GENERALUL BUCCOW vs SFÂNTUL ATANASIE TUDORAN

Părintele Stăniloaie spune că „adevăratul întemeietor al Biserici Unite din Ardeal a fost acest general austriac cu tunurile și cu dragonii săi.” Adică generalul austriac Adolf von Buccow. Și când zice asta, părintele Stăniloaie (a cărui probitate științifică nu poate fi pusă la îndoială) se bazează pe date și informații istorice.

Acest general a intrat în scenă după ce autoritățile austriece au constat că unirea cu Roma n-a prea reușit. Deși episcopul Atanasie Anghel se lepădase de credința ortodoxă împreună cu alți 38 de protopopi, deși se făcuseră falsuri în acte, deși împăratul dăduse diplome peste diplome (adică legi) prin care promitea marea și sarea celor ce trec la uniți, poporul n-a vrut să accepte catolicismul.

Și, mai ales, deși românii ortodocși erau cumplit de persecutați.

Părintele Stăniloaie în cunoscutul său studiu despre „Uniatismul din Transilvania” (din care și extragem datele de față) spune că ar trebui „volume întregi” pentru a putea descrie persecuțiile la care au fost supuși românii din Transilvania. Însăși împărăteasa Maria Tereza recunoștea în Rescriptul din 1760 că „mulțimea a fost tratată în acel principat al nostru cu moartea și cu alte mijloace de cruzime pentru religia neunită de rit grec”.

Documentele vremii arată că în 1755 temnițele imperiului erau pline de preoți și credincioși ortodocși. În aceste condiții, mai ales după răscoala condusă de Sf. Sofronie de la Cioara, a fost trimis generalul Buccov în Ardeal, însoțit de trupe.

Mai întâi a făcut o anchetă. A constatat că românii, în ciuda tuturor persecuțiilor, erau încă în majoritate ortodocși. Cu toate acestea 515 de biserici ortodoxe au fost confiscate și date uniților. În jur de 150 de biserici și mănăstiri au fost distruse: bisericile de lemn arse, cele de zid dărâmate cu tunul. Nu mai vorbim de teroarea instaurată și atrocitățile comise. Halmagy consemna în 16 iunie 1763: „Preoții uniți umblă cu soldați, bat pe românii care nu sunt uniți; aceștia fug în munți, dar de lege nu se lasă (exemplul a șase sate din ținutul Bistrița). Întrebați ce e unirea, ei zic că nu știu. Întrebați „Ce credeți?” ei răspund „Ca cei din țară” (ca cei din Principatele Române, adică)”.

Ca să ne dăm seama de atrocitățile comise la comanda acestui general austriac cred că e destul să amintim că faptele lui l-au îngrozit chiar și pe episcopul catolic Bajtay care declara: „M-am cutremurat la propunerea Excelenței sale, a d-lui baron de Bucow, care voia să detașeze un corp de 2000 de soldați regulați, contra districtului amintit, pentru a-i masacra pe toți, fără a-i distinge pe cei vinovați de cei nevinovați”.

De aceea părintele Stăniloaie considera că „poporul român din Transilvania a cunoscut pe pielea sa, în masă, ca nicăieri în altă parte a lumii, practica mijloacelor inchiziției”. Și de aceea părintele afirma că „adevăratul întemeietor al Bisericii Unite din Ardeal a fost acest general austriac cu tunurile și cu dragonii săi.”

*

Acestui general i-a stat împotrivă Moș Tănase Tudoran pe 10 mai 1763, la cei 104 ani ai săi. Pentru aceasta a și fost tras pe roată într-o zi ca aceasta, de 12 noiembrie (1763). În sentința sa de condamnare la moarte i s-a consemnat vina astfel: „pentru că i-a reținut pe oameni de la unire și de la înrolarea în statutul militar grăniceresc”.