrebat ce minune s-a întâmplat.
A doua zi am vizitat locul, era un asistent social de 2 x facturi și un consilier.
Au întrebat ceva și eu am răspuns, nu mi-au spus de ce au un copil și de ce nu-l aduc acasă de Crăciun acum.
Câteva zile mai târziu, copilul a trimis un mesaj, a spus că a mințit despre faptul că l-am lovit și a plecat să anuleze el însuși raportul de crimă făcut poliției prin factură. El a spus că a mințit pentru că credea că nu-mi pasă de el. Era un adolescent și avusese acel sentiment. Am discutat cu el și l-am enervat, mai am aceste mesaje stocate acolo unde spune el. M-am gândit la momentul respectiv că totul va ieși bine.
Child Welfare mi-a spus imediat la prima ședință că solicită custodia.
Mi-au denaturat mesajele de nenumărate ori pe parcursul anului, cerând deseori să fie corectate, dar acest lucru nu a fost făcut.
Am aflat oficial motivul plasării urgente doar o lună mai târziu, în ianuarie, când poliția a sunat și a spus că raportul de infracțiuni pentru mine a fost anulat și m-au intervievat și au spus că tinerii au venit cu astfel de lucruri și au fost Nengrijorat, deci nu a fost abordat.
Poliția și-a dat seama imediat cum era când copilul însuși i-a vizitat pentru a le spune că povestea nu era adevărată. Dar declinul m-a făcut să formez un copil monstru în timpul anului.
La urma urmei, un copil a început să creadă că eu sunt unul. Factura a schimbat numărul de telefon al copilului de trei ori, odată ce un copil mi-a trimis un mesaj despre un număr nou și au aflat că numărul s-a schimbat într-un nou preplătit.
Copilul a fost luat în custodie pe baza rapoartelor privind protecția copilului.
Acum, de doi ani, nu mi s-a permis să mă întâlnesc sau să vorbesc cu copilul meu.
Acum, vara, nu am mai primit informații despre copilul meu, nici nu știu cum arată sau ce face, dacă merge sau nu la școală.
Da, mi-au promis că îmi vor spune dacă copilul va muri.
Copilul a avut probleme psihice, dar în ciuda solicitărilor mele, nu a primit niciun ajutor pentru ei. Consilierii la domiciliu pentru tineri invocă întotdeauna dreptul copilului la autodeterminare.
Tutorul nu are dreptul la copil, chiar dacă este minor.
Instructorii centrului de tineret și factura fac tot ce cere copilul.
Ba chiar a încetat să mai meargă la școală. Am criticat acest lucru pe proiect, am spus că, din câte știu, învățământul obligatoriu în Finlanda are dreptate, dar proiectul de lege m-a condamnat, am fost îngrozitor când am vrut ca un copil să meargă la școală.
Din fericire, am fost de acord cu școala că copilul va obține un certificat de absolvire dacă va face testele și sarcinile. Nu am vrut ca fostul al nouălea student să nu obțină un certificat de absolvire.
Copilul a preluat astfel rolul de părinte, iar contele și mentorii îl îndeplinesc.
De asemenea, copilul nu a plecat la studii postuniversitare.
Potrivit lui Lasu, copilului i se permite să-și dicteze propria viață.
Am crezut că este greșit, un copil are nevoie de un adult. În fiecare zi mă întreb cum merge copilul meu, când întreb, primesc un răspuns, nu avem voie să spunem. Adică, în ansamblu, o singură minciună poate separa pentru totdeauna un copil de familie, dar tuturor celorlalți copii li se permite să trăiască cu propriul părinte.
Destinul meu este șocant. La fiecare întâlnire pe care o aveam cu proiectul de lege, ei au subliniat că așteaptă să fie luați în grijă, doar că acesta era obiectivul lor principal. Custodia a venit la un an după încheierea investiției urgente. Că așteptarea asistenței maternale, doar acesta a fost obiectivul lor principal.
Custodia a venit la un an după încheierea investiției urgente. Că așteptarea asistenței maternale, doar acesta a fost obiectivul lor principal. Custodia a venit la un an după încheierea investiției urgente.
Gândiți-vă la faptul că poate exista o lege în Finlanda că unui minor i se permite să preia controlul complet asupra propriei sale vieți, chiar dacă aceasta nu este în beneficiul său și tutorele nu are drepturi asupra copilului.
Această problemă trebuie abordată, zeci, poate sute, de copii fiind separați de familie pentru o chestiune banală și nu vor mai scăpa niciodată de clientela facturii.
Tratamentul legii împotriva familiilor este șocant, acest lucru trebuie să se încheie. Vreau să mă implic în apărarea familiilor abuzate, familia ar trebui să primească ajutor, ajutorul nu poate fi doar faptul că familia este ruptă, nu ajută într-o chestiune ca aceasta, ci ajută într-o chestiune în care există o cauză.
Numărul clienților de protecție a copilului a crescut.
Copilul meu care locuiește în unitate costă contribuabililor aproximativ 300 de euro / zi și complet inutil, copilul are propria cameră acasă acolo și o mamă iubitoare și frați.
Contribuabilii plătesc aproximativ 100.000 de euro pe an pentru copilul meu, precum și bunurile și alte achiziții acordate. Ce ar primi acei bani pe parcursul anului, o mulțime de servicii necesare.
Gândiți-vă unde sunt cheltuiți corect banii noștri. Sper ca cât mai mulți oameni să împărtășească acest lucru.
Pacat ca nu iti pot spune toate detaliile teribile despre ceea ce s-a intamplat cu un copil atunci cand protectia copilului nu a avut grija de el.”

