Selectați pagina

2 – 5 februarie. Moscova. Soborul Arhieresc al BORuse

sobor arhierescIn perioada 2-5 februarie, la Moscova are loc soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse. In cadrul acestui sobor urmează să fie aprobate o serie de acte de importanță majoră cum ar fi: poziția BORuse față de justiția juvelilă și sistemul automatizat de prelucrare a datelor personale, atribuirea numerelor de identificare persoanelor fizice, cardurile universale și dispozitivele elctronice încorporate etc. Totodata urmează să fie efectuate modificări a statutului BORuse, astfel încît împuternicirile soborului local asupra întrebărilor teologice și canonice să fie trecute către soborul arhieresc. Despre pericolele ce se ascund printre rîndurile acestor decizii s-a scris în declarațiile prealabile a unui șir de arhierei și mănăstiri, unele fiind publicate chiar pe site-ul nostru și pot fi recitite la rubrica Poziția Bisericii.

Întrebările sus-enumerate vor fi discutate azi, luni, 4 decembrie. Tot azi, cu mila lui Dumnezeu, va avea posibilitate mitropolitul Vladimir al Poceaevului să expună poziția Lavrei față de problema de identificare a persoanei. Domnul să-l ajute și să-l lumineze spre mărturisirea adevărului!

Ieri, 3 februarie, fiind analizat dialogul stat-biserică, patriarhul Kiril a menționat în privința Moldovei:

„Biserica Ortodoxă observă în unele prevederi stipulate de Legea privind egalitatea de şanse pericol pentru integritatea morală și spirituală a societății. Acest document poate fi utilizat pentru restricţionarea criticii homosexualității, interzicerea calificării comportamentului homosexual drept un păcat. Legea interpretează foarte larg noțiunea de discriminare, neluând în considerație viziuni religioase tradiționale”.

Totodată Patriarhul Kirill a informat Soborul Arhieresc că anul trecut în Republica Moldova s-a format grupul de inițiativă al tinerilor care s-au adresat către Ministerul Justiției pentru înregistrarea cultului satanic.

„Adresările de acest gen au devenit posibile ca urmare a adoptării unei noi legi privind cultele religioase. Mitropolia de la Chișinău în repetate rânduri s-a adresat la Guvernul Republicii Moldova cu propunerea de a opera unele modificări, însă nici una dintre cerințele enoriașilor nu a fost luată în considerare și, prin urmare, se constată un precedent periculos. A fost trimisă către Ministerului Justiției din partea Mitropolitului Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, adresare cu privire la inadmisibilitatea înregistrării cultului distructiv”.

Despre hotarîrile soborului vă vom informa suplimentar.

Redacția Aparatorul.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

2 Comentarii

 1. pr. Ioan

  Ieri au fost primite modificari la statutul BOR. Modificari care incalca principiul sobornicitatii adoptarii hotaririlor. Mirenii au fost inlaturati si lipsiti de dreptul de a participa la deciziile Bisericii pe probleme canonice si teologice.
  Iata analiza anterioara a unui teolog privitor la documentul de modificare a statutului:

