Acum se întinge condeiul răspunsului de judecată de la judecătorii cei nedrepţi şi Iisus Se judecă şi Se osândeşte spre răstignire şi îm­preună pătimeşte făptura, vă­zând pe Domnul pe Cruce; Cel ce pătimeşti după firea Tru­pului pentru Mine, Bunule, Doam­ne, slavă Ţie.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KfLA1bUBxZE[/youtube]