„2020-08-31 Finland Child protection is big business [en]
By Jaana Valle 31.8.2020 at 11:41

Sursa: https://blogit.perussuomalaiset.fi/jaana-valle/lastensuojelu-on-suurta-bisnesta/

I tell a personal story that is completely true.
Now this child protection activity is starting to suffice for me.
I thought the purpose of child protection activities was to help families sort things out and help a child get back into the family if he or she has been taken away.
But for me, as for many others, this is not the case at all.
I am writing about this because this is a silent thing.
I am actually trying to get things through the media dozens of times different parties are not interested in anyone. No one cares as long as the matter concerns a loved one or themselves, only then will their eyes open. We have only read from the point of view of the horrors that have happened to children when child protection has not intervened, but rarely about things where child protection, or billing, has intervened and caused only harm.
I am also saying this now because the municipal elections are coming up and this issue needs to be seen, because it is these issues that are decided by the municipalities by the bill, which work for the municipalities. I myself am a candidate in municipal elections and I want to go dead lasun härskiin activities.
I’ll just tell you about it in general, I don’t go to all coincidences to publish because I don’t want the publicity that this concerns for my child, of course I have when there are many children so this one doesn’t identify anyone.
A few years ago I was waiting for the kids to spend the Christmas holidays, they were coming from school. I got a call, a voice said, your child isn’t coming home for a month, then the voice read someone’s litany or I at least it felt like it, I was in shock wondering what it’s all about.
I told the voice, now I don’t understand who you’re talking about, the voice told the child’s name. He told me again from the beginning.
I asked where the child was and why he wasn’t coming home, a voice said he couldn’t tell the reason, but now it would be a month away and he gave someone a phone number to call.
I sat in the kitchen, the kids came home, I told them one of the kids wasn’t coming home and I don’t know what happened, I was amazed, I didn’t understand anything.
I’m just a normal mother, I have always taken care of my children, are being openly shared sorrows and joys. I have never had to punish my children for anything, everything has gone well.
I called a number that said no worries no child is safe and was told to come visit tomorrow and got an address. All night I wondered what miracle had happened.
The next day I visited the place, there was a 2 x bill social worker and a place counselor.
They asked something and I replied, they didn’t tell me why they have a child and why I don’t get him home for Christmas now.
A couple of days later, the child put in a message, he said he had lied about me hitting him and he went to cancel the crime report made to the police by the bill himself. He said he had lied because he had thought I didn’t care about him. He was a teenager and had had that feeling. I chatted with him and annoyed him, I still have these messages stored where he says so. I thought at the time that everything would turn out well.
Child Welfare told me right away at the first meeting that they were seeking custody.
They misrepresented my messages countless times during the year, often asking for them to be corrected, but that was not done.
I only officially found out the reason for the urgent placement a month later, in January, when the police called and said that the crime report for me had been canceled and they also interviewed me and said that young people came up with such stuff and were not worried, so it was not addressed.
The police immediately realized what it was like when the child himself had visited them to tell them that the story was not true. But the decline made me form a monster child during the year.
After all, a child began to believe that I am one. The bill changed the child’s phone number three times, once a child put me a message about a new number and they found out the number changed to a new prepaid.
The child was taken into custody on the basis of child protection reports.
Now, for two years, I have not been allowed to meet or talk with my child.
Now in the summer, I haven’t received any more information about my child, I don’t even know what he looks like or what he does, whether he goes to school or not.
Yes, they promised to tell me if the child would die.
The child has had mental problems, but despite my requests, he has not received any help for them. Youth home counselors always invoke the child’s right to self-determination.
The guardian has no right to the child, even if he or she is a minor.
The youth center instructors and the bill do everything the child asks for.
He even stopped going to school. I criticized this on the bill, I said that as far as I know, compulsory education in Finland is right, but the bill condemned me, I was terrible when I wanted a child to go to school.
Fortunately, I was able to agree with the school that the child would get a graduation certificate if he did the tests and assignments. I didn’t want the former ninth student not to get a graduation certificate.
The child thus took on the role of parent and the counts and the mentors carry it out.
The child also did not leave for postgraduate studies.
According to Lasu, the child is allowed to dictate his or her own life.
I thought it was wrong, a child needs an adult. Every day I wonder how my child is doing, when I ask, I get an answer, we are not allowed to tell. That is, as a whole, only one lie can separate a child from the family forever, but all other children are allowed to live with their own parent.
My destiny is shocking. In every meeting I was with the bill, they stressed that they were waiting to be taken into care, only that was their main goal. Custody came a year after the end of the urgent investment. that waiting for foster care, only that was their main goal.
Custody came a year after the end of the urgent investment. that waiting for foster care, only that was their main goal. Custody came a year after the end of the urgent investment.
Think about the fact that there may be a law in Finland that a minor is allowed to take complete control of his or her own life even if it is not for his or her benefit and the guardian has no rights to the child.
This issue needs to be addressed, tens, maybe hundreds, of children being separated from their families for some trivial matter, and they will never get rid of the bill’s clientele again.
The treatment of the bill against families is shocking, this must end. I want to get involved in defending abused families, the family should get help, help can’t just be that the family is broken, it doesn’t help in a matter like this, it helps in a matter where there is a cause.
The number of child protection customers has increased.
My child living in the facility costs taxpayers about 300 euros / day and completely useless, the child has his own room at home there and a loving mother and siblings.
Taxpayers pay about 100,000 euros a year for my child and also the goods and other purchases granted. What would that money get during the year, a lot of necessary services.
Think about where our money is being spent properly. I hope as many people as possible would share this.
Too bad I can’t tell you all the terrible details of what has happened to a child when child protection hasn’t taken care of him.”

Autor: Camelia Smicală