  В предлагаемом межсоборным присутствием проекте нового Устава Русской Православной Церкви происходит уничижение роли Поместного Собора и практическая замена его властью Архиерейского Собора. При этом планируемые изменения в Уставе будет производить не Поместный, а Архиерейский Собор, что является грубым каноническм нарушением, поскольку Архиерейский Собор, как низшая инстанция по отношению к Поместному, не может подменять собою Поместный собор. По существующему ныне Уставу изменения в Устав должен проводить только Поместный Собор Русской Православной Церкви.
  В настоящее время некоторые церковные публицисты все более настойчиво и напористо высказываются относительно неканоничности самой формы Поместного Собора, считая, что представительство клира и мирян на Соборе якобы не имело места в древности и является нововведением начала ХХ в. и связано с демократическими влияниями революционного времени. Неправильность этого мнения обличается Священным Писанием и Преданием Церкви. Против него свидетельсвует Апостольский собор 51 года, на котором решался вопрос об обрезании язычников и соблюдении ими закона, рассказ о котором находится в 15 главе Деяний. Не приводя его целиком ввиду его известности остановимся лишь на некоторых моментах. Во-первых, первоначально существовала сильная оппозиция принятию язычников в Церковь без соблюдения ими Моисеева закона, однако, это была оппозиция меньшинства (Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие). Во-вторых, вопрос решался всей Церковью, хотя и с особым уважением к голосам апостолов и пресвитеров. Эти разногласия были разрешены, и не насилием или волей большинства, а переубеждением со стороны св. апостола Петра и св. апостола Иакова. Из текста Деяний явствует, что вся Церковь согласилась с мнением святых апостолов ( мы, собравшись, единодушно рассудили избрав мужей, послать их к вам Деян. 15, 25). Итак, вся Церковь приняла это историческое решение, а не только «Церковь учащая», которая все должна решать за «Церковь учимую». Мы знаем, что вплоть до времени св. императора Юстиниана, если не позднее народ Божий принимал участие в выборах епископа. Право народа на избрание епископа решительно защищается пятидесятым правилом Карфагенского собора «Подобает определити и сие: аще когда приступим к избранию епископа, и возникнет некое прекословие, понеже были у нас в рассмотрении таковые случаи: дерзновенно будет трем токмо собратися для оправдания имеющего рукоположитися: но к вышереченному числу да присоединится един или два епископа; и, при народе, к которому избираемый имеет быти поставлен, во первых да будет исследование о лицах прекословящих: потом да присовокупится к исследованию объявленное ими, и когда явится чистым пред лицем народа, тогда уже да рукоположится. Все епископы рекли: совершенно согласны»1
  В толкованиях на это правило еп. Никодим Милаш аргументированно отмечает «принадлежащее народу право участвовать самым решительным образом в деле поставления ему епископа», которое он видит также и в 4 правиле первого Вселенского собора2Это правило, отмечает владыка Никодим, сосредоточено на возможности возникновения в народе спора относительно поставляемого епископа3 В таком случае, во-первых, требуется увеличение числа епископов и, во-вторых , выяснение причин возникших относительно намеченного кандидата возражений. «Правило требует в таком случае узнать, каковы те лица, которые подняли голос против указанного кандидата, имеют ли они право голоса при избрании епископа и вообще обладают ли теми качествами, которые требуются по закону от каждого, намеревающегося выступить обвинителем против духовных лиц в делах церковных (II Всел. 6; Карф. 128, 129, 130). Если действительно будет доказано, что противники имеют все необходимые для сего данные, то тогда нужно узнать, какие доводы приводятся ими против представленного кандидата, и если доводы эти будут неосновательны и, следовательно, кандидат окажется вполне чистым перед лицом народа, то пусть и совершается над ним хиротония. Если же будет удостоверено, что доводы противников вески, то тогда, конечно, надлежит приступить к новым выборам»4
  Как отмечает епископ Никодим, это правило поддерживают и 123 и 127 новеллы императора Юстиниана, вошедшие в 8 главу I титула Номоканона в ХIV титулах.
  На Вселенских Соборах присутствовали представители клира, при этом они были не только посланцами своих епископов, но и представителями своих епархий. Что до присутствия мирян, то оно осуществлялось либо через благочестивых царей, либо их представителей.
  Из традиций Балканских церквей мы знаем, что в средневековье в Сербской архиепископии существовали церковно-народные соборы, например собор 1220 г., утвердивший статус архиепископии и королевства в Сербии и собор 1346 г., утвердивший патриархию и царство. После взятия Константинополя турками с 1453 г. соборы Константинопольского патриархата проходили с участием народа. В настоящее время в Болгарской Церкви соборы являются церковно-народными.
  Наконец, принципы, заложенные Поместным Собором 1917-1918 года — собором новомучеников и исповедников Российских, должны быть для нас священными. Между тем в его деяния было объявлено, что он является высшей формой управления Русской Православной Церковью, что Архиерейский собор является низшей по отношению к нему инстанцией и сам Патриарх подотчетен Поместному Собору.
  Однако, в предлагаемой редакции целый ряд существенных вопросов по сути дела изымается из компетенции Поместного собора и передается Архиерейскому (см. Приложение). Среди них такие как истолкование учения Православной Церкви и хранения его чистоты (Гл. 3. Между тем, еще в Послании Восточных Патриархов 1848 года было отмечено: «У нас хранителем веры является не иерархия только, но весь народ Божий». Соответственно, кому как не Поместному собору рассматривать вопросы истолкования учения и вероучительной чистоты? Однако, они передаются Архиерейскому собору. Архиерейскому же собору передаются вопросы канонические, богослужебные, пастырские
  обеспечение единства Русской Православной Церкви, сохранение чистоты православной веры, христианской нравственности и благочестия,которые, согласно нынешней редакции Устава находятся в компетенции Поместного Собора (См. гл. ΙΙ. ст. 2, пункт б.). Между тем, богослужение есть общее дело, касающееся не иерархии только, как бы ни были важны ее функции, но всего Народа Божия. У Поместного Собора отнимается также следующее важное право – утверждать постановления Архиерейского Собора, относящиеся к вероучению и каноническому устройству, присутствующее в нынешнем Уставе. Поместному Собору в новой редакции отказано также в праве канонизовать святых, присутствующем в прежней редакции устава (cм. гл. ΙΙ. ст. 2 пункт д.) Между тем, канонизация начинается с народного почитания и вопросы прославления святых хотя бы в силу этого обстоятельства приличнее обсуждать Поместному Собору.
  Самое право Поместного Собора избирать Патриарха согласно предлагаемой редакции в значительной степени обесценивается тем, что не он принимает процедуру избрания, как в современном уставе, а Межсоборное Присутствие (Гл. ΙΙ. 5. пункт e)
  Показателем духа этих поправок является следующая статья: «Архиерейский Собор осуществляет высшую власть в Русской Православной Церкви в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских и административных вопросах, касающихся как внутренней, так и внешней жизни Церкви; в вопросах поддержания отношений с другими Православными Церквами, определения характера отношений с инославными церквами и нехристианскими религиозными общинами, а также государственными властями и светским обществом». Тем самым, нарушаются как постановления Собора 1917 года, так и предыдущих, в частности 1945, 1971 и 1988, согласно которому высшую власть в Русской Православной Церкви осуществляет Поместный Собор. Фактически Поместный Собор остается лишь как орган избрания Патриарха и предоставления автономии и самоуправления частям Русской Православной Церкви (Глава ΙΙ. П. 1), поскольку предлагается следующее: «Поместный Собор осуществляет высшую власть в Русской Православной Церкви в вопросах избрания Патриарха и ухода его на покой, предоставления автокефалии, автономии или самоуправления частям Русской Православной Церкви, а также в рассмотрении тем, перечень которых определяется настоящим Уставом».
  В новой редакции Поместный Собор перестает быть правильно и регулярно работающим органом, поскольку созывается «по мере необходимости» (Гл. ΙΙ ст.2), возникающей раз в 20 лет. Естественно, он лишается возможности обсуждения каких-либо важных текущих проблем. Между тем, согласно решениям Собора Новомучеников 1917-1918 г. Поместный Собор должен был созываться каждые четыре года, Архиерейский, в полном соответствии со св. канонами — каждый год. И если это постановление не исполнялось в советские времена из-за насилия властей, то что препятствует его исполнять сейчас и почему вместо четкой нормы созыва функционирование Поместного Собора становится ситуативным и случайным?
  По сути дела, власть Поместного Собора незаметно подменяется властью Архиерейского. Однако, и Архиерейский собор, по сути дела в целом ряде существенных вопросов лишается власти в Русской Православной Церкви. Достаточно рассмотреть две редакции — современную и предлагаемую гл. ΙΙΙ, ст.4, пункта «к»:
  Современная редакция звучит так: « создание, реорганизация и ликвидация Автономных и Самоуправляемых Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов и епархий, а также определение их границ и наименований».. В новой редакции ему оставлено лишь «утверждение решений Священного Синода о создании, реорганизации и ликвидации Автономных и Самоуправляемых Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов, митрополий и епархий, а также определении их границ и наименований». Соответственно, в этом весьма важном пункте Синод возвышается над Архиерейским Собором. Отметим, что эта норма находится в противоречии с гл.I, cт. 1 новой редакции: Поместный Собор осуществляет высшую власть в Русской Православной Церкви в вопросах избрания Патриарха и ухода его на покой, предоставления автокефалии, автономии или самоуправления частям Русской Православной Церкви, а также в рассмотрении тем, перечень которых определяется настоящим Уставом». Или эта высшая власть выражается лишь в послушном штамповании решений Св. Синода?
  Вопросы создания новых епархий, округов и митрополий тем более должны обсуждаться на Поместных Соборах, что тяжесть их реализации ложится на церковный народ, поскольку это весьма затратный процесс связан с содержанием как новых архиереев, так и целого штата церковных чиновников и обслуживающего персонала.

