În Republica Moldova a fost creat un singur cont de plată a impozitelor, care le va ușura viața oamenilor de afaceri, reducîndu-le cheltuielile și timpul necesar pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale, relatează NOI.md.

Astfel, în Monitorul oficial a fost publicat un ordin al Ministerului Finanțelor privind introducerea modulului „Contul unic” în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”.

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” vor asigura accesul la modulul „Contul unic” al tuturor contribuabililor conectați la sistemul informațional pînă la data de 29 decembrie 2017.

În cadrul modulului „Contul unic”, contribuabilii pot genera un document de plată și își pot îndeplini obligațiile față de bugetul public național. Informațiile privind erorile/neconcordanțele constatate în timpul funcționării modulului „Cont unic” vor fi transmise la Centrul unic de apel al SFS la numărul de telefon 0 8000 1525.

Potrivit estimărilor mediului de afaceri, numai din cauza comisioanelor bancare la plata impozitelor, afacerile pierdeau anual pînă la 12 milioane de lei pe an. Introducerea „Contului unic” va reduce considerabil costurile și timpul necesar pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale la bugetul public național. Contribuabilii vor cheltui doar 12 în loc de peste 80 de plăți pe an, economisind resursele financiare pe care le vor putea investi în propria afacere.