  Еще более очевидно это в следующем предлагаемом пункте предлагаемой редакции: Утверждение решений Священного Синода о создании, реорганизации и ликвидации Синодальных учреждений и иных органов церковного управления.(Гл. III. 4, л.). В нынешней редакции это звучит так: «л) создание, реорганизация и ликвидация Синодальных учреждений».
  Таким образом, с одной стороны, Архиерейский собор вслед за Поместным лишается инициативы в целом ряде важных вопросов, а с другой стороны Синод и его учреждения становятся по сути дела неподконтрольными и самодовлеющими.
  Многие беды нашей Церкви связаны с недостатком соборности, советования, умения слушать голос Церковной Полноты. И если с одной стороны, Межсоборное Присутствие восполняет этот недостаток, то, к сожалению, некоторые документы им принятые, его увеличивают. Нынешние изменения, вносимые в Церковный Устав предполагают узурпацию олигархического характера, возносящие Архиерейский собор над Поместным, а Синод — над Архиерейским Собором. Сего быть не должно и Полнота Православной Церкви не должна этого допустить, «да не вкрадывается под видом священнодействия дымная надменность власти мирская; и да не утратим по малу, неприметно, той свободы, которую даровал нам кровию Своею Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков» (8 правило III Вселенского Собора).

  1Правила Православной Церкви с толкованиями.Т.2. С. 201. Ср. аналогичные правила – I Всел. 4, 6; VII Всел. 3; Антиох. 19, 23; Лаод. 12, 13; Сердик. 6; Карф. 13, 49, 55.
  2Там же. С. 201
  3
  4Там же. С.201-202.

  Răspuns
 2. Maria

  Poate ar fi bine să se mobilizeze creştinii la post şi rugăciune mai multă zilele acestea (de exemplu, să citească la Psaltire, să postească până la amiază), când are loc Soborul Arhieresc al BORuse, de care, după cum am înţeles, depinde foarte mult soarta noastră.

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.